Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Almquist, Joh. Ax. Frälsegodsen i Sverige under storhetstiden.  531 s.
Bark Hernfrid Ur Skinnskattebergsbygdens historia. Utg. Av Skinnskattebergs kommun.  339 .s., ill.
Bengtsson Frans G. Karl XII:s levnad. Från Altranstädt till Fredrikshall. Helsingfors 1936, 434 s.+karta. 
Bengtsson Frans G. Karl XII:s levnad. Till uttåget ur Sachsen. Helsingfors 1935, 467 s.
Berglund Manfred Gideå Hembygdsbok I.  224 s., ill. Utg.Gideå Hembygdsförening
Björkman Lars G Ludvigsberg, en herrgård i Stockholms skärgård. 3 uppl. 36 s., ill.
Bååth-Holmberg Cecilia Västmanland intryck och bilder. Stockholm 1904, 240 s., ill. 
De la Gardiska archivet De la Gardiska arkivet 13-15. Handlingar ur Grefl. De la Gardiska Biblioteket på Löberöd. Lund 1840, 8 + 248 + 8 + 268 + 4 + 252 s. 
De la Gardiska archivet De la Gardiska arkivet 16-18. Handlingar ur Grefl. De la Gardiska Biblioteket på Löberöd. Lund 1842, 19 + 224 + 16 + 160 ­+ 80 + 14 + 244 s. 
De la Gardiska archivet De la Gardiska arkivet 19-20. Handlingar ur Grefl. De la Gardiska Biblioteket på Löberöd. Lund 1843, 9 + 256 + 328 + 72 + 70 s. 
Edberg Rolf De glittrande vattnens land.  254 s., ill.
Egerbladh Ossian Bjurträsk och Söderby byar i Lycksele socken. Ur Lappmarkens bebyggelsehistoria XII. Umeå 1977, 90 s., ill.
Egerbladh Ossian Degerfors. 1700-talets kolonisation. Ur innehållet: Anläggningsdata och åbor. - Uppgifter om åbor i de sju äldsta byarna. - Soldater 1624-1800. - Nybyggen insynade 1800-1862 inom Degerfors socken. Umeå 1972, 128 sidor. 
Egerbladh Ossian Sorsele 1671-1821. Ur Lappmarkens bebyggelsehistoria V. Umeå 1967, 164 s.
Egerbladh Ossian Stensele 1741-1860. De hundra äldsta nyhyggesupptagningarna. Ur Lappmarkens bebyggelsehistoria X. Umeå 1972, 237 s. 
Egerbladh Ossian Tärna. Kolonisationen 1824-1861. Ur Lappmarkens bebyggelsehistoria VIII. Umeå 1969,147 s. 
Ehrensvärd Ulla Nordkalotten i historiskt perspektiv - Pohjoiskalotin historiallisia vaiheita. En utställning av kartor och vyer från 1500- till 1800-talet .  90 s., ill.
Engman Max redaktör Väst möter öst. Norden och Ryssland genom historien. (ur Runar Franzéns bibliotek). Stockholm 1996, 384 sidor illustrerad. 
Ericson H.A. Dalarna i porträtt och bild 1925.         402 s., ill.
Eriksson Henning Från Christopher Kramm till Kramfors. Sammanställd av Henning Eriksson, Kramfors.         41  s.,  kartor
Eskilstuna stad Carl Gustafs stad, Reinhold Rademachers manufakturverk och Eskilstuna. Utgiven av Eskilstuna stad vid 300-års-jubileet. Eskilstuna 1959.  
Fahlgren Karl, red. Bygdeå sockens historia. Ortnamnsregister. Redigerad av Karl Fahlgren. Umeå 1963, 568 s., ill. 
Forskargruppen för forskn. ang. Sundsvallsdistriktet Sundsvallsbygden. Rolf Näslund: Omdet historiska landskapet, tankar bakom en bebyggelsehistorisk databas. Harald Söderholm: Granloholm förr i tiden. Ulf G. Conrah: Min upptäcktsfärd i historien. Ulf G. Conrah: Omhändertagande av barn i seklets början. Ulf G. Conrah: Syssloman Salomon. Per Arne Wåhlberg: Rullans cirkus.  Lars Pettersson: Medelpads Sjöhistoriska Förening. Eva Groth: Om en by- och gårdsinventering i Timrå. Tomas Aspenberg: Arbetarrörelse och väckelserörelse under och efter sundsvallsstrejken. Eva Groth: Medelpads Idrottshistoriska förening.
Forssell Helge  Söderbärke, vår hembygd. Uppsala 1947, 205 s., ill.  
Gillingstam Hans Deltagarna i Täljemötet 1328. Särtryck ur Historisk tidskrift 1948, sidor 124-126. 
Gothe Richard Finnkolonisationen inom Ångermanland, Södra Lappmarken och Jämtland.  Kultur- och bebyggelshistoriska undersökningar från 15-, 16- och 1700-talen.  256 s., ill.
