Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Läroverk, Björneborg Björneborgs svenska samskola 1892-1967. Lärar- och elevmatrikel. Björneborg 1967, 332 s., ill. 
Läroverk, Björneborg Porin suomenkielinen yksityis- Tyttökoulu 1880-1920. Muistojulkaisu. Björneborg 1920. 7+582 s., ill. 
Läroverk, Björneborg Porin suomenkielinen yksityistyttökoulu ja jatkoluokat 1908-1910. Pori 1910, 36 s. red. Inkeri Kalliala. Elevförteckning s.12-17. 
Läroverk, Björneborg Porin Triviaalikoulun oppilaisluettelot 1722, 1733, 1737 ja oppilasmatrikkeli 1738-1842. Åbo 1926, 269 s.  
Läroverk, Borgå Borgå Lyceum 1873-1973. En minnesskrift utgiven av forna lyceister. Historik och elevmatrikel. Borgå 1975, 336 s., ill. 
Läroverk, Borgå Marticulum Gymnasii Borgoensis 1725-1809. Helsingfors 1946 132 s.
Läroverk, Borgå Strömborgska läroverket 1863-1963. Privata svenska fruntimmersskola, privata svenska flickskolan i Borgå. Red. Elsa Ahlqvist, Karin Allardt Ekelund, Berit Björklöf, Eva Eklund, Eir Gylling och Anna Nessler. Borgå 1964, 300 s., ill. 
Läroverk, Ekenäs Ekenäs Samskola, Västra Nylands Samlyceum, Ekenäs Samlyceum 1905-1955, matrikel jämte endel kompletteringar t.o.m. 1957. Ekenäs 1959, 182 ., ill.  
Läroverk, Gamlakarleby Elementarskolan i Gamlakarleby 1861-1911.  Historik.  109 s. Glakby 1911.
Läroverk, Gamlakarleby Gamlakarleby svenska mellanskola, och dess fortsättningsklasser, Svenska samskolan läsåret 1938- 1939. Gamlakarleby 1939. CEV  
Läroverk, Gamlakarleby Gamlakarleby svenska samlyceum. Dokument och minnesbilder. Utgiven av Vi Neristassbor r.f. Del I 1861-1920. Del II 1921-1940. Del III Krigstiden-1960. Karleby 1991, 239 sidor, rikt illustrerad.
Läroverk, Gamlakarleby Kokkolan Yhteislyseo 1898-1973. Elevmatrikel. Gamlakarleby, 1973, 403 s., ill. 
Läroverk, Gefle Gefle läroverkets historia 1557-1850, urkunder samlade och kommenterade. Stockholm 1943 600 s.
Läroverk, Grankulla Grankulla samskola 1907-1957. Helsingfors 1957, 305 s. 
Läroverk, Helsingfors Arkadian yhteislyseo / Koulukujan yhteislyseo 1927-1977. 271 sidor, fotografier.
Läroverk, Helsingfors Broban 1883-1973. Festskrift utgiven med anledning av Läroverkets för gossar och flickor (Brobergska samskolan) 90-årsjubileum den 19-20 okt 1973. Redaktionskommitté: Ulla-Britt Gustafsson, Alli Häggman, Boris Lindblad red. Historik, lärar- och elevmatrikel. Hfors 1973, 268 s, ill. 
Läroverk, Helsingfors Deutsche Schule Helsinki 1881-1981. Walter Doll. Redaktion: Volker von Bonin, Theodor Aue, Henrik Frejborg, Gudrun Sentzke, Ragnhild Öhblom. Historik, lärar- och elevmatrikel. Hfors 1981, 296 s., ill.  
Läroverk, Helsingfors Helsingfors Lycei matrikel 1831-1889. Förord och elevmatrikel samt personregister. GSF:s skrifter XXI. Hfors 1953, 196 s. (Tammerfors 1953?) 
Läroverk, Helsingfors Helsingin Lyseo "Ressu" 1891-1951. Helsingfors 1951, 457 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Helsingin suomalainen normaalilyseo 1912-1913. Helsingfors 1913, 134+16+10+62 s. Elevförteckning s.58-78. 
Läroverk, Helsingfors Helsingin suomalainen reaalilyseo 1891-1916. Helsingfors 1916, 316 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Helsingin suomalainen yhteiskoulu 1886-1936. Red. A.A.Koskenjaakko, Elsa Hagman, Helena Streng, Elsa Heporauta, L.O.Th.Tudeer, Carolus Lindberg, Vilho Setälä och Salme Setälä. Helsingfors 1936, 262 s., ill.  
