Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Fria Missionen i Finland. Fria Missionen i Finland.  Minnesskrift  1889-1919.    168   s.,  ill. Åbo 1920.
Holmqvist Leif-Erik Finlands Svenska Baptister 150 år.  1856-2006.  207 s. ill. Vasa 2006.
Krook Tor Lagus Jonas en Österbottnisk väckelsehövding. Levnadsteckning över Jonas Lagus. Vasa 1947. 
Krook Tor Väckelserörelserna I-II i Österbottens svenska församlingar under 1800-talet. I Förutsättningar av Tor Krook. Vasa 1931, 355 s.  (Gåva av B-L Granö) 
Landell E. Den frikyrkliga rörelsen i Finland.
Näsman Nils Baptismen i Korsholms prosteri 1870-1905. 200 sidor. 1958. Ur Th Aspholms bibliotek.
Näsman Nils Baptismen i svenska Österbotten 1868-1905. Akademisk avhandling. 550 s. Vasa 1962.
Sundell Alwar De började - vi fortsatte.  Baptismeni Finland 100 år 1856-1956.  106 s., ill. Vasa 1956.
Sundqvist Alfons Ett sekel med Vasa baptistförsamling 83 s., ill. Vasa 1980.
Andrae Gustaf-Adolf Sigrid Botolfsdotter. Den sista abedissan och de sista klosteråren i Vreta.  83 s., ill. Inköping 1979.
Klockars Birgit I nådens dal. Klosterfolk och andra ca  1400-1590.  Hfors 1997.
Appelgren A., Rosenholm G. Solf kyrka och dess minnen
Björkskog Fredrik Larsmo församling 125 år. Kareby 1992.
Björkskog Fredrik Larsmo kyrka 200 år. Jstad 1987.
Borgå stift och dess herde Borgå stift och dess herde. Festskrift tillägnad biskop Max von Bonsdorff  23 augusti 1952.   280  s., ill.  (Lutherska litteraturstiftelsens svenska publikationer n:o 6)  Hfors 1952.
Cleve Fredric Luthers nattvardslära. Mot bakgrunden av Gabiel Biels uppfattning av nattvard och sakrament. Åbo Akademi. Åbo 1968, 415 sidor.
Colliander O. I. Colliander, O. I..: Suomen kirkon papisto. 6 vihko. Spalter 321-384, Be – Be. Helsingfors 1914. 
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Personregister till Suomen kirkon papisto. Helsingfors 1918, 141 sidor.   
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 1 vihko, spalter 1-64, Aa - Ai. Helsingfors 1911.   
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 10 vihko. Spalter 577-640, Br - Ca. Helsingfors 1915. 
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 11 vihko. Spalter 641-704, Ca – Ca. Helsingfors 1916.  
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 12 vihko. Spalter 705-768, Ca – Ch. Helsingfors 1916.  
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 13 vihko. Spalter 769-832, Ch – Cr. Helsingfors 1916.
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 14 vihko. Spalter 833-896, Cr – Du. Helsingfors 1916.   
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 15 vihko. Spalter 897-960, Du – Ek. Helsingfors 1916.  
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 16 vihko. Spalter 961-1024, Ek – En. Helsingfors 1917.   
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 17 vihko. Spalter 1025-1088, En – Ez. Helsingfors 1917. 
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 18 vihko. Spalter 1089-1156, Ae – Em. Helsingfors 1918. 
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 2 vihko. Spalter 65-128, Ai - Al. Helsingfors 1912. 
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 3 vihko. Spalter 129-192, Al – Ar. Helsingfors 1912.   
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 4 vihko. Spalter 193-256, Ar – Av. Helsingfors 1913. 
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 5 vihko. Spalter 257-320, Av – Be. Helsingfors 1913.  
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 8 vihko. Spalter 449-512, Bl – Bo. Helsingfors 1915.   
Colliander O. I. Colliander, O. I.: Suomen kirkon papisto. 9 vihko. Spalter 513-576, Bo – Br. Helsingfors 1915.  
