Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Abbot Keith Isaac Hjort född 1840 i Kvevlax. Emigrerade 1857 till Australien, där han gifte sig och hade 16 barn. Livshistoria, antagligen menad till en efterlysning. 
Ahlskog Greta Förtekning över emigrationsmateriale i Vasabladet åren 1880-1914
Ahrner Leif Breven från Amerika. Hanna Fogel – Anderson – ett emigrantöde. Släktföljd: Thomas Mårtensson Asumaa 1696-1710, - Matts Asumaa, - Gabriel Asumaa 1756-1812, - Gabriel Fogel 1787-1851, - Jakob Fogel 1821-1904, - Jakob Fogel 1845-1930, - Johanna Katarina Jakobsdr Fogel f.2/2 1881 i Vexala by i Munsala. Korsholm 2002, 144 sidor + en stor mängd avskrifter av amerikabrev, rikt illustrerad.
Alaska Word War 1917-18 Finns, Swedes and Norwegians in the Alaska Word War! Draft Registrations 1917-1918
Allen Douglas Thirteen Swedes. Emigrantöden, om 13 finlandssvenskar på Amerikas västkust. Rochester 1999, 112 s., ill. 
Barton  H. Arnold Släkten. En svensk-amerikansk krönika. Orig.: The search for ancestors, a  swedish-american family saga.Övers: Nils-Lennart Johanesson. 180 s., ill. Sthlm 1981.
Bass Britt/Holmqvist Lasse New Sweden. En resa i tid och rum. En liten bit av Amerika. En berättelse om svenskamerikanernas underbara öden från Jonas Jonasson Bronck som hamnade i New York 1639 och till dagens svenskar som gör karriärer i Amerika.
Beijbom Ulf Utvandrarna och Svensk-Amerika.  254  s., ill. Borås 1986.
Blomstrand Christer Afrikafararna.  Om svenskar som utvandrade till Sydafrika.  64 s., ill. Utg: Sveriges släktforskarförbund. 208.
Emigranter i USA Emigranter från Finland i USA
Emigranter i USA Emigranter från Finland i USA
Emigranter i USA Emigranter från Finland i USA
Emigranter i USA Emigranter från Finland. Ur th Aspholms bibliotek.
Emigranter i USA Kort förteckning över Emigranter i USA. Ur Th Aspholms bibliotek.
Emigranter i USA Emigranter i USA från Malax-Petalax. Ur Th Aspholms bibliotek.
Emigranter i USA Förteckning över Runeberg Ordens Sångarförbund.
Emigrantregister  Emigranter som flyttat från Finland till: Michigan, -Montana
Emigrantregister  Emigranter som flyttat från Finland till: North Dakotha, Minnesota, New York, New Jersey, Illinois, Indiana
Emigrantregister  Emigranter som flyttat från Finland till: Californien och Conneticut
Emigrantregister  Emigranter som flyttat från Finland till: Massacusets
Emigrantregister  Emigranter som flyttat från Finland till: Minnesota, Washinton, Idaho, Wisconsin, Oregon      Passökningar noterade i VLA -Övermark, -Närpes    Svensk-finska Nykterhetsförbundet av Amerika -medlemmar från -Övermark, Pörtom, Närpes       Utdrag ur husförhörslängder: -Bäckby, Närpes
Emigrantregister  Svenska emigrantregistrets mkrofilmer för Michian I
Emigrantregister  Svenska emigrantregistrets mkrofilmer för Michian II
Emigrationen Emigrationsmaterial som varit infört i Wasa posten. Ur Th Aspholms bibliotek.
Finlandia Order of Runeberg Finlandia Order of Runeberg 1961-1986. Vasa 1986, 44 s., ill. 
Finlandia Order of Runeberg Memorabilia "Minnesskrift" In Words and Pictures. Seventy Years 1898-1968. Anders M. Myhrman, Editor. 199 sidor, rikt illustrerad.
Forsman A. Sitka Lutheran Church. A. Forsman, Seattle. 
Gnistan Emigrantbreven berättar.
Handy book Handy book for genealogist.   6  ed.  Logan,   298  p.,  maps. Utah 1971.