Läroverk, Helsingfors Helsingin yliopisto. Ohjelma lukuvuonna 1967-1968. Ur Th Aspholms bibliotek.
Läroverk, Helsingfors Laguska Skolan 1889-1969. Tidigare Privata Svenska Flickskolan. Historik samt lärar- och elevmatrikel. Helsingfors 1969, 197+5 s., ill.  
Läroverk, Helsingfors Liber Scholae Helsingforsensis 1691-1865. Hfors 1936, 316 s
Läroverk, Helsingfors Läroverket för gossar och flickor, festskrift utgiven till femtioårsjubileet september 1933. Helsingfors 1933, 336 s., ill. 
Läroverk, Helsingfors Nya svenska läroverket 1882-1907. 124 s. XLIII.(Porträtt af studenter utdimitterade från Nya svenska läroverket 1890-1907). Pärmen saknas.
Läroverk, Helsingfors Nya svenska läroverket 1882-1932. Minnesskrift. Helsingfors 1932, 326 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Nya svenska läroverket 75 år. Krönika och matrikel 1932-1957. Redaktionskommittén: Kurt Antell, Erik Bargum, Henrik Borgström, Victor Procopé, C.M.Runeberg. Historik, lärar- och elevmatrikel, Borgå 1957, 232 s., ill.  
Läroverk, Helsingfors Nya svenska samskolan 1888-1938. Helsingfors 1938, 350 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Privata Svenska Flickskolan 1889-1939. Redaktionskommitte: Allan Lagus, Ingrid af Schultén, Eva Stenius, Greta Thesleff, Ebba Östensson. Historik, lärar- och elevmatrikel. Helsingfors 1939, 241 s., ill.
Läroverk, Helsingfors Suomalaisen Normaalilyseen Järjestyssäännöt. Hyväksytyt opettajakunnan kokouksessa lokakuun 16 p:nä 1909. Helsingfors 1909, 23 s.  
Läroverk, Helsingfors Svenska Normallyceum i Helsingfors. Matrikel 1864-1974, eleverna 2029-4043, Del II. Förord och Elevmatrikel. Hfors 1978, 454 s. 
Läroverk, Helsingfors Svenska Normallyceum, Helsingfors. Berättelse avgiven den 31 Maj 1934 av J. M. Granit. - Ett gränsvärde och dess användning på några geometriska och fysikaliska frågor av J. E. Renholm. Helsingfors 1934, 72 s. 
Läroverk, Helsingfors Svenska Normallyceum, berättelse över läsåret 1960-1961. Ur Th Aspholms bibliotek.
Läroverk, Helsingfors Svenska reallyceum 1872-1922. Helsingfors 1922, 383 s., ill.
Läroverk, Hämeenlinna Hämeenlinnan normaalilyseo 1873-1887-1913. Hämeenlinna 1913. 208+158 s., ill. 
Läroverk, Hämeenlinna Hämeenlinnan Triviaalikoulun Oppilasmatrikkeli 1799-1841. Hfors 1927, 69 s. Personregister s.63-69. 
Läroverk, Jakobstad Jakobstads Pedagogi och dess utveckling till fullständigt lyceum. Minnesskrift i anledning af skolans 250-åriga tillvaro, utgifven av Allan Calonius. Biografisk lärar-  och elevförteckning, samt register till elevförteckningen. Gamlakarleby 1904, 205 sidor.
Läroverk, Jakobstad Svenska Läroverket i Jakobstad 1904-1979.  615 s., ill. Jstad 1984.
Läroverk, Joensuu Joensuun lyseo 1865-1925. Joensuu 1927, 479+50 s., ill.
Läroverk, Jyväskylä Jyväskylän lyseo 1858-1908. Jyväskylä 1908, 354 s., ill. 
Läroverk, Jyväskylä Jyväskylän Lyseon 75-vuotis juhla-julkaisu. Jyväskylän Lyseo 1858-1933. Historiikkeja, muistelmia, elämäkertoja, personregister. Borgå 1933, 504 s., ill.
Läroverk, Jyväskylä Jyväskylän Norssi 70 vuotta. Historiikki ja matrikkeli. Koulun entisten oppilaiden yhdistys Jyväskylän Yhteisnorrsit r.y. Jyväskylä 1986, 488 s, ill.  
