Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Alavuden talonhaltija Alavuden Talonhaltijat.  Matrikkeli v. 1556-1875. Hamina 2005.
Bagge Nils-Gustav ML i Sundby 1669-1755, 9 blad. 
Bagge Nils-Gustav ML i Sundby 1693-1793, 9 blad.
Bagge Nils-Gustav ML i Sundby 1723-39, 11 blad. 
Bagge Nils-Gustav RL, JB och ML i Sundby 1618-1724, 21 blad.  
Bagge Nils-Gustav SAY i Sundby 1723-74, 6 blad.
Bagge Nils-Gustav Tiondel. ML, RL och JB i Sundby 1572-1750, 25 blad.  
Bygde- och släktforskare i Kronoby Skatte- och mantalslängder i Kronoby 1549-1740
Gerby-Västervik Hembygdsforskare Gerby under 1700- och 1800-talet. Familjerna är antecknade med sina åtkomsthandlingar över den mark de bebodde, samt utdrag ur boupp-teckningar mm.    Buss nr 1.
Gerby-Västervik Hembygdsforskare Gerby under 1700- och 1800-talet. Familjerna är antecknade med sina åtkomsthandlingar över den mark de bebodde, samt utdrag ur boupp-teckningar mm.  Sparf nr 2, 70 s.
Gerby-Västervik Hembygdsforskare Gerby under 1700- och 1800-talet. Familjerna är antecknade med sina åtkomsthandlingar över den mark de bebodde, samt utdrag ur boupp-teckningar mm.  Jern nr 3, 86 s
Gerby-Västervik Hembygdsforskare Gerby under 1700- och 1800-talet. Familjerna är antecknade med sina åtkomsthandlingar över den mark de bebodde, samt utdrag ur boupp-teckningar mm.  Syring nr 4, 91 s.
Gerby-Västervik Hembygdsforskare Gerby under 1700- och 1800-talet. Familjerna är antecknade med sina åtkomsthandlingar över den mark de bebodde, samt utdrag ur boupp-teckningar mm.  Norrgård nr 5, 65 s
Gerby-Västervik Hembygdsforskare Gerby under 1700- och 1800-talet. Familjerna är antecknade med sina åtkomsthandlingar över den mark de bebodde, samt utdrag ur boupp-teckningar mm.  Räf nr 6, 105 s.
Gerby-Västervik Hembygdsforskare Gerby under 1700- och 1800-talet. Familjerna är antecknade med sina åtkomsthandlingar över den mark de bebodde, samt utdrag ur boupp-teckningar mm.  Wik nr 7, 68 s.
Gerby-Västervik Hembygdsforskare Gerby under 1700- och 1800-talet. Familjerna är antecknade med sina åtkomsthandlingar över den mark de bebodde, samt utdrag ur boupp-teckningar mm.  Flygar/soldater nr 8, 89 s.
Gerby-Västervik Hembygdsforskare Hemman i Gerby-Västervik 1550-1700 talet.  33 s. Gerbyforskarna.
Lager Evald Tionde Lengd aff Wörå Sochn från 1652
Lapua  Ylinurmon kylän asukkaat. Lapuan vanhimmat rippikirjat 1667-1749-teoksen pohjalta
Mantalslängder Mantalslängder Björköby 1976, Brändövik 1967, Kaggören 1967, N. Vallgrund 1967, -76, S. Vallgrund 1967, -76, Panike 1967, -76, Replot 1976, Vistan 1967, Söderudden 1967.  Komplettterad med Norra Vallgrund och Replot 37 s. Strandback.
Mantalslängder  Befolkningsbokföring 1549 - 1654 Lotlax, Vester Maxmo 1549 - 1620, Öster Maxmo 1549-1620, Vasa 1675. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.                       