Durchman Osmo   Domkyrkan i Viborg räkenskaper 1655-1704, Hfors 1929.
Ecklesiastikexpeditionen Ecklesiastikexpeditionens i Kejserliga senaten för Finland, berättelse 1888-1890. Helsingfors 1891, 52 s.  
Ecklesiastikexpeditionen Ecklesiastikexpeditionens i Kejserliga senaten för Finland, berättelse 1897-1899. Helsingfors 1900, 177 s. 
Finlands kyrkas prästförbund Teologer i Finland 1990. Utgiven av Finlands kyrkas prästförbund. – Heikki Räisänen: Vad har bibeln åstadkommit? – Bryan Wilson: Arvot ja yhteiskunnallinen kehitys. – Teologmatrikel. – In memoriam. – En förteckning över förändringar av släktnamn. – Ålderstabell. – Förkortningar i texten. Lahti 1990, 816 sidor, rikligt med fotografier. 
Finska kyrkohistoriska samfundet Kirkollista elämää ja hengellisiä liikkeitä Tornionjokilaakson alaosilla 1675-1809. Helsingfors 1931, 333 s., ill. 
Fredriksson P.R. Vörå kyrka 1626-1926. Minnesskrift. P.R. Fredrikssons tal vid kyrkans 300-årsfest.
Gräsbeck Dagny Houtskärs kyrka.  52 s., ill. Åbo 1954.
Henriksson Bjarne Prästmän på Åland under 500 år. Biografisk matrikel. Åbo 1989, 146 sidor. 
Hultin Herman Helsinge församlings historia
Hällström af Olof Hattula kyrka. 38 sidor. 1961. Ur Th Aspholms bibliotek.
Ikola Kaisa Puoli vuosituhatta Laihian seurakunnassa. Boken har personregister, 492 sidor och är rikt ilustrerad. Tryckt 2004.
Klockars Birgit Trast, Rötger och Fredrik, domprostar (ur Runar Franzéns bibliotek). 34 s. Uå. 
Kvevlax kyrka  Kvevlax kyrka 300 år. Festskrift. Red.: Sven-Erik Klinkman.   114 s., ill. Vasa 1882.
Leinberg K.G. Handlingar rörande Finska kyrkan och presterskapet. Andra samlingen 1627-1651. Person- och ortnamnsregister. Jyväskylä 1893, 447 s.
Leinberg K.G. Handlingar rörande Finska kyrkan och presterskapet. Femte och sjette samlingarna. Femte samlingen 1676-1720, sjette samlingen, finska presterskapets besvär och och Kongl. Majestäts derpå givna resolutioner efter sora ofreden. Person- och ortnamnsregister. Helsingfors 1902, 154+446 s.
Leinberg K.G. Handlingar rörande Finska kyrkan och presterskapet. Fjerde samlingen 1652-1686. Person och ortnamnsregister. Helsingfors 1900, 478 s. 
Leinberg K.G. Handlingar rörande Finska kyrkan och presterskapet. Första samlingen 1535-1627. Person- och ortnamnsregister. Jyväskylä 1892, 512 s. 
Malin Aarno Der Heiligenkalender Finnlands, seine Zusammensetzung und Entwicklung. Helsingfors 1925. 
Melin Selim Kvevlax kyrka. Minnesskrift med anledning av dess 250-årsfest 24.6.1943. 88 sidor. Vasa 1943. Ur Th Aspholms bibliotek.
Moilanen Reino/Ossa Mikko Seitsemän kirkkoa/ Sju kyrkor. Reso, Nådendal, Merimasku, Villnäs, Lemo, Nousis och Masku. 1971. 144 s
Norrback Emil Sideby kyrka 150 år. Historik till dess minnesfest den 11 oktober 1936. Kristinestad 1936, 45 s.