Läroverk, Karis-Billnäs Karis-Billnäs samskola. Historik och matrikel till femtioårsminnet 1864. Föreningen Karis-Billnäs samlyceums vänner r.f. Ekenäs 1964, 392 s., ill.  
Läroverk, Kotka Kotka svenska samskola 1900-1950. Kotka 1952, 214 s., ill. 
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad, Kristinestads samlyceum 75 år. Kristinestad 1972, 46 sidor, illustrerad. 
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad, Kristinestads samlyceum. Historik och studentmatrikel 1897-1973. Sammanställd av Egil Appel. (ur Runar Franzéns bibliotek). Närpes 1988, 157 sidor.
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. En kort återblick på det gångna halvseklet 1897-1947. Redogörelse för skolans femtionde verksamhetsår avgiven den 31 maj 1947 av Paul Mörn. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1947, 48+30 sidor, illustrerad.
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1923-24. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1924, 61 sidor. 
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1925-26. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1926, 83 sidor.
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1927-28. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1928, 63 sidor.
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1928-29. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1929, 38 sidor. 
Läroverk, Kristinesstad Svenska samskolan i Kristinestad. Läsåret 1929-30. (ur Runar Franzéns bibliotek) Kristinestad 1930, 47 sidor. 
Läroverk, Kuopio Kuopio Trivialskola. Kaarlo Wirlander: Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola 1788-1815. Åbo 1970, 103 s. 
Läroverk, Kuopio Kuopion Lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844-72. Personregister. GSF:s skrifter XXII. Jyväskylä 1959, 71 s.  
Läroverk, Lahtis Lahden Lyseo 1921-1971. Lahti 1971, 133 s., ill. 
Läroverk, Lappeenranta Lappeenrannan Lyseo. Kertomus Lukuvuodesta 1945-46. Red. Toivo Lehtovaara. Lappeenrannasa 1946, 41 s. Elevförteckning s.9-23. 
Läroverk, Lohja Lohjan Yhteiskoulu 1914-1939. Lohja 1939, 210 s., ill. 
Läroverk, Lohja Lohjan Yhteiskoulu 1919-1920. Hanko 1920.
Läroverk, Loima Loimaan Yhteiskoulu 1909-1959. Historiikin laatinut Veikko Paasio. Historik, lärar- och elevmatrikel. Loimaa 1959, 210 s., ill.
Läroverk, S:t Michel Mikkelin Lyseo 1872-1922. 50-vuotisen toiminnan muisuksi, julkaisivat entiset oppilaat. Historik och lärarmatrikel. S:t Michel 1922, 288 s., ill.  
Läroverk, S:t Michel Mikkelin yhteiskoulu 1905-1955. Historik, lärar- och elevmatrikel, personregister. S:t Michel 1955, 771 s., ill.
Läroverk, Sordavala Sortavalan reaalilyseo 1911-1912. Sortavala 1912.  
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu ja Sortavalan tyttökoulun jatkoluokat 1857-1944. Loviisa 1962, 327 s., ill.
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1912-1913, 50 s. Elevförteckning s.7-11 och 35-36. 
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1913-1914, 51 s. Elevförteckning s.7-11 och 35-36.  
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1915-1916, 53 s. Elevförteckning s.11-15 och 39.  
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1916-1917, 49 s. Elevförteckning s.8-12 och 36.
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1917-1918, 50 s. Elevförteckning s.10-14 och 37-38. 
Läroverk, Sordavala Sortavalan Suomalainen Tyttökoulu. Årsberättelse 1918-1919, 47 s. Elevförteckning s.8-12 och 35-36. 
Läroverk, Tammerfors Svenska samskolan i Tammerfors 1942-1944, 1951-1952, 1954-1955, 1956-1957, 1959-1964, 1967-1975, 1978-1979. Ur Th Aspholms bibliotek.
Läroverk, Tammerfors Svenska Samskolan i Tammerfors 75-års matrikel. 1895-1970. Historik, lärar- och elevmatrikel. Tammerfors 1970, 356 s., ill.  
Läroverk, Tammerfors Svenska samskolan i Tammerfors läsåret 1966-1967. Tammerfors 1967, 37 s. ill. Elevförteckning s.9-17. 
