Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Gullberg Kurt Föredrag i Österbottens museum 10/2 2001. Ljudband inspelad av Runar Niemi nr II. 
Jern Kurt Föredrag i Österbottens museum 10/2 2001. Ljudinspelning av Runar Niemi nr III. 
Risla Pentti Föredrag i Österbottens museum 10/2 2001. Band inspelad av Runar Niemi nr I. 
Udd Bjarne Föredrag i Österbottens museum 10/2 2001. Ljudband inspelad av Runar Niemi nr IV.