Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Andersson Kent/Anderö Henrik Ordbok för släktforskare.  144 s. Västerås 1997.
Anderö Henrik Läsebok för släktforskare. En handledning i att tolka gamla handstilar. -Stilövningar.- Läsövningar. Dokument ur arkiv med kommentarer. -Facit till stil- och läsövningarna. -Ordlistor med stilexempel ur orginalhandlingar. Västerås 1979, 64 s.
Anderö Henrik Ordbok för släktforskare. Falköping 1983, 100 s.  
Beijbom Ulf Släkt och hembygdsforskning. Att söka sina rötter i tidigare generationer - om släktforskning, emigrationsforskning och hembygdsrörelsernas framväxt. Natur och kultur, Stockholm. Lund 1981, 160 s. 
Berglund Göran Sök dina rötter; handledning i släktforskning. Folkets bildningsförbund, ISBN 951-95454-9-2, 1984.  
Berglund Göran Vilka handlingar viktiga under vissa tidsperioder, 5 blad 
Bergman P.O. Handledning för framtagning av register till vigsellängder.  12 s.
Bergman P.O. Register till kyrkböcker. Underlag till föredrag inför Föreningen för datateknik för släktforskning på dess vårmöte 4.12.1985 i Helsingfors. 10 s. Hfrs 1985.
Bergman Per-Olov, Carlsson, Ingemar & Nilsson Bo Ordna ditt släktarkiv.  95 s., ill. Västerås 1985.
Brenner Alf Släktforskning. Praktisk handbok för Finland. Helsingfors 1947, 180 sidor, ill. 
Classon Roland Släktjakten. Reportage och tips om konsten att hitta sina rötter.  81 s., ill. Rd. Roland Classon. 2005.
Clemensson Per - Andersson Kjell Släktforska!  Steg för steg. 144  s., ill. Falköping 1984.
Forska utomlands Handledning och uppgifter om arkiv.
Furtenbach Börje Släktforskning för alla. Hur man upprättar antavlor och stamtavlor, vilka böcker som kan ge värdefulla upplysningar, hur man lär sig läsa gammal handstil mm. Motala 1971, 134 s. 
Förkortningar förklaringar Förkortningsförklaringar i kyrkböcker 6 s.
Garnert Jan  Kulturhistoria för släktforskare. Uddevalla 1982, 208 s., ill. 
Gidlöf Leif red.; Mark Peeter bildred. Forska själv! En bok om arkiven i Stockholm. Borgare, soldater, fattigvård, sjömän, domstolar, polisväsen, skolor, sjukvård, arbetsplatser, föreningsliv, mikrofilm och arkivadresser. Uppsala 1990, 236 sidor, illustrerad. 
Heckscher Ella Släktforskning. Kort handledning för amatörer. Stockholm 1954, 83 s., ill. 
Helsingfors Släktforskare Smått och gott för släktforskare. Helsingfors 1985, 12 s. 
Henriksson Bjarne Åländsk Odling 43:e årgången. Utdrag ur årsbok 1983. - Bjarne Henriksson: Vad är släktforskningen egentligen, s.85-90  
Hildebrand Bengt Handbok i Släkt- och personforskning. Wahlström & Widstrand 1961.  
Karstela Sirkka Sukututkijan tietokirja. Gummerus Oy:n kirjapainossa 1987. ISBN 951-5-0. 
Klubbekriget  Klubbekriget i källor och forskning.. Utställningskatalog.  7 s. Vasa 1996.
Kommunionböckerna Olika anteckningar i kommunionböckerna och något om dopet.
Kurs på Lärkkulla Kurs för kanslipersonal hållit på Lärkkulla 17-19.3 
Kyrkostyrelsen Kyrkostyrelsens cirkulär Nr 24/1999. Innehåll: Offentlighetslagstiftningen förnyas. Kyrkans matrikelanvisningar. Bilaga: Nr 621, lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet. Given i Helsingfors den 21 maj 1999. 
Lagerkranz Gunnar Svenska sjukdomsnamn i gångna tider. Tredje upplagan. Eskilstuna 1988, 143 s.  
