Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Enberg Brita Carl Maria von Weber, den romantiska operans skapare. 224 s., ill. Sthlm 1945.
Eriksson Tryggve, red. Spelmän och spelmansmusik i Närpes. (ur Runar Franzéns bibliotek). Närpes 1992. 77 sidor, rikt illustrerad.
Filmmönstring  Filmmönstring.  Red.: Dag Andersson, Marit Berndtson, Klas Fransberg. Utg. Till filmmönstringen 28-29 september 1991 i Vasa. 23  s.,  ill.Utg: Finlandssvenskt Filmcentrum, Folkets bildningsförbund. Vasa 1991.
Finlands svenska folkmusikinstitut Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman 19.9.2001. Festskrift med 29 författare. Vasa 2001, 370 sidor, illustrerad. 
Finlands svenska folkmusikinstitut Folk och musik 1994. Folkmusikens instrument i Sverige - om spel och forskning, var för sig och tillsammans. Pärtfiol och blänkande harmonika, de österbottniska spelmännens instrument 1850-1930. Feler og feletradisjon i Norge. Kantelen, från symbol till instrument. Att bygga en fiol. 147 sidor.
Finlands svenska folkmusikinstitut Folk och musik 1996. Folkmusik i förändring. En jul utan julmusik är som en sommar utan fågelsång eller som en vinter utan snö. Sångerna som gav finlandssvensk identitet. Ingermanländsk sångkultur som forskningsobjekt. Menuett i fyrkant eller i ring - också hos oss? Analys av menuetten - tankar och exempel. Spelmansidentitet och klädsel. Medlemsbladet - organisationens spegel. Finlands svenska spelmansförbund och folkmusiken. Spelman och musiker - en balansgång mellan traditionellt och klassiskt. 184 sidor.
Finlands svenska folkmusikinstitut Folk och musik 2002-2003. Att förvalta en musiktradition. Ett institut blir till. Fotfäste för folkmusiken. Ide och förverkligande. Från försöksverksamhet till centralinstitution. Ett brokigt arbetsfält. Forskning. Folkmusikakademin. Ett ljudande och brokigt arkiv. Rariteter och aktualiteter i biblioteket. Sångskatten. Konserter och kulturpolitik. Framtidens folkmusik. 
Finlands svenska kyrkosångutskott Kyrkokörernas repertuar. Redigerat av Finlands svenska kyrkosångutskott.    19  s. Utg: Förb. för svenskt församlingsarbete i Finland rf. Hfors 1948.
Heikel Yngvar Folkdans. B. Dansbeskrivningar. Sammanställd av---.    500  s., ill.  Finlands svenska folkdiktning. VI. Vasa 1982.
Koskenniemi W U Elämän päivät, kantaatti.  15 s. Kirj. W U Koskenniemi. 1920.
Laukkonen Ilmari Vasa orkesterförenings sex årtionden 1930-1990. Ilmari Laukkonen. Vasa 1990, 62 s., ill. 
Lindholm Magnus ”MAO” Från Skandal till Musikal. Wasa teater 1919 – 1994. Historik över Wasa teater och dess verksamhet. Vasa 1994, 176 sidor, rikt illustrerad. 
Lund Erla Pensarpojkarna i Kronoby - Kronoby spelmän. Ur tidn. Samarbete. 
Segerstam Selim Vår sångbok. Sångsamling för skola och samhälle.  Ackompanjemangsupplaga.  352 s. Hfors 1953.
Sund Alf En spelman minns 70s. Vasa 1995.
Sururunot  Finska Sorgekväden.  14 s.  Översättning av Inger Seittu.
Torsteinson Sigmund Grieg Edvard,Troldhaugen. Biografi för Edvard Grieg. (ur Runar Franzéns bibliotek) Bergen uå, 24 sidor, illustrerad.