Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bagge Nils-Gustav Döda i Pedersöre 1724-1788, 3 blad
Bagge Nils-Gustav Födda i Pedersöre 1722-1759, 8 blad.
Bagge Nils-Gustav Vigda i Pedersöre 1723-1769, 8 blad. 
Björkö Björkö 1777-1861
Cronoby  Cronoby församlings kommunionböcker för åren 1732-1790.  377 s. Bygde- och släktforskarna inom Kronoby Mi. Kronoby 1996.
Esse Vigda 1724-1904
Gamlakarleby Kommunionbok. Utdrag ur Gamlakarleby landsförsamlings kommunionböcker för åren 1725-1755. Karleby 1982, 183 s. 
Gamlakarleby Längd över vigda i Gamlakarleby församling åren 1660-1951.  112 s. Utg: Kalebynejdens bygde- och släktforskare rf
Jeppo  Jeppo församlings kyrkböcker.  Kopia.  Vigda, födda,  döda.  Göran Pensars donation
Karleby Längd över vigda i Karleby församling åren 1721-1929. Utg: Karlebynejdens bygde- och släktforskare. 1980.
Kauhajoki    Kauhajoki kyrka  1732-1782.   Kommunionboken över Kauhajoki Församling  1732-1782.   328 s. Kustantajat: Suupohjan Sukututkijat ry. Vaasa 2001           
Kauhajoki    Kauhajoki Kyrka.  Kommunionboken över Kauhajoki Församling 1783 -1809.  414 s. Kustantajat: Suupohjan Sukututkijat ry. Vaasa 2003.
Kelviå Vigda i Kelviå 1688-1850
Keuruun  Keuruun vanhimmat rippikirjat.  1669-1756.  327 s.
Sepänaho Erik Alfabetiskt register över befolkningen i Korsnäs under 1700-talet fram till 1813 enligt förnamn
Kronoby Kommunionbok. Kronoby församlings kommunionböcker för åren 1791 – 1824. Kronoby 2007, 356 sidor. 
Kronoby Vigda i Kronoby 1710-1768; 1769-1800; 1801-1831; 1801-1850; 1832-1890; 1891-1900; 1901-1929
Kronoby Vigda. Längd över vigda i Kronoby församling åren 1738-1929, jämte förteckning över avlagd avgift för brudstol åren 1710-1737. Karleby 1980, 89 s. 
Laihia Laihian seurakuntaan muualta muuttanut väestö vv. 1781-99.  Erikoisjulkaisu no 20. 2006.
Lappajärvi Lappajärven emäseurakunnan I rippikirja. I rippikirja 1694-1710. Kaustinen 1995. 123 s
Lappajärvi Lappajärven emäseurakunnan I rippikirja. Rippikirja 1728-1738. Kaustinen 1998. 123 s
Lappajärvi Lappajärven emäseurakunnan I rippikirja. Rippikirja 1739-1751. Kaustinen 2000.103 s.
Lapua  Lapuan vanhimmat rippikirjat 1667-1749.  Toim. Heikki J. Kortesoja. 352 s. Utg: Genealogiska Samfundet i Finland nr 45. Hki 1993.
Larsmo Vigda i Larsmo 1787-1847
Malax Skriftbok. Malax Församblings Skriftbook Ifrån Anno 1667. Avskrift av Malax församlings äldsta kyrkobok. Teol.dr John Forsberg har skrivit förordet, bibliotekschef Thorolf Aspholm och Inga Österblad står för tolkning och utskrift. Vasa 1999, 142 sidor  
Monå baptistförsamling Vigda inom Monå baptistförsamling
Munsala Vigsellängd från Munsala församling åren 1730-1911  utarb. Av Ragnar Nybo.  112 s. Utg: Karlebynejdens bygde- och släktforskare rf
Munsala  Födda i Munsala 1740-1870.  Uppgjord av Ragnar Nybo
Munsala  Munsala församlings dödsbok 1861-1910.   Göran Pensars donation.
