Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Aktiv närkultur Karelarna i Petalax och andra minnen från 1940-taet
Aminoff-Winberg, Johanna Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden.  280 s. Utg: Datatekik för släktforsknig rf:s publ nr 4
Aminoff-Winberg, Johanna På flykt i eget land. Internflyktingar i Sverige under stora nordiska kriget. 462 s.ill.
Genealogiska Samfundet i Finland Itäsuomalaista liikkuvuutta 1600-luvulla.  Savosta ja Viipurin Karjalasta Poismuuttaneita.  105 s.
Karjalan liitto r.y. Siirtokarjalaisten tie II. Biografier om evakuerade karelare. Utgiven av Karjalan liitto r.y. Åbo 1970, 15+1575 s., ill. 
Lahti-argutina Eila Olimme joukko vieras vaan.  Venäjänsuomalaiset vainonuhrit Neuvostoliitossa 1930-luvun alusta 1950-luvun alkuun.  651 s., ill.
Nygård Toivo Itä-Karjalan pakolaiset 1917-1922.  137 s.
Siirtolaishistoria  Siirtolaishistoria IV.  (Eripainos teoksesta Turun Hist. Yhdistyksen julk. XXII.)
Siirtolaishistoria  Siirtolaishistoriaa II.  (Eripainos Oulun Historiaseuran julkaisusta Studie Historica II.)
Siirtolaishistoria  Siirtolaishistoriaa III.  (Eripainos teoksesta Turun Hist. Yhd. Julk. XXI.)
Siirtolaishistoria  Siirtolaishistoriaa.  (Eripainos teoksesta Turun Historiallisen Yhdistyksen julk. XX.).  207 s.
Vasa släkt- och bygdeforskare  Stora ofredens år.  Avskrift av en förteckning över kollektmedel som i Härnösands stift insamlats och utdelats till finländska flyktingar unden åren 1717-1722. VSBF:s avskriftsserie nr 1.   36 s.