Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Alir forskarförening Medlems och forskarförteckning 1988.  38 s. + bilder.  Sammanställd av Ing-Britt Hällström
Birck Johan-Ludvig Släktforskning i Svenska Österbotten. Förteckning över släktforskare i Sv. Ö. och deras arbeten. Jakobstad 1966, 62 s.
Folkare Släktforskarförening  Släktforskarförteckning 1993: 1 Forskare, 2 Ortregister, 3 Släktregister, 4 Specialregister (ex Finska flyktingar, Järfsö, Gävleborgslän; Ryska flyktingar, Älvdalen, Kopparbergslän; Smedsläkter, Värmland, Värmlands län; Vallonernas invandring 1600-talet, Husby; Salpetertillverkning för kruttillverkning. 
Föreningen Släktforskare i Uppland Forskarförteckning 1998
Genealogiska Samfundet Deltagarförteckning och släktforskarförteckning vid VII Finlands­svenska släktforskarkonferensen i Mariehamn 24-25.9 1994. 11 s.
Genealogiska Samfundet Genealogiska Samfundet. Släktforskarförteckning för Finland 1982. Helsingfors 1983, 127 s.
Genealogiska Samfundet Genealogiska Samfundet. Vem forskar vad? Släktforskarförteckning 1996. Red. Leif Mether. Jyväskylä 1996, 279 s.  
Genealogiska Samfundet Genealogiskt Repertorium för Finland XV.  Hfors 1943, 182 s. 
Genealogiska Samfundet Släktforskarförteckning för Finland-Suomen sukututkijaluettelo 1989.  183 s.
Genealogiska Samfundet Släktforskarförteckning för Finland-Suomen sukututkijaluettelo.  85 s.
Gästriklands Genealogiska Förening Släktforskarförteckning 1992. Ortregister, Släktregister, Specialregister och läns­bokstäver. 50 sidor. 
Helsingfors Släktforskare Helsingfors släktforskarregister 1990.  
Helsingfors Släktforskare Helsingfors släktforskarregister 1994. 
Jämtlands läns Släktforskarförening Släktforskarförteckning för Jämtlands län. 40 s.
Karlskoga Degerfors Karlskoga Degerfors släktforskarklubb forskarförteckning
Lindqvist Annika & Lindqvist Lennart. Släktforskarförteckning för Medelpad.  1995.  51  s.
Mether Leif Släktregister över utredningar som finns i Genealogiska Samfundets arkiv. Helsingfors 1992, 166 s.  
Midälva genealogiska förening  Släktforskarförteckning för Medelpad 1981. Sammanställd av Bengt Lindén och Lennart Lindqvist. Innehåll: Förord, förkortningar, länsbokstäver, forskarförteckning, släktregister, församlingsregister och specialforskarregister. Sundsvall 1981, 35 s.
Midälva genealogiska förening  Släktforskarförteckning för Medelpad 1982. Sammanställd av Bengt Lindén och Lennart Lindqvist. Innehåll: Förord, förkortningar, länsbokstäver, forskarförteckning, släktregister, stamfadersregister, församlingsregister och specialforskarregister. Sundsvall 1982, 23 s. 
Midälva genealogiska förening  Släktforskarförteckning för Medelpad 1983. Sammanställd av Bengt Lindén och Lennart Lindqvist. Innehåll: Förord, förkortningar, länsbokstäver, forskarförteckning, släktregister, stamfadersregister, församlingsregister och specialforskarregister. Sundsvall 1983, 20 s. 
Midälva genealogiska förening  Släktforskarförteckning för Medelpad 1984. Sammanställd av Bengt Lindén och Lennart Lindqvist. Innehåll: Förord, förkortningar, länsbokstäver, forskarförteckning, släktregister, stamfadersregister, församlingsregister och specialforskarregister. Sundsvall 1984, 67 s.
Midälva genealogiska förening  Släktforskarförteckning för Medelpad 1989. Sammanställd av Lena Lundin och Lennart Lindqvist. Innehåll: Förord, registreringsprinciper, medlemsstatestik, förkortningar, länsbokstäver, nationalitetsbokstäver, forskarförteckning, släktregister, stamfadersregister, församlingsregister och specialforskarregister. Sundsvall 1989, 95 s. 
Möller Pontus Svensk släktforskarförteckning 1970. Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen. No 8. Stockholm 1971, 139 s. 
Olsson Mari-Anne Svensk släktforskarförteckning 1984. Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen 15. Stockholm 1985, 223 s.
Olsson Mari-Anne Svensk släktforskarförteckning 1978
Pitebygdens Forskarförening Medlemsförteckning 01.04.1996. 9 s. Släktforskarförteckning 1997
Södra Västerbottens släktforskare  Medlems- och släktforskarförteckning 1996
Turun sukututkija Tutkijaluettelo.  52 s.
Vasa släkt-  och bygdeforskare Vem forskar vad?
Vasa släkt- och bygdeforskare  VSBF:s släktforskarförteckning, med släkt- och ortnamnsregister, uppgjord 1989 och 1993.  
Västerås släktforskarklubb Forskarförteckning1991.  Red. Ulla Sköld
Västgöta Genealogiska Förening Forskarkatalog för Västergötland 1985. Västgöta genealogiska förenings skriftserie nr  1/1985.    239  s. + 5  bil.
Ådalens Släktforskarförening Släktforskarförteckning för Ådalens Släktforskarförening.  31 s. Sammanst av Rune Dahlqvist, Kramfors