Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Cederlund R., Haglund O. & Westerin G.A. m.fl. Folkundervisning med lärda, etiska och praktiska inslag. Lund 1924, 186 s. 
Estlander B. Yleinen historia kertomuksittain koulujen alemmille luokille.  Uusi aika
Folkskolans läsebok Folkskolans läsebok.  II.  Ur historien och naturen.                  302  s.,  ill.
Gordon Hans  Intervjumetodik. Journalister gör sociala reportage, personalchefer bedömmer och urvalsprövar,jurister gör personundersökningar, kuratorer och socialassistenter kartlägger, poliser utreder, psykologer och läkare ställer diagnos. I alla dessa sammanhang - och i åtskilliga andra - krävs en intervjumetodisk skolning. Stockholm 1970, 134 sidor. 
Historisk läsebok Historisk läsebok för skolan och hemmet.  Allmän historia framställd i lefnadsteckningar.  Öfversättning och delvis bearbetning efter Ludvig Stackes Erzählungen aus der Geschichte in biographischer Form af J. Spilhammer.  4. Berättelser ur nyare tidens historia.   387 s.
Kindwall C. U. Räknelära för Folkskolor och Begynnare, innehållande Hela Tal, Sorter, Bråk, Regula de Tri och Intresseräkning. Med talrika öfningsexempel. Utgifven af C. U. Kindwall. Stockholm 1879, 96 s.  
Lehti-Eklund Hanna Från adverb till markör i text.  Studier i semantisk-synaktisk utveckling i äldre svenska.   272 s., (+6) s.
Långbacka Runar, Malm Ulf, red. Närpesboken. Hembygdslära för folkskolorna i Närpes. Ny omarbetad upplaga. Vasa 1953, 127 s., ill.
Mjöberg Josua & Hagelstam, Magnus Svensk litteraturhistoria för den högre undervisningen av Josua Mjöberg. Omarbetad för svenska skolor i Finland av Magnus Hagelstam.  6. Uppl.   176 s.
Odhner C.T. Lärobok i fäderneslandets historia samt grunddragen af Norges och Danmarks historia för skolans lägre klasser.  16 uppl..  194 s.
Ottosen Johan Nordens Historie. Laerebog i Nordens Historie. Köpenhamn 1926, 312 s., ill. 
Pallin J. R. Lärobok i medeltidens historia.  För Finlands svenska läroverk bearbetad af M.G.Schybergson.  2.omarb.uppl.  146 s., kart.
Runeberg Johan Ludvig Fänrik Ståls sägner. H:fors 1952. 268 s
Schiller Fredric Historia om trettio-åriga kriget I-II.  Öfversättning.  150+170 s. Slutet saknas.
Serenius Sigtrygg Kyrkans historia och kyrkokunskap för mellanskolor. Av Sigtrygg Serenius. Vasa 1963, 180 sidor, illustrerad.
Soininen Mikael & Noponen Alpo Lärobok i historia för folkskolor. 2 uppl. Övers. A.K.Ottelin. I. Gamla tiden och medeltiden.  139 s., ill.
Soininen Mikael & Noponen Alpo Lärobok i historia för folkskolor. 2 uppl. Övers. A.K.Ottelin. II. Nya tiden. 151 s., ill.
Svensk läsebok för barn  Svensk läsebok för barn.  I. 2 uppl.  120 s., ill.
Svensk vitterhet för skola och hem Svensk vitterhet för skola och hem. III: Karolinska tiden.  81 s., ill. Utg: Ernst Lagus. Andra upplagan
Topelius Zacharias Boken om vårt land. Tryckt 1883.
Wichman V.K.E. Allmän historia.  Läro- och läsebok för folkskolor.  2. Uppl.  219 s., ill.