Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Aikalaiskirja Aikalaiskirja 1920, biografisk uppslagsverk. Hfors 1920, 532 s.
Aikalaiskirja Aikalaiskirja 1934, biografisk uppslagsverk. Durchman Osmo, red. Hfors 1933, 771 s. 
Aikalaiskirja Aikalaiskirja 1941, biografisk uppslagsverk. Wecksell J. A., red. Hfors 1933, 771 s.
Hvem er hvem Hvem er hvem? 1934, utgitt av HJ. Steenstrup. Oslo 1934, 573 s. 
Kuka kukin on Kuka kukin on. Henkilötietoja nykypolven suomalaista. Toimitus.  Pentti Huovinen,  Tuula Kaurinkoski,  Matti Nurminen. Anja Pentikäinen, Keijo Virtamo.   1171 s. Keuruu 1982.
Kuka kukin on Biografiskt uppslagsverk. Helsingfors 1964, 1151 sidor.
Kuka kukin on Biografiskt uppslagverk. Keuruu 1978, 1156 sidor. 
När Var Hur När Var Hur 1966. Ur Th Aspholms bibliotek.
När Var Hur När Var Hur 1967. Ur Th Aspholms bibliotek.
När Var Hur När Var Hur 1968. Ur Th Aspholms bibliotek.
När Var Hur När Var Hur 1969. Ur Th Aspholms bibliotek.
När Var Hur När Var Hur 1971. Ur Th Aspholms bibliotek.
När Var Hur När Var Hur 1977. Ur Th Aspholms bibliotek.
Vem och Vad Vem och Vad, 1920, över samtida finländare. Hfors 1920, 523 s.
Vem och Vad Vem och Vad, 1926. Red. R.H. Söderström. Hfors 1925, 591 s.  
Vem och Vad Vem och Vad, 1931. Red. R.H. Söderström. Hfors 1930, 663 s. 
Vem och Vad Vem och Vad, 1936. Red. H.R. Söderström. Hfors 1936, 692 s. 
Vem och Vad Vem och Vad, 1941. Red. H.R. Söderström och J.O. Tallqvist. Hfors 1941, 768 s.
Vem och Vad Vem och Vad, 1948. Red. J.O. Tallqvist och Ola Zweygbeck. Hfors 1948, 879 s. 
Vem och Vad Vem och Vad, 1957. Red. Torsten G. Aminoff. Hfors 1957, 656 s. 
Vem och Vad Vem och Vad, 1962. Red. Ingegerd Lundén Cronström. Hfors 1961, 685 s.  
Vem och Vad Vem och Vad, 1967. Red. Ingegerd Lundén Cronström. Hfors 1966, 687 s.  
Vem och Vad Vem och Vad, 1970. Red. Ingegerd Lundén Cronström. Hfors 1969, 658 s.
Vem och Vad Vem och Vad, 1975. Red. Henrik Ekberg. Hfors 1974, 764 s. Gåva av Gunnar Nybond.  
Vem och Vad Vem och Vad, 1980. Red. Henrik Ekberg. Hfors 1979, 785 s.  
Vem och Vad Vem och vad, 1986. Red. Gull Schalin. Jakobstad 1985, 525 sidor. 
Vem och Vad Vem och vad, 1992. Red. Henrik Ekberg. Borgå 1992, 572 sidor. 
Vem och Vad Vem och vad, 1996. Red. Henrik Ekberg. Jyväskylä 1996, 714 sidor.
Vem är det?  Svensk biografisk handbok 1979. 8Ur Runar Franzéns bibliotek) Stockholm 1978, 1201 s.  
Örjans Jerker Vem är vem på Åland. 182 sidor. Mariehamn 1999. Ur Th Aspholms bibliotek.