Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Appelgren Erik Vallonernas namn, Stockholm 1968, 300 s.
Bagge Nils-Gustav Flyttningsrörelser mellan olika bruk i Finland och Sverige.
Berg Bjarne Vallonernas spår. Av Bjarne Berg. Historik över vallonerna och deras verksamhet på järnbruken i Sverige och Finland. Det svenska järnet. Vallonerna förändrar järnframställningen i Sverige. Järnframställningen i Finland.  Klostret i Saint-Michel. Fädernas spår i Thiérache-området. Familjen de Morgny, familjen Parment, Familjen Lemmens, familjen Christiernin.
Björkenstam Nils Läsöskeppets järnlast.  En studie i 1600-talets metallurgi och bearbetningsteknik.  70 s., ill. Utg. Jernkntorets bergshistoriska utskott. Sthlm 1975.
Demhern Bertil De Geerarna till Finspång. En historik om en familj och ett slott, tillägnad Sveriges Vallonättlingar. Stockholm 1988, 8 s.
Esping Johan Arbetarna vid Häfla Bruk 1880-1914.  Avskrift.  Uppsats av Johan Esping. Under ledning av Svante Kolsgård.  22 s.  Universitet i Linköping. Samhällsvetenskapliga institutionen Historia 2, vt 1991.
Hammarsmedja Beskrivning på en hammarsmedja. 6 blad.
Helmfrid Björn Holmenöden under fyra sekler. Studier i Holmens Bruks historia. Solna 1954, 464 s., ill.  
Hillgren B Några anteckningar om vallonerna vid Upplandsbruken. - Carlholms bruk, bild. - Hillebola bruk, bild. - Ur mönsterrullor för Upplands lantvärn 1808. Lövsta bruk, Åkerby bruk, Österby bruk, Film socken, Dannemora, Wässlands socken, carlholms bruk, Älvkarlö bruk, Hyttö masugn, Harnäs bruk, Strömsberg och Ullfors. - Äldre generationer av en vallonsläkt från Lövsta, Tillman. - Clas Classon Tillmans och Maria Mineurs närmaste ättlingar. Stockholm 1929, 24 sidor. 
Iron and steel  Iron and steel on the European Market.  A Contemporary Swedish Account of Production Forms and Marketing.  271 s. Sthlm 1982.
Lindblom Kjell Vallonsläkter under 1600-talet  Del II.  296 s. Sthlm 1990.
Lindblom Kjell Vallonsläkter under 1600-talet. Del I.  286 s. Kopierad. Ockelbo 1989.
Malmborg Gösta Rinman Sven´s tjänsteberättelse rörande den grövre järnförädlingen 1761-1771 med bidrag av Prytziska fonden. Person- och ortnamnsregister. Stockholm 1935, 200 s. 
Nisser Marie; Torbjörn Almquist; Jan Lisinski och Lena Simonsson Hyttor i Örebro län. Utgiven av Jernkontorets bergshistoriska utskott. – Bergshistoriska lämningar. – Bredsjö hytta. – Brevens bruk. – Granbergsdalshyttan. – Igelbäckens hytta. – Lindesby hytta. – Löa hytta. –Pershyttan. – Röfors hytta. – Ställdalens masugn. – Svartå hytta. – Sävenfors masugn. – Trehörnings masugn. Stockholm 1974, 104 sidor, rikt illustrerad. 
Nordström Alf Bergsmän och Brukspatroner. 233 s., ill. Värnamo 1987.
Pehrsson Per Ur Österby bruks och Vallonernas krönika. Anteckningar till föreläsningar, hållna vid Österby 1898-99. – År 1545 bildades det bolag som skulle utvinna järnet ur Dannemora ”Jern Bergh”, delägarna var Claws Heider, Eric Flemming, Johan Twrson, Staffan Szasse, Påwel Büsseskütte, Peder Nelson, Rasmus Person, Hans Sasse, Herman Lampe, Mickill Bennike, Joachim Horrn, Staffan Gråboo och Balzar Smalz. – Vallon-namnlängd A-W.  Uppsala 1899, 124 sidor, illustrerad. 
Schröderstierna Samuel Berättelse över de finare järn- stål- och metallfabrikerna i Sverige åren 1754-1759, I, II. Utgivna av Gösta Malmborg, med inledning av Carl Sahlin. Stockholm 1925, 18+54+88 s. 
Skinnskattebergs backar Skinnskattebergs backar. En bergmakarättling berättar.  8 sid. Västerås 1970
Swedenborg Emanuel Om järnet.  470 s. Sthlm 1923.
Södermanlands län Järnets och smedernas Eskilstuna. Andra delen. Från skrå- och näringstvång till fristadens frihet. 1938.
Södermanlands län Järnets och smedernas Eskilstuna. Första delen. Bidrag till Smidesindustrins historia från äldsta tid till storindustrialismens genombrott. Katrineholm 1937, 356 s., ill.  
Tillhagen Carl-Herman Järnet och människorna.  Verklighet och vidskepelse.  302 s., ill. Falköping 1981.
Valloner Les Archives de I´É tat dans les Provinces Apercu des fonds et collections. II Les Provinces Wallonnes. Har 118 sidor namnregister. Bruxelles 1975, 481 sidor. 
Vallonerna  Wallonerna. 149 s., ill. Stiftelsen Leufstabruk & respektive förattare. Uppsala 1996.