Norrback Kurt Helge Ehrström Anders. Tacksägelse och Personalier efter Kapellanen i Kronoby Moderkyrlo-Församling Anders Ehrström. Uppläste i Kronoby Sockens Moderkyrka Den 7 Julii 1822. (ur Runar Franzéns bibliotek) Nyutgåva av Kurt Helge Norrback år 2000, 42 sidor. 
Norrback Valter Sideby församling och kyrka.  Historik, sammanställd av ---.   111 s.,ill. Vasa 1963.
Ojanen Eeva Helsinge församlings historia.  416 s., ill. Hfors 1974.
Oravais församling  Oravais församling.  Historik.  40 s., ill. Vasa 1959.
Petander C-B. J. Vasa ortodoxa kyrka. En kort historik utgiven av Svensk Österbottniska Samfundet.
Pylkkänen Riitta Isonkyrön vanha kirkko. (ur Runar Franzéns bibliotek) Vasa 1954, 103 sidor, illustrerad.
Pörkenäs  Pörkenäs - hemmet vid havet 20 år. 52 s. Vasa 1978.
Pörtom socken och kyrka Pörtom socken och kyrka under 200 år.  38 s., ill. Sammanställd av Börje Sidbäck. Utg: Pörtom församling på Närpes bokförlag. Närpes 1983.
Rancken A.W. Pyhämaan Luodon uhrikirkko. Eripainos Suomen museosta 1935. (ur Runar Franzéns bibliotek) 14 sidor, illustrerad. 
Selin Elis Skärgårdskapell och kyrkor i Hitis skärgård under 700 år.  23 s. Hangö 1950.
Stenwall Edvin Kyrkorna i Svenska Österbotten. En presentation över kyrkorna med bilder.
Stenwall Edvin Närpes kyrka - ett bildsvep. Vasa 1960, 14 s., ill.  
Strömsnäs Emil Kristendomens gryningstid i Pedersörenejden. Österbotten kristnat på 1000-talet. Ebba Brahesamfundet i Jakobstad. Jakobstad 1968, 8 s., ill. 
Suolahti Gunnar Finlands Prästerskap på 1600 och 1700-talen. Helsingfors 1927. 
Suomen kirkon pappisliitto Matrikel över Finlands Evangelisk-Lutherska kyrka. I personmatrikel. Helsingfors 1963, 602 s., ill.  
Suomen kirkon pappisliitto Seurakuntien ja papiston matrikkeli. Toimittanut Suomen kirkon pappisliitto. - Joh. Björklund: Några drag ur våra kyrkliga matriklars historia. – O. K. Heliövaara: Kyrkans förvaltning. – Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat. – Suomen evankelis-luterilainen papisto. – Papiston ikäluettelo. – Kanttori-urkurit. Pieksämäki 1953, 611 sidor 
Suomen luth. Evankeliumiyhdistys Elämän kevätpäivinä. Kristillistä lukemista nuorisolle.
Svenska Lutherska evangelieföreningen Hemåt. Evangelisk årsbok 1977. Redaktion: Celia Bergman, Nils Bergman, Börje Lillsjö, Holger Lövdahl och Juhani Martikainen. Vasa 1977, 107 sidor, illustrerad.
Svenska Luth. Evangeliföreningen Ungdomsvännen nr 12, dec. 1923.
Töjby bönehusförening Ett Herrens hus. Töjby bykyrka 100 år. 176 sidor. Närpes 2012. Ur Th Aspholms bibliotek.
Wennerström Ludvig Suomen Evankelis-Lutherilaisten Seurakuntain ja Papiston matrikkeli. Piispa A.j. Hornborg vainajan v.1873 kirjoittaman Matrikkelin mukaan toimittanut Ludv. Wennerström. Borgå 1885, 537+50 s.  
Wuorinen Aimo De evangelisk-lutherska kyrkorna och församlingarna i Vasa efter stadens brand.  280 s.  Svensk översättning Mona Louhelainen. Vasa 1969.
Åländska Församlingarna Sanct Olof. Julbok 1955.
Åländska Församlingarna S:t Olof. Julbok 1959. En medeltida åländsk kolonisation i Satakunta under kyrkans medverkan. S:t Olof och Åland. Frans Petter von Knorring.