Heikel Felix Från Förenta Staterna. Nitton bref jemte bihang. Hfors 1873.  184+19  s.  Utg. 1873. Efterskrift:  Felix Heikel  - en finlandssvensk liberal av Torsten Steinby
Helsing Mikael Nyfunna släktingar i Nordamerika
Huldén Evert Emigrantöden.  168 s. Borgå 1961.
Hultin Måns Resa till Amerika 1864 med emigrantskepper Ernst Merck. 181 s., ill. Hfors 1958
Jossfolk Harriet Då långt borta är hemma.  Nio röster om österbottnisk emigration till Nya Zeeland.  78 s., ill. Vasa 2004.
Kaino and Andersson family Kaino and Andersson Family Histories
Kantlax byaforskningsgrupp Emigranter från vår by före år 1940.  124 s. Utg: Byaforskningsgruppen i Kantlax. Kantlax 2000.
Koivukangas Olavi Kaukomaiden kaipuu.  Suomalaiset Afrikassa, Australiassa, Uudessa Seelannissa ja Latinalaisessa Amerikassa.  418 s., ill. Turku 1998.
Kostiainen Auvo & Pilli, Arja Suomen siirtolaisuuden historia.  Aatteellinen toiminta. II. 180 s. Turku 1983.
Laitila Timothy Vincent A Complete Listning of all Finns and Scandinavians i Kennecott Utah Copper Company. Employment Records 1909-1920 in Bingham Canyon, Utah
Laitila Timothy Vincent A Journal of Baptisms, Confirmations, Marriages & Deths 1891-1910 in the States of Michigan, Wisconsin, Wyoming and Idaho and Others 
Laitila Timothy Vincent The History of Finnish Americans III
Levlin Per-Erik Emigrantregister.  Sammanställt av P-E Levlin.  1992.
Myhrman Anders Emigrantbiografier, - av Anders Myhrman II. Innehåll: William Anderson från Pedersöre, s.1; Gabriel Carlson Rusk från Korsnäs, s.9; Johan Victor Carlson, s.10; Herman Montague Donner, s.12; John A Forsman, s.13; John Häggblom, s.14; Anders Högkvist, s.31; John Mattson, s.35; Säljägaren Victor Jacobson, s.43; Andrew Johnson, s.59; Karl Wilhelm Johnson, s.60; Oskar Kamb, s.62; Alma Elisabeth Kamb, s.63; Harold von Mickwitz, s.65; Nordberg, tre generationer, s.66; Josef A Nygård, s.69; Jakob E Nyqvist, s.70; John Omar, s.71; Emil Peterson, s.88; August Gabriel Telenius, s.90; John W Unis, s.91; Alfred Öhman, s.93; M Östman, s.94. Åbo Akademis bibliotek, stencilserie 7. Åbo 1974, 94 s.
Myhrman Anders Emigrantbiografier, - av Anders Myhrman III. Innehåll: John Beck, s.1; Josef a Bengts, s.2; Andrew Blomquist, s.3; Charles (Karl) Engman, s.4; Familjen Hartz i Worcester Mass. s.7; Alexander Edward Hedman, s.12; Michael Höglund, s.13; J Victor Jacobson, s.46; Erick Johnson 1870-1955, s.47; Erik Johnson 1869-, s.58; Werner Johnson, s.59; William Karl Johnson, s.60; P E Kastman, s.62; Victor Källström, s.63; Erik Lager, s.82; Walter Lindberg, s.85. Åbo Akademis bibliotek, stencilserie 10. Åbo 1974, 85 s. 
Myhrman Anders Emigrantbiografier, - av Anders Myhrman IV. Innehåll: Anders Markström från Geta, s.1; Charles Newman, Karl Öling från Kerklax, s.10; Anders Wilhelm Nilsson från Munsala, s.13; Werner Anders Nelson från Vexala, s.14; Edla Sofia Nelson från Västerhankmo, s.16; John Nordbeck från Pörtom, s.19; Anders Nyman från Purmo, dotter Hulda McEachern, s.20; Andrew Ostrand från Pörtom, s.30; John Peterson från Närpes, s.32; Herman Werner Reeth från Korsholm, s.34; Carl Johan Silfversten från Närpes, s.62; Carl Vilhelm Silverberg från Närpes, s.64; Matt Strom från Larsmo, s.66; John Erik Wicks, Vik från Kvevlax, s.73; Arthur Wilson från Sideby, s.76. Åbo Akademis bibliotek, stencilserie 11. Åbo 1974, 85 s. 
