Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Andrén Roland Nagu FBK 50 år. (ur Runar Franzéns bibliotek). Nagu 1985, 19 s,illustrerad.
Hammarström Bjarne Dragnäsbäck frivilliga brandkår r.f. i Vasa. Frivillig brandkårsverksamhet i 96 år - för samhället.
Åbo frivilliga brandkår Åbo frivilliga brandkår 1838-1913. En minnesskrift utgiven till kårens 75-års fest den 17 augusti 1913. (ur RunarFranzéns bibliotek). Åbo 1913, 211 sidor illustrerad.