Läroverk, Tammerfors Tampereen reaalilyseon ja Tampereen lyseon matrikkeli 1884-1934. Tammer­fors 1939, 412 s., ill. 
Läroverk, Tammerfors Tampereen tyttölyseo 1883-1964. Tammerfors 1964, 443 s, ill.
Läroverk, Uleåborg Svenska lyceum i Uleåborg, minnen och hågkomster. Helsingfors 1913. 
Läroverk, Uleåborg Svenska Privatskolan i Uleåborg 1859-1999, samt faktorer som upprätthållit densamma. Jyväskylä 2000, 390 s, tab, ill. 
Läroverk, Uleåborg Uleåborg Svenska Privatskola, årsberättelse, den grundläggande utbildningen och gymnasiet läsåret 1999-2000, 141 år. Förord av rektor Tom Hansén. 19 s, tab, ill. 
Läroverk, Uleåborg Uleåborgs pedagogik. Kort historik om Uleborgs pedagogi och dess efterföljare Trivialskolan, Högre Elementärskolan, Elementärläroverket och Lyceet i Uleåbog, förteckning över dessa skolors lärare 1610-1910 och förteckning över nämnda skolors elever åren 1801-1911 samt biografiska uppgifter om dem. Tammerfors 1926.
Läroverk, Uusikaupunki Uudenkaupungin yhteislyseo 1895-1920. Uusikaupunki 1920, 105+116 s., ill.  
Läroverk, Vasa LiberScholae Wasaensis 1722-1830. Hfors 1947, 207 s.  
Läroverk, Vasa Vaasan Lukio Lukiolaiselämäkerrat 1844-72. Jyväskylä 1963, 66s. 
Läroverk, Vasa Vaasan Suomalainen Lyseo 1880-1930, Vasa 1930, 660 s., ill.  
Läroverk, Vasa Vaasan Suomalainen Lyseo. Kertomus lukuvuodesta 1934-1935. Gåva av Lisen Jåfs.
Läroverk, Vasa Vaasan Lyseo. Kertmus lukuvuodesta 1951-1952. Gåva av Lisen Jåfs.
Läroverk, Vasa Vaasan Lyseo. Kertmus lukuvuodesta 1953-1954. Gåva av Lisen Jåfs.
Läroverk, Vasa Vaasan Lyseo. Kertmus lukuvuodesta 1954-1955. Gåva av Lisen Jåfs.
Läroverk, Vasa Vaasan suomalaisesta tyttökoulusta Kirkkopuistikon yläasteeksi ja lukioksi. Tipulan 100 ensimmäistä vuotta.
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola 1857-1893. Vasa 1893, 124 s. Elevfört. s.74-111, lärareg. 111-122. 
Läroverk, Vasa Vasa fruntimmersskola. Komplettering till Knut Staafs första publicerade matrikel över Vasa Fruntimmersskola.
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola 1893-1917. Elevförteckning och personregister. Vasa 1917, 83+9 s. 
Läroverk, Vasa Privata Fortbildningsläroverket, Vasa 1892-1893. Gåva av Lisen Jåfs.
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola 1892-1894. Vasa Privata Fortbildningsläroverk 1893-1894. Gåva av Lisen Jåfs.
Läroverk, Vasa Vasa fruntimmerskola 1905-1906. Vasa 1906. Wasa privata svenska fort­bildnings­läroverk. 
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskolas och dess privata fortsättningsklassers verksamhet. 1909-1910. Afgiven till årsförhöret den 31 maj 1910. Av A. Krook. 68  s. Vasa 1910.
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola 1910-1911
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskolas och dess privata fortsättningsklassers verksamhet. 1911-1912. Afgiven till årsförhöret . Av A. Krook.  88  s. Vasa 1912.
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola och dess Privata Fortsättningsklasser 1912-13. Wasa 1913, 92 s. Elevfört. s.32-37.  
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmersskola 1914-1915
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmerskola läsåret 1915-16, 71 s. Elevfört. s.24-28.  
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmerskola läsåret 1916-17, 61 s. Elevfört. s.16-19.  
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmerskola läsåret 1917-18, 51 s. Elevfört. s.10-13. 
