Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Cajanus Jonas Grundritningen öfver Residence staden Wasa belägen uti Österbottens Höfdingedöme. Korsholms Södra Fögderi och Södra Härad. Enligt Hans Majest:s allernådigste år 1750 mätt. 1 s. 
Chartographia Ostrobothnica Chartographia Ostrobothnica.  Pohjanmaa vanhoisa kartoissa-Österbotten på gamla kartor. 224 s. Utg. Svenska Österbottens Hembygds- ochmuseiförbund rf. 2006.
Ehrensvärd Ulla Nordkalotten i historiskt perspektiv. En utställning av kartor från 1500- till 1800-talet
Hammarström G Kartskiss över Brändö - från åren 1920-1945. Vasa 1973, 1 s.
Härö Sakari A Map of Finland. Helsingfors 1969
Karta AT Autoilijan tiekartta. Nimihakemisto. 2007.
Karta Grundkarta, Kisksjön. Tryckt 1953.
Karta Karta över Närpes socken upprättad 1933-1938 Tryckt 1944.
Karta Karta över Syd-Österbotten. Tryckt 1962.
Karta Karta över Vasa. Tryckt 1960.
Karta Landhöjningen i Vasatrakten 100-500 e.Kr.
Karta Landhöjningen i Vasatrakten.
Karta Sockenkarta, Esse. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1945-46.
Karta Sockenkarta, Jakobstad. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1945-46.
Karta Sockenkarta, Sundby. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1945-47.
Karta  Plankarta över Residens och Stabelstaden Wasa år 1783 af extra ordinarielandtmätaren Fredi Rönnholm.
Kartor  Alahärmä, Oravais,  Korsnäs,  Vasa,  Kantlax, Pensala, Jeppo,  Jussila,  Kimo.
Kartor  Diverse kartor över Pörtom.
Kator Karta över området kring Viborg.
Lantmäteriet Den gamla kartan. Kartvårdcentralen i Ånge. 1985. 
Turistföreningen i Finland  Kartbok över Finland 1897-1915
USA karta Road map över USA
Valitut Palat Atlas. Suuri maailman kartasto
Valitut Palat Autoilijan Suomi-kartasto
Vikar Henrik Jacob Karta över Henrik Jacob Wikars (f. 28.10.1752 i Gamlakarleby) irrfärder i Kapstaden
Bagge Nils-Gustav Kartor, gamla. Bl.a från 1657, 1734 och 1747 och gäller främst Wörå och Oravais. Rulle.
Karta Karta över Petalax 1934. I en mapp.
Karta Bebyggelsen i Molpe by 1920-1940.
Karta Karta över Molpe by med dialektala benämningar till lands och till sjöss.
Karta The Military operations in Europe 1939-1945. I en mapp.
Karta Etälä-Amerikka/Australia. I en mapp.
Karta Tourist Islands of the West Indies. I en mapp.
Karta Folket i Bilds Europakarta. I en mapp.
Karta International Map of the World. I en mapp.
Karta Handkarta över Finland. I en mapp.
Karta Karta över Finland med svenska namn. I en mapp.
Karta Helsingfors turistkarta. I en mapp.
Karta Karta från Ålands skärgård ? I en mapp.
Karta Övermalax, grundkarta. I en mapp.
Karta Vias, grundkarta. I en mapp.
Karta Historisk atlas. 1971
Karta. (Rulle) Charta öfver Veagarne uti Wässmanneland 1755. Bergman Gösta.
Karta. (Rulle) Första karta delen över Klemetsö bys egor uti Mustasaari sochen, Korsholms södra härad.
Karta. (Rulle) Karta över Böle, Korsholm.
Karta. (Rulle) Karta över Kimo, Oravais. 2 st. Bergman Gösta.
Karta. (Rulle) Karta över Klemetsö, Gerby skärgård, Staden
Karta. (Rulle) Karta över Pörtom by 1760.
Karta. (Rulle) Karta över Svecia, Dania et Norvegia.
Karta. (Rulle) Plan till Läne Residens-Staden Nikolajstad 1855.
Karta. (Plansch) Ekonomisk karta över Finland, Alahärmä. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1951.
Karta. (Plansch) Ekonomisk karta över Finland, Isojoki. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1941.
Karta. (Plansch) Ekonomisk karta över Finland, Jakobstad. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1951.
Karta. (Plansch) Ekonomisk karta över Finland, Kauhajoki. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1938.
Karta. (Plansch) Ekonomisk karta över Finland, Kokkola. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1950.
Karta. (Plansch) Ekonomisk karta över Finland, Kristiina. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1938.
Karta. (Plansch) Ekonomisk karta över Finland, Siipyy. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1938.
Karta. (Plansch) Finlands ekonomiska karta, Korsnäs (häradskarta). Tryckt 1940.
Karta. (Plansch) Finlands ekonomiska karta, Laihia. Upprättad å Lantmäteristyrelsen 1913. Rättad 1921. Helsinki 1923
Karta. (Plansch) Finlands ekonomiska karta, Replot. Upprättad 1913. Rättad 1923. Tryckt 1940.
Karta. (Plansch) Finlands ekonomiska karta, Vasa. Upprättad 1913. Rättad 1941. Helsinki 1941.
Karta. (Plansch) Generalkarta över Finland D2. Vasa - Kokkola. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1940.
Karta. (Plansch) Generalkarta över Finland D3. Inlandet från Jakobstad - Brahestad. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1941.
Karta. (Plansch) Generalkarta över Finland E2. Pori - Solf. Upprättad av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1952.
Karta. (Plansch) Karta över Kronoby. Maanmittaushallitus, Ilmakuvatoimisto 1966
Karta. (Plansch) Plan af Wasa stad utgiven 1839. (Publika byggnader)
Karta. (Plansch) Plankarta öfver Nikolajstad 1895.
Karta. (Plansch) Yleiskartan suurennus, Nykarleby - Kokkola.