Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1984 i Vasabladet. Upptecknade av Carl-Johan Wallén. 19 sidor.  
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1985 i Vasabladet. Upptecknade av Carl-Johan Wallén. 37 sidor. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1986 i Vasabladet. Upptecknade av Carl-Johan Wallén, personregister. 47 sidor. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1987 i Vasabladet. Upptecknade av Carl-Johan Wallén, personregister. 50 sidor.  
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1988 i Vasabladet. Upptecknade av Carl-Johan Wallén, personregister. 50 sidor. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1989 i Vasabladet.  Personregister. 50 sidor. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1990 i Vasabladet. Personregister. 53 sidor.  
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1991 i Vasabladet. Personregister. Sammanställd av Carl-Johan Wallén. 47 sidor. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1992 i Vasabladet. Personregister. 52 sidor.  
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1993 i Vasabladet. Upptecknade av Carl-Johan Wallén, personregister. 51 sidor. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1994 i Vasabladet. 51 sidor varav 11 sidor personregister. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1995 i Vasabladet. 55 sidor varav 12 sidor personregister. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1996 i Vasabladet. 56 sidor varav 11 sidor personregister. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1997 i Vasabladet. Samlade, registrerade och utskrivna med dator. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1998 i Vasabladet. Samlade, registrerade och utskrivna med dator. Stockholm 1999, 43 sidor varav 10 sidor personregister. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 1999 i Vasabladet. Samlade, registrerade och utskrivna med dator. Stockholm 2000, 44 sidor varav 10 sidor personregister. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 2000 i Vasabladet. Samlade, registrerade och utskrivna med dator. Stockholm 2001, 48 sidor + 12 sidor personregister. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 2001 i Vasabladet. Samlade, registrerade och utskrivna med dator. Stockholm 2002, 45 sidor + 13 sidor personregister. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 2002 i Vasabladet. Samlade, registrerade och utskrivna med dator. Stockholm 2003, 44 sidor + 13 sidor personregister. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 2003 i Vasabladet. Samlade, registrerade och utskrivna med dator. Stockholm 2004, 44 sidor + 13 sidor personregister. 
Wallén Carl-Johan Dödsannonser 2004 i Vasabladet. Samlade, registrerade och utskrivna med dator. Stockholm 2004, 42 sidor + 24 sidor personregister. 
Aspholm Thorolf Dödsannonser 2005 i Vasabladet. Anteckningar ur Vasabladets dödsannonser år 2005.  Sammanställts av Torolf Aspholm.  27 s.  Sorterade på släktnamn, på tidningens nummer och på födelseår och datum.
Aspholm Thorolf Dödsannonser 2006 i Vasabladet, Sydösterbotten och Missionsstandaret
Aspholm Thorolf Vigselnotiser 2006 i Vasabladet, Syd-Österbotten och Missionsstandaret.
Aspholm Thorolf Dödsannonser och vigselnotiser 2007, Samlade ur Vasabladet, Syd-Österbotten och Missionsstandaret.
Aspholm Thorolf Dödsannonser och vigselnotiser 2008, Samlade ur Vasabladet, Syd-Österbotten och Missionsstandaret.
Aspholm Thorolf Dödsannonser och vigselnotiser 2009, Samlade ur Vasabladet, Syd-Österbotten och Missionsstandaret.
Aspholm Thorolf Dödsannonser och vigselnotiser år 2010.
Aspholm Thorolf Dödsannonser och vigselnotiser år 2011.
Wickman Jörgen Register över dödsannonser samlade 1961-30.6.1993, ur Närpes-Övermark-Kaskö tidning, Närpes Tidning och Syd-Österbotten.
Romar G. (Rulle) Karta över gamla gravgården i Jeppo.
Hautakirjoituksia  Hautakirjoituksia - Gravinskrifter.   XXXV. Kyrkogården och gamla gravgården i Jakobstad. Upptecknade av medlemmar i Släktforskarföreningen i Jakobstad r.f. Uppteckningarna avslutade 31.12.1955. 287 s. Hfors 1961.
Nygren Werner Kimosmedernas gravvårdar