Munsala Vigda 1745-1911
Munsala, Oravais, Vexala Födda, Flyttade, Konfirmerade
Mutasaari, Munsmo  Munsmo  Kommunionbok 1771-1863.  Korsholms Agrara modellfarm 1850-1863. Kopierat ur Gerbyforsarnas handlingar.
Mustasaari Födelsebok  Korsholm 1793-1803.   Register ur födelse- och dödsbok, Korsholm. 1. Register efter  födelseår. 2. Register efter barnets namn               3. Register efter faderns namn. Uppgjort av Bernhard Granholm
Mustasaari Inflyttade till Mustasaari och Vasa stad 1754-1805
Mustasaari Mustasaari församlings dödbok 1730 - 1850  Gamla Vasa Nya sidan döda. Kopierats ur Evald Skinnars handlingar (Gerby forskarna)
Mustasaari Vigda i Mustasaari 1672-1850
Mustasaari, Böhle  Böhle Kommunionbok 1769-1863. Kopierats ur Gerby forskarnas handlingar.
Mustasaari, Gerby  Gerby Kommunionbok 1769-1906 samt Järn nr 3 och Buss nr 1. Kopierats ur Gerbyforskarnas handlingar.
Mustasaari, Helsingby  Helsingby kommunionbok  1777- 1808.  Norra och Södra Helsingby 1814-1820.  Norra Helsingby 1821-1830. Södra Helsingby  1822-1830. Norra Helsingby  1833-1840.  Kopierats ur Gerbyforskarnas handlingar.
Mustasaari, Iskmo, Koskö, Petsmo  Iskmo Kommunionbok   1777-1857.  Glasbruket i Iskmo  1822-1833.  Grönvik bruk  1833-1863. Koskö Kommunionbok  1769-1796.  Petsmo 1769-1796.. 
Mustasaari, Jungsund  Jungsund kommunionbok  1822-1863. Norra Jungsund  1857-1863   Södra Jungsund  1857-1863. Norra 1841-1849. Norra 1850-1857. Kopierats ur Gerbyforskarnas handlingar.
Mustasaari, Karkmo, Toby Toby kommunionbok 1777-1863. Karkmo Kommunionbok 1777-1863. Kopierats ur Gerbyforskarnas handlingar.
Mustasaari, Karperö  Karperö Kommunionbok  1781-1856,  1857-1863.  Iskmo Kommunionbok   1777-1857.  Glasbruket i Iskmo  1822-1833.  Grönvik bruk  1833-1863.   Jungsund   1767-1820. Kopierats ur Gerbyforskarnas handlingar.
Mustasaari, Klemtsö Klemetsö kommunionbok 1765-1863 + karta. Kopierats ur Gerbyforskarnas handlingar. 
Mustasaari, Singsby  Singsby Kommunionbok 1769-1863. Kopierats ur Evald Skinnars handlingar.
Mustasaari, Smedsby  Smedsby Kommunionbok 1769-1863. Kopierats ur Gerbyforskarnas handlingar.
Mustasaari, Vestervik Vigda i Vestervik 1681-1920.  Födda i Vestervik 1672-1914 (1690-1696 saknas).  Döda i Vestervik 1671-1919. Döda i Gerby 1730-1850.  Döda i Clemetsö 1730-1850.  Döda i Miekka 1730-1850.  Döda i Björkö-Wallgrund 1730-1785.  Döda i Sundom 1730-1850.  Döda i Vestervik 1780-1919.
Nederkalix  Födelse och dopbok i Nederkalix Församling år 1740-1794.  432  s.              
Nederkalix   Lysnings och vigselbok i Nederkalix Församling år 1719-1879  281   s.
Nederkalix  Död och begravningsbok i Nederkalix Församling år 1715-1859.  225  s.
