Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Ahlström O. C. Fahlander.Edelstam. Biografiska Anteckningar. Östersund 1895, 31 s. 
Askersund Askersunds stad i Örebro län samt de tolf äldsta och största slägterna därstädes: Sundblad, Lindblad, Berg, Vahlenberg, Lundberg, Qvist, Christiernsson, Schiultz, Stark, Tybeck, Hoberg, Möller, m. fl. af G. O. S. Örebro 1885, 55 sidor. 
Beskow H. En gustaviansk byggmästarsläkt i Gävle. Av H. Beskow. Särtryck ur "Från Gästrikland 1945-1946". Gävle 1947, 62 s. rikt illustrerad. 
Bjuggren S. Erik Släkten Bjuggren. Genealogiska Föreningens släktböcker 8. En släkt från Lidköping trakten. Har personregister. Stockholm 1954, 52 sidor, illustrerad.
Björkenheim Carl-Gustaf Släkten Björkman från Vermland och de som härstamma från denna. Helsingfors 1913, 184 s., ill. (no 156 av 300 numrerade ex.) HB  
Bodin Sigvard Min mormors härstamning.
Bratt Helmer Bratt från Brattfors. Några anteckningar om släkten Bratt från Brattfors och med den sannolikt befryndade släkten med namnet Bratt. Har personregister. Linköping 1951, 273 s. + 17 släkttavlor.
Broman Olof Hälsingesläkter. Med kommentar av Anders Grape. Särtryck ur: Bromans "Glysisvllur och öfriga skrifter rörande Helsingland" utgiven till den genealogiska tjänst. Släktnamnsregister. Uppsala 1953, s.561-1021.  
Edgren Anders H. En värmlandssläkt från Johan Edgren (1724-1789) härstammande släkter. Stamtavla med biografiska anteckningar och porträtt. Uppställd och utgiven av Anders H Edgren. Har personregister och förteckning över illustrationerna. Stockholm 1923, 256 sidor, illustrerad + en stor stamtavla som bilaga. 
Edlund Sam. Garphytte Bergsmanssläkt. En utredning av Vikers-Ekestubbesläkten 38 s. Örebro 1922.
Englund Jan Släktregister omfattande: Släkt i Ilsbo, död i Ilsbo, Soldat i Ilsbo.   Släkthistorisk samling över Ilsbo socken i Nordanstigs kommun. 393 s. 
Furtenbach Börje Släkten Göhle. Genealogiska Föreningens släktböcker 10. Har personregister. Stockholm 1961, 79 sidor, illustrerad. 
Gellerstedt Nils O. Släkten Gellerstedt från Gällersta socken i Närke 1490-1953. Har personregister. Stockholm 1954, 129 s., ill. 
Gillingstam Hans Ätten Siöblads medeltida släktförbindelser och äldsta historia. Av Hans Gillinstam. Genealogiska föreningen 4. Gävle 1949, 110 s.
Hallgren Th. Släkten Frestare. Genealogiska Föreningens släktböcker 6. Har personregister. Gävle 1947, 41 sidor, illustrerad. 
Hansson A. J. Släktbok innehållande familjetabeller för släkter härstammande från gården Tomte i Rödöns socken i Jämtlands län. Samlade och utgivna av A. J. Hansson i Bringåsen. Personregister. Östersund 1929, 209+12 s. 
Hector Harry En släktkrönika från Småland. Stockholm 1953, 182 s. 
Hedwall Anders Sörmländska Släktgårdar. Anders Hedwall. Eskilstuna 1935, 124 s., ill. 
Hellbom Algot Inbyggare i Njurunda under fem sekler. Utgivare Njurunda Kyrkoråd. Kramfors 1978, 416 s.  
Hellbom Algot Inbyggare i Njurunda under fem sekler. 2. Personregister - Tillägg - Rättelser.      78  s. Sthlm 1984.
Hellström Åke Kapten Anckarströms änka i Hemling, Björna socken.  Första upplagan 2001.  16 s.