Lindblom Kjell &Thorsell Elisabeth Prästens Lilla kråka.  Praktikfall för släktforskare.  72 s. Sthlm 1997.
Mannil Ragnar En släktforskares kunskapsarsenal.  Artikel i Vbl  10.10.1982.  3  s.
Mannil Ragnar Finlandssvensk släktforskning av Ragnar Mannil. Föredrag vid VII Finlandssvenska släktforskarkonferensen i Mariehamn 1994.  
Mannil Ragnar Från genealogiska Sursilliana till dataåldern.  Österbottnisk släktforskning med traditioner.  Artikel i Vbl 18.11.1983.   4  s.
Mannil Ragnar Österbottnisk släktforskning. Föredrag vid konferensens öppnande 25.9 1992, 10 s. 
Mether Leif & Valve Assi Förteckning över förkortningar och latinska ord, som förekommer i våra källskrifter. Gåva av Anders Boucht. 
Mikkonen Pirjo/Paikkala Sirkka Sukunimet. 805 s. Keuru 1992. Gåva av John Holmström.
Mäkelä Anneli Ajattele historiaksi. Sukuviestin julkaisuja 1986. Handbok i bygdeforskning. Pieksämäki 1986, 132 sidor. 
Nordlöf Barbro Rättshistoria för släktforskare. – 1734 års lag, offentlig rätt, kyrkorätt, familjerätt – äktenskap, barn, arv, fastighetsrätt, handelsrätt, socialrätt, processrätt, straffrätt, utsökningsrätt, register. Sveriges Släktforskarförbund 1996, 36 sidor.
Nylund Rurik Kartornas användning vid lokalhistorisk forskning. Vid seminarium om lokalhistorisk forskning ordnat av Svenska Österbottens landskapsförbund i Kaskö 26 april 1981. (ur Runar Franzéns bibliotek) Lappfjärd 1981, up. 
Paikkala Sirkka Etunimet sukututkimuksessa
Riksskatteverket Ord och termer inom folkbokföringsområdet. Kungälv 1980, 20 s. 
Rosenholm Gunnar Operations Hembygdsinventering.  Studieplan.  51 s. 1973.
Sampio Seppo Sukututkimuksen opas.117 s. Keruu 1975. Gåva av John Holmström.
Segland K.-G. Almanacka för 500 år - från 1500 till år 200. Almanacka, handbok och uppslagsbok. Enköping 1984, 79 s.  
Sjöblom Roy Stolpar till föredraget som Roy Sjöblom höll på släktmässan i Korsholms kulturhus 2010.
Sointula Väinä Sanasto sukututkijoille.  168 s. Vasa 2007.
Storsjö Håkan Släktforskning.  Text och idè. Håkan Skogsjö och Per Clemensson. Utg: Sveriges släktforskarförbund och Landsarkivet i Göteborg. Karlstad 1987.
Suomen Sukututkimusseura Sukututkimuksen jatko-opas
Suomen Sukututkimusseura Sukututkimus askel askeleelta
Svedlund R. & Svenonius O.  Svenska skriftprov 1464-1828, Texter och tolkningar utgiven av Hugo Gebers förlag. Almqvist & Wiksells Akademiska handböcker.  
Sveriges släktforskarförbund Bland bergsmän och bruksfolk. Årsbok 1991
Sveriges släktforskarförbund Båtsmän ryttare och soldater. Årsbok 1988. Släktforskaren och de militära källorna. - Militärhistoria och släktforskning av Erik Norberg. - Släktforskaren och Krigsarkivet av Lars Ericson. - Stamrullor i armén av Ulf Söderberg. - Porträtt och personbilder i Krigsarkivet av Stig Svensson. - Krigsarkivets innehav av finskt material av Björn Gäfvert. - Militärt material i civil miljö av Lars Otto Berg. - Soldatforskning och muntlig tradition av Björn Lippold. - Soldatforskning i Sverige - resultat av en enkät av Lars Ericson. - Biografisk vägledning för soldatforskaren av Lars Ericson. - Indelta soldater i det sena 1800-talets samhälle av Agneta Guillemot. - Arrestanterna kan väl inga oskäliga kreatur vara... av Ann Hörsell. - Ryttaren från Grönby som tillfångatogs av preussarna av Egon Prahl. - Hwarföre, mine herrar, han I slagit Ehr til krigs­wäsendet? av Nils Blomkvist. - Kammarmästaren Ingemar Ragvaldsson och hans arvingar av Jan Liedgren. Stockholm 1988, 263 s, ill.