Nedervetil Döda. Förteckning över döda och begravna i Nedervetil 1721 - 1855; Karleby 1721 -177­9; Terjärv 1691 - 1779. Karleby 1977, 77 s.
Nedervetil Födda i Nedervetil 1721-1750
Nedervetil Kommunionbok. Nedervetil Kyrkobok 1875-1906. Karleby 1981, 205 s. 
Nedervetil Vigda. Längd över vigde i Nedervetil åren 1721-1929. Karlebynejdens bygde- och släktforskare 1982, 60 s.  
Nedervetil  Nedervetil kommunionböcker 1725-1906.  Avskrifter ur Nedervetil kyrkböcker samt utdrag ur Karleby resp. Kronoby kyrkböcker.   605 s. Nedervetil 1998.           
Nordmaling Släktnamnsregister till Nordmalings församlings husförhörslängder 1704-1816.  Vol A I:1-7.  177 s. Ramsele 1980.
Nykarleby Nykarlebynejden vigda åren 1740-1869
Nykarleby  Nykarleby stads och Moderkyrckia Lähns Wijgnings Book för åren 1730-1929.  118 s. Utg: Karlebynejdens Bygde- och Släktforskare rf. 1988.
Nykarleby-Munsala Nykarleby-Munsala. Födda 1730-1778
Nykarleby-Munsala Nykarleby-Munsala. Födda 1778-1825.
Nykarleby-Munsala Nykarleby-Munsala. Födda 1825-1850.
Närpes Födda. Avskrift av Närpes församlings födda åren 1760-1802. (u.p.) (u.å.) (ca 1996) 
Närpes Födda. Avskrift av Närpes församlings födda åren 1803- 1819. (u.p.) (u.å.) (ca 1997)
Närpes Födda. Avskrift av Närpes församlings födda åren 1820-1834. (u.p.) (u.å.) (ca 1998) 
Närpes Födda. Avskrift av Närpes församlings födda åren 1835-1845. (u.p.) (u.å.) (ca 1999) 
Närpes Födda. Avskrift av Närpes församlings födda åren 1846-1855. (u.p.) (u.å.) (ca 2000) 
Närpes Födda. Rekonstruerad Föddas bok för Närpes församling. Åren 1704-1802. Renskriven av Signar Bäckman, Vasa 2000, på basen av Jörgen Wickman´s anteckningar. 51 sidor. (u.å.) (ca 2001)  
Närpes  Födda. Födelsedagsbok i Närpes, 1728-1760. Uppgjord av Signar Bäckman, Vasa 1994, baserad på Inger Malm´s KB avskrifter. Vasa 1994, 7 sidor.
Närpes  Födda i Närpes 1900-1911. Kopia av handskrivet koncpt av Inger Malm
Närpes Kommunionbok. Avskrift av Närpes församlings Kommunionbok nr 5, 1775-1780, utan Finby. Med är: Pjelax, Ståbacka, Kaldnäs, Knåpnäs, Kaskö, Granskog, Hertzböle, Böhle, Gottböhle, Näsby, Kåtnäs, Beckby, Calax, Tierlax, Nämpnäs, Norrnäs, Rangsby, Finby, Öfwermark, Yttermark och Prästgården. 151 sidor u.å. (ca1992).
Närpes Kommunionbok. Avskrift av Närpes församlings Kommunionbok nr 6, 1782-1788, utan Finby. Med är: Pjelax, Ståbacka, Kaldnäs, Knåpnäs, Kaskö, Granskog, Hertzböle, Böle, Gottböhle, Näsby, Clarasund, Kåtnäs, Beckby, Kalax, Tierlax, Nämpnäs, Norrnäs, Rangsby, Finby, Öfwermark, Yttermark. 175 sidor, u.å. (ca 1993). 