Myhrman Anders Emigrantbiografier, - av Anders Myhrman V. Innehåll: Carl J Abrahamsson, s.1; Erhard J Alm, s.2; Erik Algot Ture Bengtz, s.6; Walter Blomquist, s.8; K.A Gabrielsson, s.9; Maija Grotell, s.10; Otto A Gullmes, s.11; William J Holgers, s.13; Alfred Holmgren med familj, s.15; Victor Lars Johnson, s.17; Ellen Kamb Levin, s.31; Carl Johan Malm, s.33; Johan A Markstum, s.34; Emil Fritz Mattson, s.48; Viktor Mattson Myhrman, s.49; Magnus Nyman, pälsjägare, s.55; Sigurd A Peterson, s.59; Verner Carl Sanstrom, s.60; Tre genarationer i Amerika, släkten Strand, s.62. Åbo Akademis bibliotek, stencilserie 13. Åbo 1975, 64 s.
Myhrman Anders Emigrantbiografier, - av Anders Myhrman VI. Innehåll: Arthur Loflund, Självbiografiska anteckningar. Som emigrant i Amerika. Ett dumdristigt företag. På luffen i Australien. En hård seglats. Åbo Akademis bibliotek, stencilserie 16. Åbo 1977, 51 s. 
Myhrman Anders Emigrantbiografier. En samling skildringar rörande finlandssvenskar i Amerika, utvalda och redigerade av Anders Myhrman I. Innehåll: En tidig fyrväppling Gustaf Bergqvist, Gustaf Winberg, Erik John Lindell, Anders Peter Wennerström, s.5; Tre tidiga Emigranter Karl Nylund, Anders Kempe, J P Johnson, s.6; Johan Andersson Inborr, s.10; Edvard Johannes och Anna Iliamna Antell, s.58; Gabriel Carlsson, s.60; C E Carson, s.63; Andrew Eastman, s.64; Matts Esselström, s.65; Elmer Alexander Forsberg, s.67; Andrew Groop, s.68; John Gullans, s.69; Erik William Holm, s.71; Axel Hornborg, s.72; John K Johnson, s.73; Andrew Krooks, s.74; John Nyberg, s.75; Andrew A Palm, s.76; Arthur Rosander, s.78; Ed Smith, s.79; Albert M Wickström, s.80; John Wörlund, s.81; Alfred Åström, s.82. Åbo Akademis bibliotek, stencilserie 6. Åbo 1974, 82 s. 
Myhrman Anders Finlands Svenskar i Amerika. Sakregister på sidan 557; Register över orter i Finland på sid 561. SLS 453. Hfors 1972, 566 s. + 21 bildsidor  
Newhouse Hazel En berättelse av dottern till Frans Wilhelm Johnson och Hulda Maria Snabb. Han var från Jakobstad och hon var från Björkö.
Nikus Torbjörn Skattkistan. Emigrantbrev från Amerika till Vörå under åren 1873-1910, dokumenterade av Torbjörn Nikus. 203 sidor, illustrerad.
Nya Sverige Nya Sverige-namn med anknytning till Sverige eller uan hemort.
Odhner C.T. Kolonien Nya Sveriges grundläggning 1637-1642 (kopia)   196 s.
Olin K.G. Vad gjorde farfar i Klippiga bergen?  (Namnlista).  192 s.,ill. Jstad 990.
Olin K-G Afrikafeber. Om emigrationen till Afrika där även ca 2000 finländare kortare eller längre tid vistats. Namnlista. 279 sidor.