Mantalslängder  Bosättningslängd 1549-1670.  Mustasaari, Kråklund, Östersolf, Västersolf till  1759. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Bosättningslängd och familjer.  Alla i Västervik 1550 - 1850, vissa inpå 1930-talet.  Storm nr 1, Ehn nr 2, Skinnar nr 3, Finne nr 4, Samson nr 5, Sjömän, Rotesoldater, Vargeringskarlar. Kopieat av Inger Seittus handskrivna maerial.               
Mantalslängder  Mantals- och Roteringslängd byavis i Mustasaari 1627, 1630, 1633, 1673, 1640, 1642, 1647,1653, 1655. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer  1550 - 1774.  Anixor, Martois, Miecka. Kopiera av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550 - 1774.  Höstves, Karkmo. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550 - 1774.  Koskö, Petsmo. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550 - 1774.  Singsby, Iskmo, Jungsund. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.                                    
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550 - 1774.  Stafversby, Toby. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550 - 1774.  Veikars, Voitby. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550 - 1774.  Västerhankmo, Österhankmo, Vassor, Kuni. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550-1774 i Replot. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550-1774.  Clemetsö, Munsmo. Kopierat av Inger Seittus handskrivna matrial.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550-1774.  Gerby, Runsor. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550-1774.  Helsingby. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1550-1774.  Vikby, Tölby. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer 1661 - 1759.  Kveflax. Koperat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer Björkö och Wallgrund 1549 -. 1760-1774. Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer.  1550 - 1774.  Sundom.Kopierat av Inger Seittus handskrivna material.
Mantalslängder  Mantalslängder och familjer.  Böle, Carperö, Smedsby. Kopierat av Inger Seittus handskrina material.
Mantalslängder  Mantalslängder Vasa 1669, 1675, 1681, 1686, 1708. Kopierat av Inger Seittus hanskrivna material.
Mantalslängder  Vörå kommunionbok 1750 - 1756.  Mantalslängder och familjer.  Kråklund 1550-1660, Varstor, Merikart 1550-1600. Kopierat av Inger Seittus hndskrivna material.
Mantalslängder Mantals och personelängd för Soklot, Strömmen, Kovjoki och Kyrkoby
Ranta-aho Pauli Kauhavan asutus 1500-luvulla veroluetteloiden mukaan. 12+2 s.
Ryssänmanttaalikirja  Ryssänmanttaalikirja v. 1719.30 s.  Ylistaron, Isobkyrön Vähänkyrän, Laihia, vanhan Ilmajoen ja Lapuan pitäjän alueelta.
Seinäjoen talonhaltija Seinäjoen talonhaltijat.  Matrikkeli v. 1546-1808.  18 s. Ylistaro 2007.
Suomen Asutuksen Yleisluettelo Suomen Asutuksen Yleisluettelo Isonkyrön ja Ylistaron Pitäjistä vv. 1723-39. 2003.
Suomen tilallis- ja  veroluettelo Suomen tilallis- ja veroluetteloita kuudennentoista vuosisadan jälkimmäiseltä puoliskolta. Mantals register över Finland.  Helsingfors 1904. CEV  
Vasanejdens släktforskare Fastigheter i Öster- och Väster-Solf samt Sundom och Vallgrund. Avskrivet av Göran Berglund.
Västervik  Familjer på Hemman i Västervik 1550-1850, vissa till 1930.  Storm nr 1; Ehn nr 2; Skinnar nr 3; Finne nr 4; Samson nr 5; Sjömän-Rotesoldater-Vargeringskarlar. Kopierat ur Gerbyforskarnas och vald Skinnars handlingar.
Vörå  Vörå och Oravais.  Vörå mantalslängder rörande hemman i Pensala 1860-1903.  Vörå och Oravais jordeböcker och mantalslängder rörande Pensar-hemmanets ägoförm. 1778-1921. Anteckningar av Göran Pensar.
Ylinurmo Lapuan pitäjän Ylinurmon kylän asukkaat. Isostavihasta ja suurista nälkävuosista selvinneet, sukua jatkaneet.