Läroverk, Vasa Vasa Fruntimmerskola läsåret 1918-19, 38 s. Elevfört. s.8-12. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1919-20, 30 s. Elevfört. s.7-10.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1920-21, 30 s. Elevfört. s.6-10.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1921-22, 31 s. Elevfört. s.5-9.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1922-23, 32 s. Elevfört. s.5-10. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1923-24, 32 s. Elevfört. s.5-10.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1924-25, 32 s. Elevfört. s.8-13.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1925-26, 31 s. Elevfört. s.5-11. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1927-28, 32 s. Elevfört. s.6-12.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1928-29, 29 s. Elevfört. s.5-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1929-30, 28 s. Elevfört. s.5-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1930-31, 28 s. Elevfört. s.5-11. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1931-32, 30 s. Elevfört. s.8-14.
Läroverk, Vasa Wasa svenska flickskolas 75-årsfest. Minnesblad 1857-1932. 47 sidor. Gåva av John Holmström
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1932-33, 27 s. Elevfört. s.5-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1933-34, 26 s. Elevfört. s.5-9.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1934-35, 28 s. Elevfört. s.7-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1935-36, 27 s. Elevfört. s.5-9. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1936-37, 26 s. Elevfört. s.5-9. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1937-38, 28 s. Elevfört. s.5-9. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1938-39, 30 s. Elevfört. s.6-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1944-45, 32 s. Elevfört. s.9-16.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1945-46, 30 s. Elevfört. s.7-14.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1946-47, 31 s. Elevfört. s.6-14.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1948-49, 28 s. Elevfört. s.6-10. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flickskola, läsåret 1949-50, 30 s. Elevfört. s.7-11. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1950-51, 30 s. Elevfört. s.6-11.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1951-52, 32 s. Elevfört. s.6-12.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1953-54, 36 s. Elevfört. s.8-14. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1954-55, 36 s. Elevfört. s.7-14.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1957-58, 35 s. Elevfört. s.6-13.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1958-59, 37 s. Elevfört. s.6-14.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1959-60, 38 s. Elevfört. s.6-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1960-61, 38 s. Elevfört. s.6-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1961-62, 38 s. Elevfört. s.6-15. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1962-63, 39 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1963-64, 40 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1964-65, 40 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1965-66, 40 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1966-67, 43 s. Elevfört. s.9-18.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1967-68, 41 s. Elevfört. s.7-16. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Flicklyceum. Läsår.1968-69, 41 s. Elevfört. s.9-17.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum - Gamlakarleby elementärskola läsåret 1902-1903. 1903, 61+18 s.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum - Gamlakarleby elementärskola läsåret 1904-1905. 1905, 59+21+8 s. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum - Gamlakarleby elementärskola läsåret 1905-1906. 1906. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum 1874-1949. Historik av Ragnar Krook och skolminnen av forna lyceister. Förteckning över rektorer, lärare samt studenter. 441 sid. Vasa 1949. Gåva av Anders Boucht.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Elevmatrikel 1874-1974. Historik 1949-1974. Vasa 2003, 353 sidor, illustrerad.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum 1894-1895. Elementarskolan i Jakobstad 1894-1895. Elemantarskolan i Gamlakarleby 1894-1895. Elementarskolan i Kristinestad 1894-1895. Gåva av Lisen Jåfs.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1951-1952
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1953-54, 31 s. Elevfört. s.7-15. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1954-55, 30 s. Elevfört. s.6-14.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1956-57, 31 s. Elevfört. s.6-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1957-58, 32 s. Elevfört. s.6-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1958-59, 32 s. Elevfört. s.7-17.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1959-60, 34 s. Elevfört. s.7-18.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Lyceum. Läsåret 1960-61, 35 s. Elevfört. s.7-18.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Samskola 1907-1957. Jubileumsskrift.
Läroverk, Vasa Vasa svenska samskola 1907-1957. Jubileumsskrift. Historiken skriven av Lennart Pensar. 217 s. Gåva av Lisen Jåfs.
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Samskola. Läseåren 1907-14. Vasa 1914, 63 s. Elevförteckning för läsåret 1913-14, s.17-22. 
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Samskola. Läseåren 1914-15. Vasa 1915, 51 s. Elevförteckning, s.9-15.  
Läroverk, Vasa Vasa Svenska Samskola. Läseåret 1918-19. Vasa 1919, 54 s. Elevförteckning, s.18-25.  
Läroverk, Vasa Vasa svenska samskola 1944-1945. Gåva av Lisen Jåfs.