Olin K-G Alaska dsel 1. Ryska tiden. Den okända historien på jordklotets baksida. 280 s. Jakobstad 1995
Olin K-G Alaska Del 2 Guldrushen. Av K-G Olin. Intressant skildring av emigrantöden i guldruchens Alaska. Person och ortnamnsregister. Jakobstad 1996, 264 s.,ill.  
Olin K-G Alaska Del 3 Namnlistan. Personregister från en mängd olika källor där emigranterna förekommer. Jakobstad 1996, 142 s., ill.  
Olin K-G Amerikafararna.  Tillbaka till Nya Sverige.  244 s., ill. Vasa 2006.
Olin K-G De mest intressanta Nya-Sverige namnen
Olin K-G Egen lyckas smed.  447 s., ill. Vasa 2004.
Olin K-G Guld och röda skogar
Olin K-G Klippiga bergen.  197 s., ill. Jstad 1996.
Olin K-G Nya Sverige.  Artikelserie publicerad i Jakobstads Tidning.  22 s., ill.
Olin K-G Våra första amerikafarare. Historien om Finlandssvenskarna i Nya Sverige. (ur Runar Fanzéns bibliotek). Jakobstad 1988, 144 sidor illustrerad. 
Olin K-G Våra första västindienfarare.  192 s., ill. Jstad 1990
Olin K-G Öden och äventyr.  293 ., ill. Vasa 2003.
Penttila Bryan Columbia River. The Astoria Odyssey
Rands Agnes Från blåbär och björk till hucklebär och douglasgran. 352 sidor. Vasa 2007. Ur Th Aspholms bibliotek.
Riksförbundet för hembygdsvård Det började vid Delaware.168 sidor. Karlskrona 1986. Ur Th Aspholms bibliotek.
Röj Dorothy Skärvor av drömmar. 254 sidor. Vasa 2006.
Schrimpf Jay Celebrating a Cetury of Ministry, First Lutheran Church, Dollar Bay, Michigan. 80 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Silversten Carl J. History of the Bethel Lutheran Church, West Duluth, Minnesota. Kopia. 60 sidor. 1928. Ur Th Aspholms bibliotek.
Silversten Carl J. Finland Swedes in Northwestern Minnesota. 8 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Sprinchorn Carl Kolonien Nya Sveriges historia.  164 s. 1878.
Svensk-finnar i Amerika Hälsning från Amerika. Album utgifvet af Svensk-finnar. (ur Runar Franzéns bibliotek). New York 1905, up. rikt illustrerad. 
Svensk-finska nykterhetsförbundet Medlemmar från Österbotten i svensk-finska nykterhetsförbundet i Amerika i början av 1900-talet.
Svensk-finska Nykterhetsförbundet av Amerika En sammanfattning av föreningar och deras medlemmar i Amerika, 62 s. 
Svenska litteratursällskapet Amerikatrunken. Emigranter berättar om sig själva. 199 sidor. Borgå 1976. Ur Th Aspholms bibliotek.
Swenson Center Swenson Center News, nr 3 1988. – Dag Blanck: 350 years after Delaware. – Swedish-American Church Records. – Autor Jakob Bonggren: New Literature, New Identity.
Söderberg Helena Fabo Gong, berättelsen om John Söderberg som på 1920-talet emigrerade från Petalax till Kanada. 80 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Wasastjerna Hans S. Minnesotan suomalaisten historia.  1557.  780  s.,  kuv.
Wendt von Georg Vårt svenskfolk i Amerika. Minnen och intryck från en resa i Förenta Staterna 1921 jämte en inledning om de första svenska inbyggarna på andra sidan Atlanten av Georg von Wendt. Boken börjar med folk och händelser i svenska kolonin Nya Sverige i Delaware. I övrigt handlar den om Georg von Wendt´s föredragsturné bland Finlandssvenska bosättningar i Amerika. Vasa 1921, 232 sidor, illustrerad.
Wester Holger Amerikaemigrationen som innovation och diffusion.
Wester Holger Innovationer i befolkningsrörligheten. En studie av spridningsförlopp i befolkningsrörligheten utgående från Petalax socken i Österbotten. 221 sidor. Uppsala 1977. Ur Th Aspholms bibliotek.