Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bergqvist Lydia "Sanna historier".  147 s., ill. Vasa 1979.
Chelius Gustaf Illustrerad Födelsedagsbok. Praktupplaga med fyra akvarelltryck efter original af David Ljungdahl. Stockholm uå, up 
Fogde Uno Sagg-Matt. Vässjor å dikter från Malax. Andra upplagan. Vasa 1978, 147 s., ill. Gåva av Malax kommun. 
Gnistan Så ska du få höör!  Gnistan berättar vidare.  En bok ab Nelly Fågelbärj, Ester Huldén m fl.  Redigerad av Carita Nyström, illustrerad av Solveig Fågelbärj.  143 s., ill. Munsala 1981.
Gröhn Mary-Ann Det hände vid Kvarkens stränder.  199 s. Saarijärvi 2003
Hornborg Harald Förgätna öden. Tammerfors 1937. 227s
Huldén Lars Konkordans över J.L.Runebergs lyrik  (Dikter  I-III).239 s. Hfors 1990.
Häggblom Signelia I skuggan av Kastelholm. (ur Runar Franzéns bibliotek). Helsingfors 1945, 351 sidor. 
Linderholm Helmer Där Bergsman var kung.    185  s.,  ill. Kristiansstad 1982.
Mickelsson Isak En utflyttare. Minnen från ett stycke svensk jord i Finland, som numera övergått i finska händer. Helsingfors 1918. 71 sidor.
Ojaharju Jorma Valkoinen kaupunki. Fjärde upplagan. (ur Runar Franzéns bibliotek) Helsingfors 1990, 387 sidor. 
Qvarnström Ingrid I Kumlinge Prästgård.  354 s. Hfors 1943.
Rabb Solveig Amerikahatten. (Roman)  314 s. Vasa 2003.
Rasmussen Knud Grönländska myter och sagor.  Med kulturhistorisk inledning.  206 s., ill. Sthlm 1926.
Rundt Joel Jarl Hemmer lyriska och etiska diktning.  Särtryck ur Österbottnisk Årsbok 1953-1955.  15 s. Vasa 1956.
Tallqvist Knut På helig och ohelig mark. Reseskildringar från Orienten. (ur Runar Franzéns bibliotek). Helsingfors 1918, 323 sidor illustrerad.
Törnudd Arne Flickan från Kahra i Topelius´  liv och diktning. 228  s. Åbo 1948.