Läroverk, Vasa Wasa primärskola 1894-1931 - en studie i en förberedande privatskolas funktion och verksamhet. Österbottens högskola - Pedagogiska institutionen. Pedagogiska rapporter Nr 3/1994. Vasa 1994, 125 s.+ 18 bilagor. 
Läroverk, Vasa Wasa trivialskola 1684-1884. Anteckningar med anledning af skolans tvåhundraåriga tillvaro, af läroverkets v. v. rektor L. L. Laurén. – Inledning och lärarförteckning. – Wasa skolas lärarpersonal. Rektorer. Konrektorer. Collegae. Lektorer. – Trivialskolans elever. – Ur Wasa skolas lif. – Alfabetiskt lärarregister. – Register till elevförteckningen. Nykarleby 1884, 432 sidor. (
Läroverk, Viborg Viborg svenska lyceum. Program över verksamheten och förändringarna vid Svenska Lyceum i Wiborg under läsåren 1907-1910 utfärdat av G. Wald. Wahlroos, rektor. - Jahrbuch des Gouverments-Gymnasiums zu Wiburg 1805-1841. - Albin Simolin: En kamp för livet. Kulturbild från Wiborg på 1600-talet. - Elevförteckningar och matrikeln för Högre elementarskolan i Wiborg 1857-1874. Viborg 1911, 69+20+69+24+25+69+10+72+31 s.
Läroverk, Viborg Viborgs gymnasium 1805-1842, biografisk matrikel. Borgå 1961, 170 s. 
Läroverk, Viborg Viipurin Suomalainen lyseo 1874-1940. Viipurin Reaalikoulu 1884-1891. Viipurin Suomalainen reaalilyseo 1891-1914. Viipurin Suomalainen lyseo 1914-1930. Viipurin kaksoislyseo 1930-1940. Historik, lärar- och elevmatriklar. Pieksämäki 1955, 487 s., ill. 
Läroverk, Viborg Wiipurin Suomalainen Tyttökoulu, 50-vuotis juhlajulkaisu, 1881-1925. Viipurin tyttölyseo 1925-1931. - Liitteenä  Viipurin suomalainen jatkoopisto, Viipurin naisopisto 1899-1925. Historik, lärar- och elevmatrikel. Viborg 1931, 566 s., ill.
Läroverk, Viborg Viipurin tyttölyseo 1923-1924, årsberättelse. Viipuri 1924. 
Läroverk, Åbo Heurlinska skolan i Åbo 1861-1911. Lärar- och elevförteckning. Åbo 1911. 
Läroverk, Åbo Liber Scholae Aboensis 1670-1825-1830. Hfors 1933, 816 s.  
Läroverk, Åbo Svenska Fruntimmersskolan, Svenska Flickskolan i Åbo 1844-1955. Elevmatrikel, även lärarförteckning och personregister. Åbo 1966, 304 s., ill.  
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läseåret 1910-1911
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läsåret 1904-1905
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läsåret 1906-1907
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läsåret 1907-1908
Läroverk, Åbo Svenska klassiska Lyceum i Åbo. Läsåret 1908-1909
Läroverk, Åbo Turun Klassilinen Lyseo 1879-1954. Julkaisivat entiset oppilaat. Historik, lärar- och elevmatrikel samt personregister. Åbo 1954, 587 s., ill.  
Läroverk, Åbo Turun suomalainen lyseo 1903-1933. Åbo 1933, 370 s., ill. 
Läroverk, Åbo Åbo Gymnasium 1828-1872. SLS, CXLIII. Helsingfors 1919, 322 s., ill. 
Läroverk, Åbo Åbo gymnasium. Lärare och elever vid Åbo gymnasium 1830-1872. Korta biografiska uppgifter. Personregister. Åbo 1897, 123 s. (2 ex) CEV  
Läroverk, Åbo Åbo gymnasium. Tillägg och rättelser i fråga om lärare och elever vid Åbo Gymn. 1830-1872. Åbo 1902, 21 s.  
Läroverk, Åbo Åbo Svenska Samskola. Matrikel över lärare och Elever 1888-1963. Åbo 1964, 250 s., ill. 
Läroverk, Finland Spes patriae. Bilder på hela landets studrnter. 447 s. Tryckt 1963. Gåva av Gunilla Waselius.
Läroverk, Finland Spes patriae. Bilder på hela landets studrnter. 529 s. Tryckt 1965. Gåva av Gunilla Waselius.