Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Staerk Bjarne Familienytt fra den finske Pastoslekt i Norge og inngiftede slekter. Julen 1987, nr 1
Staerk Bjarne Familienytt fra den finske Pastoslekt i Norge og inngiftede slekter. Julen 1988 nr 2.
Staerk Bjarne Familienytt fra den finske Pastoslekt i Norge og inngiftede slekter. Julen 1990 nr 3.