Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Formarevägen 1 H, Strömberg Park 65320 Vasa

 Bästa vänner!

 I Vasa har under årtionden funnits två föreningar för släkt- och bygdeforskning, dvs. Vasa släkt- och bygdeforskare r.f. som har grundats 1963 och Vasanejdens släktforskare r.f. som grundats 1983. Under våren 2013 har föreningarna beslutat gå samman och fortsätta under namnet Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.. Medlemsantalet är efter sammanslagningen drygt 300.

 

Verksamheten i föreningen följer i stort sett nedanstående riktlinjer:

-          Att ordna regelbundna månadsmöten

-          Att utge en medlemstidning

-          Att arrangera seminarier

-          Att fortsätta utgivning av Årsbok och Ätteläggen

-          Att samla in enskilda medlemmars forskningar

-          Att arrangera släkt- och bygdeforskare mässan ”Våra rötter”

-          Att företa exkursioner och studiebesök

-          Att utvecklas inom IT-området som hänför sig föreningens verksamhet

-          Att upprätthålla hemsida på internet

-          Att utveckla föreningens lokal Arkivet

-          Att upprätthålla kontakter mellan likasinnade föreningar

-          Att utbilda medlemmar

-          Att värva nya medlemmar

-          Att befrämja släkt- och bygdeforskning i olika former

 

Föreningen ger ut en medlemstidning, Släktspejaren som utkommer 8 gånger per år, 5 nummer på våren och 3 nummer på hösten. Som sammankallare för redaktionskommittén fungerar Mikael Helsing. Övriga medlemmar i redaktionskommittén är Elof Rosendahl, Gun-Britt Lund, Berit Öhman, Meta Sahlström och Rolf Lundqvist, Göran Fors. Vi har också ca 40 olika tidningar från andra föreningar som utbyteslitteratur.

 

Månadsmöten arrangeras 7 gånger per år med föreläsare med rubriker som hänför sig till släkt- och bygdeforskning, samt en utfärd i maj till något närbeläget ställe med anknytning till föreningens verksamhet.

 

Föreningen tillhandhåller en klubblokal, Arkivet, som finns på adressen Formarevägen 1 H som finns på Strömberg Park området. Nyckel till dörren kan inlösas av kassören samt passerbricka (ABB) via ordföranden.

I Arkivet finns bl.a.

-         ca 100 hyllmeter med böcker, tidskrifter och annat material som hänför sig till släkt- och bygdeforskning.

-        Mikrokort och -filmer med tillhörande läsapparater över de flesta österbottniska svenska församlingarna samt ett antal närbelägna finskspråkiga församlingar.

-          2 datorer med internetuppkoppling samt skrivare. I utrymmet också trådlöst internet uppkoppling.

-          Goda möjligheter att forska och ordna möten för arbetsgrupper.

 

Inom föreningen verkar också olika arbetsgrupper såsom Hembygdsforskningsgruppen, och den finskspråkiga arbetsgruppen. Den finskspråkiga gruppen samlas i Arkivet den andra tisdagen i månaden under perioden september-maj.

Som medlem får du medlemstidningen Släktspejaren och tillgång till föreningens arkiv. Årlig medlemsavgift år är 28 EUR och för familjemedlem 13 EUR. Kontakta ordföranden eller någon i styrelsen för att bli medlem.

Göran Fors
 ordförande