Indebetou Govert Arosenius Petrus stamträd. Upprättadt 1911. – Släktmötet på Skansen den 13 maj 1911. – Aug. Hjelt: Släkten Helt. Helsingfors 1903. – Erik Falk: Släkten Grönahl. Stockholm 1908. – Oscar Nycander: Släkten Norraeus-Hansson- Hasselgren. Stockholm 1917. – Hugo Samzelius: Släkten Samzelius. Stockholm 1915. Sidor: 44 + 22 + 78 + 31 + 154 + 90, illustrerad. 
Junhall K. G. Strengberg - en släktutredning.  Mästersmeder och pistolmakare från Jönköping.  196 s., ill. Kinna 1996.
Kalling Percival Genealogia Spolanderiana. Utgiven av Percival Kalling. Stamtavlan börjar med Nils Jonae Spolander f.1649 i Spölands by  i Umeå socken. Bland namnen: Brodén, Åkerblom, Odelmark, Gahn, Fromm, Theorell, Jennings, Söderlund, Löfgren, Bergenstråhle m.fl. Lund 1940, 34 sidor. 
Klemming Sven Släkten Klemmings historia. Av Sven Klemming. Västerås 1952, 273 s., ill. 
Konow Seth von Adliga ätten von Konow. Stockholm 1939, 419 s.  
Leijonhufvud Karl A. Ny svensk släktbok utgiven af Karl A. K:son Leijonhufvud med register af G. Eriksson. Rättelser och tillägg. Stockholm 1906, 871+28+6+6+13+8+7 s. Bilaga: Stamtafla öfver Oldenburgska Ätten i Danmark.. Adam, Arhusiander, Bonvieur, Bonvier, Bonnevier, Brandenburg, Fagerlin, Fornander, Frunck, Kjörling, Körling, Schale, Sommelius, Lund, Apelbom, Hultén, Sylvén, Thulin, Vasberg. Stockholm 1905, s.555-627 + rättelser och tillägg. (48 s.) 
Lindmark Elof Bureå sockens kustbyar. Släktutredningar. Skellefteå 1980, 469 s.  
Lindmark Elof Bure ätten. En utredning om Bure-ätten, i huvudsak byggd på utdrag ur skrifter, efterlämnade av Commendör-Capten Carl Ulrik af Klercker samt andra befintliga källskrifter i ämnet utredd och utskriven sommaren 1982 av Elof Lindemark.  150  s. Skellefteå 1983.
Linton Carl Otto O. P. Anderson, Linton och Rosenhoff. Släktutredning. Genealogiska Föreningens släktböcker. Har personregister. Stockholm 1963, 113 sidor, illustrerad. 
Lundkvist Tyko En nordångermanländsk finnsläkt. Släktutredning om förfäderna till bl a släkterna Lundkvist och Nordquist i Mjösjöby, Björklund, Sigefeldt, Häggkvist, Landström, Lundkvist och Jonsson i Björknäs och Mariebäck samt Per Jonssons släkt i Norrby. Utförd åren 1947-63 av Tyko Lundkvist. Härnösand 1963, 178 s,  
Nycander Oscar Släkten Nycander. Genealogiska och biografiska anteckningar. Har personregister. Stockholm 1909, 110 sidor, illustrerad
Näslund Anna-Greta, m.fl. Anundsjö släkter och gårdar. Av: Anna-Greta Näslund, Paul Olson, Per Sundin och Sven Z Sundin. Bjästa 1982, 521 s., ill.  
Pettersson A. G. Släkten Hultman från Karlskoga. Har släkt- och gårdsregister. Kristinehamn 1927, 51 sidor, rikt illustrerad. 
Setterdahl J. Axel Släkten Bursie. Biografiska och genealogiska anteckningar af J. Axel Setterdahl. En utredning utgående från Bengt Bursie som uppges ha inflyttat från Skottland. Sonen Petter Bursie född 1575 i Skottland, är första gången nämnd 1618 i Jönköping. Några bland namnen: Liwensten, Lejon, Maxwell, Reese, Brath, Sjöstedt, Fougman, Sager, Hedenbergh, Liedholm och Törne. Linköping 1911, 39+2 sidor. 