Ekström Gunnar Västerås stifts herdaminne II:1 1600-talet. Bilagor, fotografier, sigillavritningar och personregister. Av Gunnar Ekström. Västerås 1971, 888 s.
Ekström Gunnar Västerås stifts herdaminne II:1 1600-talet. Bilagor.
Förlander Efr. Ulricehamns kyrkoarkiv. Anteckningar af Efr. Förlander. Professor emeritus m.m. Herr D:r C. W. Skarstedt, våra arkivforskares nestor, tillägnas dessa blad med vördnad och tillgivenhet. Ulricehamn uå. 196 s. 
Galtström Galtströms kyrkas historia 1680-1980. Sundsvall 1980, 15 s., ill.  
Gustawsson Sven Albert Carl Johan Holm.  Fältpräst i finska kriget, kraftfull prost i Själevad, föregångsman bland Ångermanlands jordbrukare, de fattigas välgörare. 47 s., ill. Lund 1967.
Hagström H. K.  Strängnäs stifts Herdaminne af K. A. Hagström. Andra delen. Oppunda Östra och Oppunda Västra samt Nyköpings Västra och Östra kontrakt. Strengnäs 1898, 547 s
Hagström H. K.  Strängnäs stifts Herdaminne af K. A. Hagström. Fjärde delen. Örebro, Askers, Glanshammars, Kumla och Edsbergs kontrakt. Personregister till del 1-4. Strengnäs 1901, 682+22+9 s. 
Hagström H. K.  Strängnäs stifts Herdaminne af K. A. Hagström. Första delen. Biskoparne. - Domprosteriets kontrakt. - Villåttinge kontrakt. Strengnäs 1897, 497 s.
Hagström H. K.  Strängnäs stifts Herdaminne af K. A. Hagström. Tredje delen. Daga, Södertörns, Södertelge samt Väster- och Öster-Rekarne kontrakt. Strengnäs 1899, 679 s. 
Holmberg Gust. Förteckning å grafvar tillhöriga enskilda personer eller samfund inom Stockholms norra begrafningsplats. Plankarta öfver begrafningsplatsen. Stockholm 1886, 104 s. 
Hylander Ivar, red. Biografisk Matrikel över Svenska Kyrkans Prästerskap 1970. På Svenska prästförbundets uppdrag redigerad av Ivar Hylander. – Uppsala ärkestift, Linköpings stift, Skara stift, Strängnäs stift, Västerås stift, Växjö stift, Lunds stift, Göteborgs stift, Karlstads stift, Härnösandsstift, Luleå stift, Visby stift, Stockholms stift, Präster i utlandet. – Personregister 55 sidor. Lund 1971, 687 sidor. 
Magnevill A. kyrkoherde Grangärde församlings minnesbok del I och del II. Falun 1968, 238+206 s., ill. 
Norrman Ragnar Uppsala stifts herdaminne. Stiftshistoriskt uppslagsverk från reformationen till nyaste tiden. Serie I. Stiftshistoriska perspektiv.   137  s. Uppsala 1980.
Norrman Ragnar Uppsala stifts herdaminne. Stiftshistoriskt uppslagsverk från reformtionen till nyaste tiden.Serie II.  Pastorat och Präster.  Fjärdhundra kontrakt 1593-1991.  638 s. Uppsala 1997.
Nyström Ludv. Uppsala Ärkestifts Herdaminne, ny följd, fjärde delen, utgifven af Ludv. Nyström. Har personregister. Uppsala 1893, 658 sidor. 
