Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Appelgren Kari Isak Österholm, en mångkunnig hantverkare. Särtryck ur Petalax historia II. 9 sidor. Ur Th Aspholms bibliotek.
Appelgren Kari Johan Alm hantverksmålare i Vasa på 1700-talet. 104 sidor. Helsingfors 1974. Ur Th Aspholms bibliotek.
Brages sektion för bygdedräkter Svensk-Finlands Bygdedräkter Häfte 11.  Pedersöre-Nykarleby trakten.  Larsmo, Pedersöre, Esse, Purmo, Nykarleby, Socklot, Jeppo o. Munsala.  128 s., ill. Hfors 1986.
Brages sektion för bygdedräkter Svensk-Finlands bygdedräkter.  Häfte 12.  Karleby, Öja Nedervetil, Terjärv, Kronoby.  76 s., ill. Esbo 1978.
Dahlberg Gretel Korsnäs-tröjor förr och nu. Vasa 1987, 63 s., ill. ISBN:951-99832-4-4, Fram Ab Vasa.  
Enberg Sture Gammalt vetande.  22 s. Norrvalla 1997.
Gamla murar och spisar Gamla murar och spisar. Ritningar.  I en stångjärnssmedja på 1800-talet. (artikel)
Grafström Margareta Banden vi knöto dem ingen lossa kan.
Grafström Margareta En prästfru sår lin anno 1848.
Grafström Margareta Mer om lin av Margareta Grafström. Hälsning från Säbrå hembygdsförening och Ångermanlands hemslöjd. Hälletorp 1982, 32s., ill. 
Grafström Margareta Spinnrocksmakaren i Viksjö
Grafström Margareta Styvmorsviolen. Härnösand 1984.
Grafström Margareta Träsnideri i Ångermanland
Hagback Siri Traditioner inom textilhantverket. Långtidsperspektiv inom Norden från forntid till nutid. Umeå Universitet, Institutionen för arkeologi, 1997, 58+22 s.
Haldin Ingeborg Bönder och urmakare. Lassilaklockornas historia. Särtryck ur Österbotten 1978. 183 sidor. 1978. Ur Th Aspholms bibliotek.
Härö Elias/Kaila Panu Österbottensgården. Handbok för renovering. Rubriker: Österbottnisk byggnadstradition. Det österbottniska kulturlandskapet och bybilden. Den österbottniska gårdens historia. Vård och renovering av gamla hus. Underhåll - reparation - ombyggnad. Planlösningar och boende. Exempel på grundrenovering. Lönar det sig att renovera. Byggnadsvård. Renoveringsteknik. Trämaterialets skador och skydd. Grunden. Timmerstommen. Brädfodring och vattentak. Snickeriarbeten. Murningsarbeten. Värme, vatten, ventilation. Elarbeten. Målning och ytmaterial. Litteratur. 132 s. Tryckt 1978. Gåva av Gunilla Waselius.
Sirelius U. T. Suomen Kansallispukuja.  Kuvia ja ohjeita käytäntöä varten.  23 s., ill. Hki 1921.
Stürmer-Hiltunen Ditte Kruunupyyn kaislatyö. Sävslöjden i Kronoby. Övers. Wava Stürmer.  7 s., ill. Suomen kotiteollisuusmuseon monisteita 2. Jkylä 1986.
Österbottens museum Stickat och virkat i nordisk tradition.  52 s., ill. 1984