Skogsjö Håkan Familjer i Edsele 1694-1808
Stattin Magnus En ångermanländsk bondesläkts stamtavla. Släkten Wallin från Ullånger. Dess härstamning på fädernet från slutet av 1500-talet och tabellarisk stamtavla för släkten från början av 1700-talet. Upprättad år 1924 av Magnus Stattin. Härnösand 1973. 127 s.
Strokirk Oscar Fredrik Kultur- och personhistoriska anteckningar af kapten Oskar Fredrik Strokirk, med personregister. Örebro 1915, 274 s., ill.  
Strokirk Oscar Fredrik Kultur- och personhistoriska anteckningar af kapten Oskar Fredrik Strokirk. Andra delen, med personregister. Örebro 1918, 262 s., ill.  
Strokirk Oscar Fredrik Kultur- och personhistoriska anteckningar af kapten Oskar Fredrik Strokirk. Tredje delen, med personregister. Örebro 1920, 215 s., ill.  
Stårck John Stårckska släktboken.  En släkts öden under trenne sekel. Försök till familjekrönika.  I.  Släkten under 1600- och början av 1700-talet. 2.uppl.  131 s., ill. Uppsala 1964.
Stårck John Stårckska släktboken.  En släkts öden under trenne sekel. Försök till familjekrönika. Släkten i Finland.  Släkten i Sverige från 1819.  143 s., ill. Uppsala 1962.
Sundin Teo och Per Släkter och gårdar i Nordingrå 1535-1890. Kramfors 1975, 368 s. 
Swartz Erik C:son Genealogia Gothica, utgiven av Erik C:son Swartz. Häfte I. Släkter: Bernadotte, Klingberg, Lundgren, Lundström och Otterborg. Söderköping 1930, 83 s. 
Swartz Erik C:son Genealogia Gothica, utgiven av Erik C:son Swartz. Häfte II. Släkter: Bergenström, Bergström, Lunnom-släkten, Paterson och Vase-ätten. Söderköping 1930, s.83-174. 
Swartz Erik C:son Genealogia Gothica, utgiven av Erik C:son Swartz. Häfte II:1. Släkter: Bonde, Eilenburg-Wettin, Granlund, Njura-släkten och Skafvenstedt. Söderköping 1933, 96 s.  
Swartz Erik C:son Genealogia Gothica, utgiven av Erik C:son Swartz. Häfte II:2. Släkter: Boi­vie-Béve, Brandt, Långstorp-släkten, Scheyern och Svartz. Söderköping 1935, s.97-318, ill.  
Swartz Erik C:son Genealogia Gothica, utgiven av Erik C:son Swartz. Häfte II:3. Släkter: Dyberg, Fineld, Grönlund, Lagerholm, Linnaeus och Stafver-släkten. Stockholm 1937, s.319-410, ill.  
Swartz Erik C:son Genealogia Gothica, utgiven av Erik C:son Swartz. Häfte III. Släkter: Askegren, Lemke, Svartz, Svenunge-släkten och Tesdorff. Söderköping 1931, s.175-253, ill.  
Swartz Erik C:son Genealogia Gothica, utgiven av Erik C:son Swartz. Häfte IV. Släkter: Jeansson, Moberg och Oldenburg. Söderköping 1931, s.255-342, ill.  
Swartz Erik C:son Genealogia Gothica, utgiven av Erik C:son Swartz. Häfte V-VI. Släkter: Oldenburg, Oseen och Wallberg. Ändringar, rättelser och tillägg. Personregister. Söderköping 1932, s.343-540, ill. 
Svenska släkter Svenska släkter under medverkan av personhistoriska samfundet utgivna av T.U. & V.J.. Lund 1908, 256 s.
Svenska släkter Svenska släkter, Nr I:I 1979. Register över borgerliga släkter. Edman från Dragsmark. Hedberg från Hedemora. Sandgren från Slöta. Stomberg från Grönahög. Norrlandssläkten Sundbäck. Åberg från Dalsland. Släkten från Salberg nr 2 i Nordingrå. Stockholm 1979, 102 s. illustrerad. 