Ohlsson Håkan Theodor Biografisk Matrikel öfver SVENSKA KYRKANS PRÄSTERSKAP 1901. Utarbetad af Håkan Theodor Ohlsson. – Stockholm: K. Hofkonsistoriet, Prästerskapet, Stockholms stads Konsistorium, Prästerskapet. – Uppsala erkestift: Stiftstyrelsen, Prästerskapet, Ålderstabell, Ordinationstabell, Befordringstabell, Tillägg till förra stiftsmatrikeln, utgfven år 1891. – Linköpings stift: Stiftsstyrelsen, prästerskapet, dito. – Skara stift: dito. – Strengnäs stift: dito. – Vesterås stift: dito. – Vexjö stift: dito. – Lunds stift: dito. – Göteborgs stift: dito. – Kalmar stift: dito. – Karlstads stift: dito. – Hernösands stift: dito. – Visby stift: dito. –Utrikes tjänstg. Prästmän. Pastorer i svenska församlingar, Svenska kyrkans mission. Ev.Fostaerlandsstiftelsens missionärer o. sjömanspräster. Tillägg. – Personregister 26 sidor.  Lund 1902, 763 sidor. 
Ohlsson Sven Håkan Statistisk matrikel över svenska kyrkans prästerskap 1962. Utgiven av Sven Håkan Ohlsson. Lund 1962, 332 s. 
Olsson Mari-Anne Namnregister till Linköpings stifts herdaminne av Westerlund, Setterdahl och Meurling, band 1-4, häfte 1-2, Linköping 1915-44. Skrifter utgivna av Genealogiska föreningen, 12. Stockholm 1982, 96 s. 
Segerstedt Bengt Odhner Jonas prost i Lyrestad, född 1744 i Odensåker i Västergötland. Stockholm 1982, 20 s. 
Sjöholm Öyvind Julhälsning till församlingarna i ärkestiftet 1965. Uppsala 1965, 223 s., ill.  
Strängnäs stift Till hembygden 42:dra årgången 1945. En julhälsning till församlingarna i Strängnäs stift från stiftsrådet. Redaktionskommitté: Karl Bäckgren, Gottfrid Willén, Magnus Collmar, Gustaf Svengren, Sigurd Håkansson, Milton Rammer och Torsten Ax:son Holm. – Hallbergs Adventskyrka. Två Torshälla-profiler Georg Nykvist och Gertrud Blomqvist. – Den björkmanska prästsläkten. – Reflektioner kring runsten i Rekarne. – Hölö socken och Hölö herrar. – Prästgårdar i Strängnäs stift. Stockholm 1945, 204 sidor, illustrerad.
Uppsala ärkestift  Uppsala ärkestift i ord och bild. Red: Olle Herrlin, Öjvind Sjöholm, Axel Björkman, Gustaf Holmgren, Philibert Humbla, Nils C. Humble, Stig Lindholm och Gottfrid Pontén. Ort- och personregister. Stockholm 1954, 766+4+20 s., ill., karta. 
Westerling F. A. Ecclesiastikmatrikel öfver Sverige, andra upplagan utgifven år 1845 af F. A. Westerling Registrator i Kongl. Eccles.-Depart:s Exped., Philos. Magister. Ortnamnsregister. Stockholm 1845, 235 s. 
Herdaminne I  Herdaminne för Ingermanland I.  Kyösti Väänänen.  Lutherska stiftsstyrelsen, församlingarnas prästerskap och skollärare i Ingermanland under svenska tiden.   346 s., ill. Utg: Senska Litteratursällskapet i Finland. Hfors 1987.
Herdaminne  II  Herdaminne för Ingermanland II.  Georg Luther.  De finska och svenska församlingarna och deras prästerskap 1704-1940.  620 s., ill. Utg: Svenska Litteratursällskapet i Finland. Hfors 2000.
Danske Presteforening Teologisk stat 1975 Kirkelig Håndbog. Udgivet af Sen Danske Presteförening i samarbejde med Kirkeministeriet. Inhold: Kirkelig adressliste, Stedregister, Fortelgelse over presteembrder i den danske folkekirke, Biografier af nulevande danske teologiske kandidater og folkekirkeprester, Döde, siden sidste udgave, Kronologisk fortegnelse over nulevande teologiske kandidater med eksamen fra danske universiteter januar 1905 - jjuni 1975. Hilleröd 1975, 1294 sidor.