Sveriges släktforskarförbund Skurkar och vanligt folk. Årsbok 1993. - Eva Österberg: Domböckernas människor: skurkar och vanligt folk. - Jan Sundin: Från konfliktlösning till xocial kontroll? Lokal­samhället och brottsligheten 1600-1840. - Lennart Andersson Palm: Domböckerna - en överflödande källa. - Rudolf Thurander: Förbjuden kärlek. Horsbrotten i Göta Hovrätt under 1600-talet. - Malin Lennartsson: Ulf Knutsson: hustruplågare, hemfrids­brytare och horkarl. - Nils Hård af Segerstad: Dråp, otukt, självmord. Några rättsfall från 1600-talets Småland. - Peeter Mark: Stockholms tänkeböcker - något för släkt­forskaren? - Bengt Hjord: Ett tomtköp med komplikationer. - Lars Ericsson: Fästnings­fångarnas vardag. Livet på Karlsborgs fästning på 1820- och 1830-talen. - Ingeborg Brunkhorst: Petter Pettersson - tattare och häradsnattman. Ur Höks härads domböcker i början av 1800-talet. - Siv Thorsell: Familjetragedi som slutade i mord. - Christina Backman: En österbottning kommer till stan. Västervik 1993, 206 s., ill. 
Sveriges släktforskarförbund Riksarkivet och släktforskaren.Sverige Släktforskarförbund. Årsbok 1994. 275 s., ill. Västervik 1994.
Sveriges släktforskarförbund Ny väg till medeltidsbreven. Från ett medeltidssymposium i Svenska Riksarkivet 26-28 november 1999.  443 s. Västervik 2002.
Sveriges släktforskarförbund Släktforskarnas årsbok 2003
Sveriges Släktforskarförbund Släktforskarnas årsbok 2015. Svenskt biografiskt lexikon - en guldgruva för släktforskare. Släktgården som myt och verklighet. Att söka en byggnads själ. 1500-talets skattelängder - nya källor för släktforskare. Kvinnorna som var torghandlare. Från Östmark till Örby - om en handelsresandefamilj i folkhemmets utkant. När polisutredningen inte ledde till dom. Epidemier, massdöd och stort lidande. Släkten Koskull och hovkretsen. Josef Nilson - pionjären inom svensk allmogeforskning. Jonas Björnstedt - en karolinsk löjtnant och hans släkt. Emigranterna från Hajom. Kärleksäktenskapet - ett nytt eller gammalt ideal? Baronens och pigans förvillelse i Anderslövs gäsgivaregård. Flickan som reste med sin mor till Blåkulla. Båtsmannen i inlandet och soldaten vid kusten. Bjurlingar vid Bjurfors mässingsbruk. Tiggarfrun stämde rådmannens hustru.
Sveriges släktforskarförbund Stadgar och handlingsprogram.  16 s. Sthlm 1986.
Sveriges släktforskarförbund Stadsbor i gångna tider. Släktforskaren och staden. – Göran Larsson: Städernas arkiv. – Lars Ericson: Släktforskaren och skråarkiven. – Leif Gidlöf: Skolarkiv och personhistoria. – Pieter Lemming: Från Bläckpenna till magnetband. – Bror-Erik Ohlson: Stadsarkiven för släktforskaren. – Alfred örback: Våra äldre stadskartor. – Lars Ericson: Svenska stads- och fästningsplaner i Krigsarkivet. – Bengt Hjord: När fotografen kom till stan. – Irma Ridbäck: Litteratur om staden. – Olga Dahl: Det äldsta Göteborgs roteindelning. – Christopher von Warnstedt: Personmaterialet i Stockholms storkyrkas räkenskaper 1562-1568. – Christina Backman: En hattmakardynasti i 1700-talets Uppsala. – Marianne Nyström: Carl Mikael Bellmans okända släkt. – Håkan Skogsjö: Skalde-anor. – Ann Hörsell: Mariefreds strumpfabrik. – Lars Magnusson: Den patriarkala ordningen och hantverkets omvandling i Eskilstuna 1800-1850. Stockholm 1989, 287 sidor, illustrerad. 
