Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bagge Nils-Gustav Archtophilacius i Kalajoki; Matinmäki i Lochteå; Bockmöller, Forsman, Granroth, Hoffren i Nykarleby; Gammal i Pedersöre; Ross i Skottland; Forselius, Petri, Simplicius, Sursill i Sverige; Gammal, Viloides i Vörå; Ross, Wessel i Vasa; Pictorius Åbo, 1514-1893.Utredning och antavla 2 blad. 
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 1. Pärm med varierande dokument, placerade i 180 A4 plastfickor. Innehåll: Kimo bruk. - Vörlund. - Frögd, Bergman. - Bagge. - Reuter. - Hargs bruk. - Jeppo. - Kejsar i Kaitsor. - Lillbacka. - Forsberg. - Orisberg. - Östermyra. 
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 2. Pärm med varierande dokument, placerade i 180 A4 plastfickor. Innehåll: Forsberg. - Östermyra. - Koivumäki. - Orisberg. - Björklund. - Knuts. - Rökiö RL. - Kimo RL. - Påhls. - Vörå. - Jakobstads prosteri. - Gammals i Mäkipää. 
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 3. Pärm med varierande dokument, placerade i 180 A4 plastfickor. Innehåll: Husbönder i Rökiö. - Vörå ML. - Rökiö brand. - Bredfors. - Lålax. - Vörå Hb. - Pytar. - Bagg. - Påhls. - Bertils av Hagberg. - Klockars. - Wernberg.
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 4. Pärm med varierande dokument placerade i 180 A4-plastfickor. Innehåll: Rökiö, Vörå domstolsprotokoll, Svanbäck, Koum, Nagu, Bjernå, Gustafs, Tövsala, Vesterby, Ingå, Svenskby, Tenala, Oravais, Verme, Långvind, Skinnskatteberg. 
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 5. Pärm med varierande dokument placerade i 180 A4-plastfickor. Innehåll: Wärme, Enånger, Långvind, Värmén, Jouper, Oravais ML, Oravais KB, Holmström. Flyttningar mellan bruken. Vestman, Kimo, Collin, Juvelius och Collin.
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 6. Blandat innehåll. Namn och orter som förekommer: Dufva i Kuopio, Saxholm i Saxhammar, Söderbärke. Malmberg, Waklin, Risberg, Hane från Stigtomta, Hägg, Häggson, Frisk, Tackby, Ramsberg, Skinnskatteberg, Frögd, Dufva, Rotelängd Kimo, Lygdman, Kock, Gillberg, Grönberg, Nykarleby, Hirflax, Munsala, Pelkonen, Korsnäs, Nybom, Pelkonen, Marcus, Pulkkinen, Simons, B. Stendal, Tengskom, Dunder, Morney, Värme, Starck, Brun, Höök, Betlehems film, inflyttade + utflyttade 1741-1805 + infl. utfl. Vörå 1751-, Ehnholm, Kimo bruk 1720-74, Stecksen från Umeå, Antavla för Allan Gustav Asplund f. 24/3 1910, Calberg.
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 7. Blandat innehåll. Namn och orter som förekommer: Snygg, Öist, Stendahl, Martois, Nybom, Pelkonen, Mickelsbacka, Berg, Bäckström, Ström, Tallgren, K:stad, Kaskö, Nämpnäs, Wahlgren, Rihijärvi, Granfors, Stantavla för Maria Cristina Eriksson, Forsman, Problemet Forsman-Forsberg i Kimo.
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 8. Blandat innehåll. Namn och orter som förekommer: Hägg, Finska gardet, Frisk, Asikkala, Födda, vigda, döda, Hollola, Björn, H. Fl.Ramsberg, Frögd, Fröjd, Ållacka, Limingo, Pattijoki, Saloinen, Brahestad,  Heikkilä, Pekari, Vikman, Calamnius, 
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 9. Blandat innehåll. Namn och orter som förekommer: Hanar i glesbygd och gränsland. Faster Ida Hane och hennes släkt, Renskrivit (Gösta Bergman), Bergh, Kallio, Limingo, Salo, Pattijoki, Ström i K:stad, Bäckström, K:stad,  Berg, K:stad, Tjöck, Ticklén, K:stad, K:stad Hb 1722, Nykarleby, Mickelsbacka, Hirflax?, Rörvik?, + en del med obekant innehåll. 
Bagge Nils-Gustav Biggas i Kovjoki, Gåta och Klubb i Östensö, Hakola i Lappo, Holländer i Sundby, Hofslagar, Kullnabba och Strömsnäs i Lövö, Jaatinen i Viborg, Skantz i Vasa, 1691-1925, utredning, 5 blad.  
Bagge Nils-Gustav Brax på Karlö; Bonelius, Taurus i Kemi; Tawast, Sursill i Pedersöre; Bonelius, Forsström, Lang i Uleåborg, 1626-1742. Utredning, kopia från Genos 1965, 3 blad.  
Bagge Nils-Gustav Finne, Finnäs, Holländer, Nybond i Sundby 1645-1921, utredning.  
Bagge Nils-Gustav Finne, Finnäs, Holländer, Nybond, Nyman och Storkassnäs i Sundby 1588-1833, utredning.
Bagge Nils-Gustav Finne, Grägg, Gästgivars, Holländer, Kassnäs, Kåll, Nybond, Nyman, Sandback och Vannäs 1572-1770, utredningar och ML i Sundby, 12 blad.  
Bagge Nils-Gustav Finne, Holländer, Nybond och Vannäs i Sundby 1587-1918, utredning. 
Bagge Nils-Gustav Finne, Holmström, Lybäck och Strömsnäs 1769-1923, utredning.
Bagge Nils-Gustav Finnäs, Grägg, Holländer och Vannäs i Sundby 1669-1885, utredning.  
Bagge Nils-Gustav Finnäs. Holm, Käld i Larsmo; Bjon, Finnäs, Granroth, Knuts, Raj, Smeds i Pedersöre, 1731-1868, utredning, 7 blad.  
Bagge Nils-Gustav Forsman, Granroth, Raj i Pedersöre 1680-1950, utredning.
Bagge Nils-Gustav Granroth släkten. Sandvik i Larsmo; Forsman, Granroth i Nykarleby; Granroth, Raj, Rif, Strang, Telin i Pedersöre; Keckman i Pudasjärvi; Granroth i Uleåborg; Bonelius i Åbo, 1680-1884, 6 blad.  
Bagge Nils-Gustav Grägg, Sandback, Holländer i Sundby 1573-1860, utredning, 5 blad. 
Bagge Nils-Gustav Gåta hemman och släkt i Östensö 1587-1848, utdrag ur Släkt och Bygd 18/6, 8 blad. 
Bagge Nils-Gustav Käld, Sandvik i Larsmo; Granroth, Raj i Pedersöre, 1701-1860, utredning, 5 blad, 
Bagge Nils-Gustav Raij hemmanet på 1600 talet i Karby, 1644-1723, 2 blad.  
Bagge Nils-Gustav Raj släkten på 1700 talet i Karby. Runt i Kovjoki, Lillsilfvast i Jeppo, Sundberg, Tälgkniv i Pedersöre, 8 blad. 
Bagge Nils-Gustav Raj släkten på 1800. Utredning: Sandvik i Larsmo; Raj, Smeds i Pedersöre, 1763-1888, 3 blad.