Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Högskolor, Helsingfors Högre svenska handelsläroverkets högskoleavdelning 1909-1927. - Svenska Handelshögskolan i Helsingfors 1927-1934. Biografier och personregister. Helsingfors 1934, 278 s., ill.  
Högskolor, Helsingfors Kauppakorkeakoulun Ylioppilaskunnan juhlajulkaisu. Historik, biografier, personregister. Helsingfors 1933, 177 s., ill.  
Högskolor, Helsingfors Svenska handelhögskolan. Årsberättele 1949-1950
Högskolor, Helsingfors Svenska handelhögskolan. Årsberättele 1955-1956
Seminarier, Ekenäs Ekenäs Folkskollärarinneseminarium i Ekenäs, redogörelse för femtioårsperioden 1871-1921. Ekenäs 1921, 153 s. 
Seminarier, Ekenäs Ekenäs seminarium matrikel 1871-1971. Ekenäs 1971, 222 s.
Seminarier, Heinola Heinolan Seminaari 1899-1924. Historik och elevmatrikel. Lahtis 1925, 272 s., ill.  
Seminarier, Hämeenlinna Hämeenlinnan Seminaari 1919 - 1969.  423 s., ill. Valistus Kirjapaino
Seminarier, Kajana Kajaanin Seminaari 1900-1950. Muistojulkaisu. Redaktion Fr.Kääriäinen, Kaarlo Aulis, Paul Sonny, Viljo Björn. Historik, lärar- och elevmatriklar. Hfors 1950, 398 s., ill. 
Seminarier, Nykarleby Nykarleby seminarieum 1873-1923.  Minnesskrift utgiven till seminariets 50-årsfest den 8 o. 9 juni 1923 av K.J. Hagfors.  186 s.,, ill.
Seminarier, Nykarleby Nykarleby folkskolseminarium. Matrikel 1873-1957. Red. Hans F. v. Schantz. Jakobstad 1958, 323 s., ill. 
Seminarier, Nykarleby Nykarleby seminarium. Matrikel 1873-1971.  313 s., ill. Svenska Finlands Lärarförbund och Svenska Folkskolans Vänner
Seminarier, Nykarleby Nykarleby seminarium. Årsberättelse läsåret 1956-57.
Seminarier, Sordavala Sortavalan Seminaari 1880-1940. Helsingfors 1940, 728 s., ill. 
Seminarier, Sordavala Sortavalan- Itä-Suomen seminari 1940-1950 (1880-1850) Lahti 1950, 239 s., ill. 
Seminarier, Vasa Lägre folkskolseminariet i Vasa historik och matrikel 1915-1945. Ekenäs 1964, 192 s., ill.