Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bagge Nils-Gustav Archtophilacius i Kalajoki; Matinmäki i Lochteå; Bockmöller, Forsman, Granroth, Hoffren i Nykarleby; Gammal i Pedersöre; Ross i Skottland; Forselius, Petri, Simplicius, Sursill i Sverige; Gammal, Viloides i Vörå; Ross, Wessel i Vasa; Pictorius Åbo, 1514-1893.Utredning och antavla 2 blad. 
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 1. Pärm med varierande dokument, placerade i 180 A4 plastfickor. Innehåll: Kimo bruk. - Vörlund. - Frögd, Bergman. - Bagge. - Reuter. - Hargs bruk. - Jeppo. - Kejsar i Kaitsor. - Lillbacka. - Forsberg. - Orisberg. - Östermyra. 
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 2. Pärm med varierande dokument, placerade i 180 A4 plastfickor. Innehåll: Forsberg. - Östermyra. - Koivumäki. - Orisberg. - Björklund. - Knuts. - Rökiö RL. - Kimo RL. - Påhls. - Vörå. - Jakobstads prosteri. - Gammals i Mäkipää. 
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 3. Pärm med varierande dokument, placerade i 180 A4 plastfickor. Innehåll: Husbönder i Rökiö. - Vörå ML. - Rökiö brand. - Bredfors. - Lålax. - Vörå Hb. - Pytar. - Bagg. - Påhls. - Bertils av Hagberg. - Klockars. - Wernberg.
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 4. Pärm med varierande dokument placerade i 180 A4-plastfickor. Innehåll: Rökiö, Vörå domstolsprotokoll, Svanbäck, Koum, Nagu, Bjernå, Gustafs, Tövsala, Vesterby, Ingå, Svenskby, Tenala, Oravais, Verme, Långvind, Skinnskatteberg. 
Bagge Nils-Gustav Bagge nr 5. Pärm med varierande dokument placerade i 180 A4-plastfickor. Innehåll: Wärme, Enånger, Långvind, Värmén, Jouper, Oravais ML, Oravais KB, Holmström. Flyttningar mellan bruken. Vestman, Kimo, Collin, Juvelius och Collin.
Bagge Nils-Gustav Biggas i Kovjoki, Gåta och Klubb i Östensö, Hakola i Lappo, Holländer i Sundby, Hofslagar, Kullnabba och Strömsnäs i Lövö, Jaatinen i Viborg, Skantz i Vasa, 1691-1925, utredning, 5 blad.  
Bagge Nils-Gustav Brax på Karlö; Bonelius, Taurus i Kemi; Tawast, Sursill i Pedersöre; Bonelius, Forsström, Lang i Uleåborg, 1626-1742. Utredning, kopia från Genos 1965, 3 blad.  
Bagge Nils-Gustav Finne, Finnäs, Holländer, Nybond i Sundby 1645-1921, utredning.  
Bagge Nils-Gustav Finne, Finnäs, Holländer, Nybond, Nyman och Storkassnäs i Sundby 1588-1833, utredning.
Bagge Nils-Gustav Finne, Grägg, Gästgivars, Holländer, Kassnäs, Kåll, Nybond, Nyman, Sandback och Vannäs 1572-1770, utredningar och ML i Sundby, 12 blad.  
Bagge Nils-Gustav Finne, Holländer, Nybond och Vannäs i Sundby 1587-1918, utredning. 
Bagge Nils-Gustav Finne, Holmström, Lybäck och Strömsnäs 1769-1923, utredning.
Bagge Nils-Gustav Finnäs, Grägg, Holländer och Vannäs i Sundby 1669-1885, utredning.  
Bagge Nils-Gustav Finnäs. Holm, Käld i Larsmo; Bjon, Finnäs, Granroth, Knuts, Raj, Smeds i Pedersöre, 1731-1868, utredning, 7 blad.  
Bagge Nils-Gustav Forsman, Granroth, Raj i Pedersöre 1680-1950, utredning.
Bagge Nils-Gustav Granroth släkten. Sandvik i Larsmo; Forsman, Granroth i Nykarleby; Granroth, Raj, Rif, Strang, Telin i Pedersöre; Keckman i Pudasjärvi; Granroth i Uleåborg; Bonelius i Åbo, 1680-1884, 6 blad.  
Bagge Nils-Gustav Grägg, Sandback, Holländer i Sundby 1573-1860, utredning, 5 blad. 
Bagge Nils-Gustav Gåta hemman och släkt i Östensö 1587-1848, utdrag ur Släkt och Bygd 18/6, 8 blad. 
Bagge Nils-Gustav Käld, Sandvik i Larsmo; Granroth, Raj i Pedersöre, 1701-1860, utredning, 5 blad, 
Bagge Nils-Gustav Raij hemmanet på 1600 talet i Karby, 1644-1723, 2 blad.  
Bagge Nils-Gustav Raj släkten på 1700 talet i Karby. Runt i Kovjoki, Lillsilfvast i Jeppo, Sundberg, Tälgkniv i Pedersöre, 8 blad. 
Bagge Nils-Gustav Raj släkten på 1800. Utredning: Sandvik i Larsmo; Raj, Smeds i Pedersöre, 1763-1888, 3 blad.