Sveriges släktforskarförbund Så blir du en duktigare släktforskare. Sveriges släktforskarförbund. Goda råd av olika slag. 
Tallgren A.M. Suomen Kotiseutututkimus sen tehtävät, vaiheet ja nykyiset järjestöt.  80 s. Hki 1912.
Talvitie Lena Släktforska i Österbotten
Thorsell Elisabeth & Schenkmanis Ulf Släktforskning vägen till din egen historia.  160 s., ill. Hborg 1993.
Valtionarkisto  Vanhat käsialat ja asiakirjat.  156 s. Hki 1977.
Wannerdt Arvid Den svenska folkbokföringens historia under tre sekler – en artikelserie av Arvid Wannerdt, tidigare publicerad i RSV Info 1979-82. – De äldsta svenska kyrkböckerna är från 1600-talets början. – Framsynt biskop ”Johannes Rudbeckius”  i Västerås lade grunden till dagens kyrkobokföring. – Den första riksomfattande bestämmelsen om kyrkobokföring infördes 1686. – Uppgifter om folkmängden var statshemligheter. – Kyrkoherdarna lämnade grunddata till det nya tabellverket. – Den militära folkbokföringen, med rötter i medeltiden. – Mantalsskrivningen blev en kameral ”folkbokföring” för uttag av skatter. – Mantalsskrivningsfusk ledde till rättegångar och ny förordning. – Flyttningskontrollen ökade och enhetliga formulär infördes. – Central statistikmyndighet inrättades och husförhörslängden blev församlingsbok. Solna 1982, 48 sidor, illustrerad. 
Vasa släkt- och bygdeforskare  Kort program om släkt- och bygdeforskning för skolbruk. Vasa 1991, up., ill. 
Vasanejdens Släktforskare Viktiga årtal för släkt- och bygdeforskare.  15 s.
Virrankoski Pentti Tuomiokirjojen käyttö.  (Turun Yliopiston Suomen hist.laitos.  Eripainossarja VI) Turku 1970.
Åberg Alf Läsning av gamla handstilar. Utarbetad av Fil. dr Alf Åberg. Sjunde upplagan. Skrifter utgivna av Genealogiska Föreningen, 5. Stockholm 1979, 52 sidor. 
Österblad Inga Några knep och allmänna råd vid läsning av gamla handstilar. Kurs i Lyan.
Engman Max Suomalaiset Venäjällä Lähdeopas. Handledning till källor rörande finländare i Ryssland
Johnson Keith A. & Sainty Malcolm R. Genealogical Research Directory. National & International. 1986. Guide to Genealogical Societies. Erskineville, N.S.W. 1986, 784 s. 
Levlin Pär-Erik Siirtolaisen ja heidän jälkeläistensä etsiminen USA:sta.  Vasanejdens släktforskare yhdistyksen kokous 25.5.1992. Vaasa 1992.
Migrationsinstitutet Finn dina rötter. Williams och Mattis äventyr i släktforskningens värld. Åbo 1992, 31 s., ill. 
Reuterswärd Elisabeth Att söka sina utländska rötter.  70 s., ill. Lund 1995.
Riksarkivet, Sverige En vägledning för släktforskning i svenska arkiv.  147 s. Skrifter utg. av Riksarkivet 1. Jkylä1997.
Riksarkivet, Sverige The genealogist`s guide to the Swedisch archives. Roots in Sweden.  47 s. Jyväsklä 1997.
Sveriges släktforskarförbund Migration. Utvandrare och invandrare i gångna tider. Årsbok 1992