Närpes Kommunionbok. Avskrift av Närpes församlings Kommunionbok nr 7, 1790-1795, utan Finby och Yttermark. Med är: Pjelax, Stobacka, Kaldnäs, Knåpnäs, Granskog, Hertzböle, Böle, Gottböle, Näsby, Clarasund, Kåtnäs, Beckby, Kalax, Tierlax, Nämpnäs, Norrnäs, Rangsby, Öfvermark, 146 sidor. u.å. (ca 1994). 
Närpes Kommunionbok. Avskrift av Närpes församlings Kommunionbok nr 8, 1796-1801, utan Finby, Yttermark och Övermark. Med är: Pjelax, Stobacka, Kaldnäs, Knåpnäs, Hertzböle, Böle, Gottböle, Näsby, Clarasund, Kåtnäs, Beckby, Kalax, Tjärlax, Nempnäs, Rangsby. 127 sidor. U.å. (ca 1995).
Oravais  Födelselängd Oravais åren 1701 - 1705, 1732-1831  Kopierad av Gösta Bergman.
Oravais  Födelselängd Oravais åren 1832-1900
Oravais  Oravais dödbok 1883-1887
Oravais  Oravais Vigdas bok 1851-1900.  Föddas bok 1860-1882.  Dödsbok  1860-1911
Oravais  Oravais, Munsala, Nykarleby kyrkböcker. Utdrag samlat av Göran Pensar
Oravais  Pensar hemmans boar
Pedersöre Längd över vigde i Pedersöre församling åren 1723-1908. Utg: Karebynejdens bygde- och släktforskare rf. 1982
Pedersöre Pedersöre kommunionbok1714-1727
Purmo  Purmo församlings äldsta kommunionbok 1775-82, 1783-87. Sammanst. Av Tommy Olin.
Pörtom Skriftskolungdomar i Pörtom 1936-1938.
Replot Replot kommunionbok 1777-1861
Saarijärvi  Saarijärven rippikirja vuosilta 1736-1739.  63 s. Toim. Heikki Vuorimies. Jyväskylä 2004.
Sundom  Sundom Kommunionbok 1777-1833. Kopierats ur Gerbuyforskarnas handlingar.
Sundom  Sundom kommunionbok 1833-1857
Terjärv Vigda i Terjärv 1691-1889.Terjärv Kyrkobok 1708-1771. Födda 1691-1725
Teuvan rippikirja  Teuvan rippikirjat 1723-1900. Sotilas-ja käsityäläishakemistot. Sukunimihakemisto rk 1891-1900.
Wallgrund  Vallgrund Kommunionbok 1777 - 1861. Kopierats ur Gerbyfrskarnas handlingar.
Vetil Vigda i Vetil 1673-1809
Vähänkyrö  Vähäkyrön muualla syntynyt ja ulosmuuttanut väestö vv 1750-73, Ikäkirjan mukaan.  21 s.  Erikoisjulkaisu no 21. 2006
Vörå  Vörå Kommunionbok. Utdrag samlat av Göran Pensar.
Vörå, Kråklund, Vartsor-Merikaart Vörå 1750-1756, Kråklund 1550-1660, Varsor-Merikaart 1550-1600
Ylistaron rippikirj  Ylistaron rippikirjojen kylä- ja talohakemisto vv. 1727-1896.  19 s.  Erikoisjulkaisu No 18. 2006.
Övermark Födda. Rekonstruerad Föddas bok för Övermark församling. Åren 1780-1797. Finns tillsammans md Närpes.
Övermark Födda. Rekonstruerad Föddas bok för Övermark församling. Åren 1792-1801. Renskriven av Signar Bäckman. (u.å.). Finns i Närpes mappen.
Christne kyrka Samlingar till Göteborgs historia. Christine Kyrkas böcker för vigda, födda och döda. I. 1624-1774. Tredje bandet. Personregister s.963-1099. Göteborg 1890, 1099 s. 
Christinehamns kyrka Christinehamns kyrkas böcker. I Vigda 1645-1683. Med biografiska anteckningar af Helmer Lagergren, Postexpeditör. Kristinehamn 1901, 38 s.