Svenska släkter Svenska släkter. Häfte I:2, 1985. Davidsson från Upphärad. Enqvist från Prästhyttan vid Hedemora. Hagberg från Taxinge. Lindquist från Myrsjö vid Avesta. Lundgren från Roasjö. Magnét. Maths-släkten från Torna. Nissvandt från Landskrona med släktgrenen Dahlberg. Strandell från Skog. Wiberg från Håbo härad och Stockholm. Stockholm 1979, sidor 104-220, ill. 
Svenska släkter tidskrift för släktkunskap  Svenska släkter, årgång I häfte 2. Stockholm 1948, sidor 45-84. - Forssenwald-Adelcrantz. - Törnqvist-Adelcrantz. - Hedberg från Värmland. - Carlgren från Karl­skoga. - Sebaldt från Småland. 
Svenska släkter tidskrift för släktkunskap  Svenska släkter, årgång I häfte I. Stockholm 1948, 44 s. - Abrahamsson från Köping. - Strömbeck från Gefle. - Westermark från Västervik. 
Svenska släkter tidskrift för släktkunskap  Svenska släkter. Åttonde häftet, utgifven af Karl A K:son Lejonhufvud, Stockholm, 48 s. - Atterbom af komminister J.A. Setterdahl, Slaka. - Billing och Eberstein af fil.kand Vilhelm Ljungfors, Lund. - Billing från Varberg af dito. - Craelius af afl. ingeniör A.W. Lundberg, Lund.  
Söderberg Brita Släktkrönika I. Nordberg – Nordenskiöld. Bruce – de Bruce. Lillehöök. Har personregister. Gårdar i Finland: Eriksnäs, Hedvigsberg, Hitå, Löparö, Massby och Savijärvi i Sibbo; Furugård, Andersberg och Nordbo i Mäntsälä; Johannesberg i Tusby. Vänersborg 1981, 187 sidor, illustrerad. 
Torén Carl-Axel Släkten Thorén. Genealogiska Föreningens släktböcker 9. Har personregister. Stockholm 1955, 69 sidor, illustrerad. 
Trägårdh Kurt G. Släkten Trägårdh från Skåne. Genealogiska Föreningens släktböcker 14. Har personregister. Stockholm 1978, 135 sidor, illustrerad. 
Vår släkt  En släkt-tavla omfattande 860 år, from. 1100-talet tom. första delen av 1967.  12 s. Förord, kommentarer och tillägg skriva av Gunnar Willén. Sthlm 1967.
Weibull Carl Gustaf Göteborgssläkter under 1700-talets senare del. Utdrag ur Göteborgs Domkyrkoförsamlings födelsebok 1762-1790 och ur Göteborgs Kristine församlings födelsebok 1775-1790. Utgivna av Carl Gustaf Weibull. Personregister. Göteborg 1915, 122 s.  
Wennström Ida Släkten Settergren från Stocksäter i Närke. Anteckningar , samlade och sammanställda av Ida Wennström. Genealogiska Föreningens släktböcker 7. Har personregister. Motala 1952, 51 sidor, illustrerad. 
Wennström Ida Släkten Wennström från Fembecke i Wendel. Genealogiska föreningens släktböcker 12. Har personregister. Lund 1965, 125 s., ill. 
Zielfelt Lennart Lundgren, kommerseråd i Ystad, släkt. – Släktens ursprung. – Översiktstavla över släkten Lundgren. – släkttabeller. Har personregister. Helsingfors 1950, 158 sidor, illustrerad. 
Zingmark Alfred Zingmark Carl Jonas. Namnregister till Zingmarksboken, som utkom 1954. Umeå 1968, 40 s.  
Zingmark Alfred Zingmark Carl Jonas. Ättlingar till landbonden och timmerfadern Carl Jonas Zingmark från Botsmark i Västerbottens län. Lycksele 1981, 266 s., ill. 
Örjangård Sigurd Anor och minnen. Svenska släktgårdar genom sekler. Gårdsregister med husbondelängder. Stockholm 1947, 541 s., ill. 
Östrand Daniel Släkten Östrand från Hyttön i Älvkarleby, personregister, av Daniel Östrand. Helsing­borg 1966, 173 s.