Gothe Richard Hassela-finnarna.  Ett oromantiserat tvärsnitt genom "Livet i finn-skogarna ". - Kulturhistoriska undersökningar från en norrländsk finnbygd under 1600- och 1700-talen.  215 s., ill.
Gothe Richard Medelpads finnmarker. Kulturhistoriska undersökningar om finsk bosättning i mellersta Norrland under 15-, 16-, och 1700-talen. Nytryck Stockholm 1988, 294 s., ill.
Gustavsson Edvin Brand – Bruk – Bönder. Skildringar och dokument. Roslagshistoriskt IX. Östervåla 1978, 126 sidor, illustrerad.
Hanaeus Åke Sundsvall, stad i centrum. Bjästa 1982, 277 s.,ill. 
Hellspong Mats Bygd i förvandling. Hur industrialismen har förändrat våra levnadsvillkor.        96  .s.,  ill.
Henel von Andreas Jochim Det Anno 1729 Florerande Sverige med inledning av Axel Norberg och personregister.  438 s. Facsimilupplaga. Sveriges Släktforskarförbund
Henrikson Alf Svensk Historia. Med teckningar av Björn Berg.. 3.utv.uppl.    1029  s.,  ill.
Henrikson Alf Ända från Vendelkråka. En nordisk kronologi.   360  s., ill.
Henrikson Alf & Andersson, Arne F. & Seip, Helge Norge og Sverige gjennom 1000 år i feide og fellesskap. Illustrert av Ulf Aas.  Forord ved Sture Palm.            208  s., ill.   (kopia)
Herdin K.W. Uppsala på 1600-talet, borgerskapet. Uppsala 1929, 224 s.
Herdin K.W. Uppsala på 1600-talet, rättsväsendet I. Uppsala 1926, 219 s, ill. 
Hofren Manne Helgerum i Tjust. Stockholm 1949, 136 s., ill.
Hofren Manne Oskarshamn 1856-1956 historik under red. av M.H. Oskarshamn 1956, 687 s., ill.
Industriminnen  Industriminnen i Skellefteåbygden.      131 s.
Jutikkala Eino Bonden,  adelsmannen,  kronan. Godspolitik och jordegendomsförhållanden i Norden 1550-1750.  Ingår i serien Temahefter i Nordens historie udgivet af Nordisk Ministerråd i samarbejde med Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A.S.., Köbenhavn.    86  s.  (Kopia).
Kilbro Ann-Katrin Gunnilbo - Hed - Skinnskatteberg.  Kulturhistorisk byggnads-inventering i Skinnskattebergs kommun.  Västmanläns museum. 81 s., ill.
Kjellman-Göransson J.A. Sko- socken, kloster, kyrka, egare, och slott. Handbok för resande. Uppsala 1860, 129 s. 
Landberg Georg Den svenska utrikespolitikens historia I:3 1648-1697. Stockholm 1952, 296 s. 
Lindeberg Märta Gästrikland hembygdsbok. Uppsala 1946, 368 s., ill. 
Linder Tage Biskop Olof Wallqvists politiska verksamhet till och med riksdagen 1789, 585 s. Uppsala 1960. 
Lorichs L.L. En bok om Heds socken i Västmanlands län. Västerås 1931, 320 s., ill. 
Lundkvist Tyko Öreälvens byar. En bebyggelsehistorisk skildring av bygderna efter Öreälven från havet till lappmarksgränsen. Utredningarna berör socknarna Nordmaling och Bjurholm. Personregister. Av Tyko Lundkvist. Uddevalla 1990, 589 s., karta.
Lundström Ulf Skellefteå Socken 1650-1790.  987 s. Skrifter från forskningsprogrammet Kulturgräns Norr
Löf Axel E.M. Kristinehams historia. Krig och militära bördor-Näringsliv-Kulturliv.  688 s., ill.
Löf Axel E.M. Kristinehamns historia II  366 s., ill.  Plankarta upprättad 1879.
Moberg Vilhelm Min svenska historia berättad för folket.   559 s.
Munthe Arne Gripenstierna Joel, en storfinansiär från Karl XI:s tid. Personregister. Stockholm 1941, 332 s. 
Nilsson Gustaf Nyed en lokalhistorisk studie och hembygdsbok. Karlstad 1970. 
Nordlander Johan Drag ur livet i Ångermanland på 1500- och 1600-talen. Norrländska Samlingar, häftet 14 (III:4). Tierp 1934, 175 s. 
Nordlander Johan Johan Graan, landshövding i Västerbotten 1653. Norrländska Samlingar, häftet 15 (IV:1). Stockholm 1938, 125 s.   
Nordström Ludvig Vi Trä-folk. Stockholm 1935, 15 s.  
Posthums synon. Mina Samtida I-II. Ur minnet och dagboken om mina samtida personer och händelser efter 1815 inom och utom fäderneslandet, första delen, 1815-1844. Stockholm 1870, 8+220+2+8+263 s. 
Posthums synon. Mina samtida III-IV. Ur minnet och dagboken om mina samtida personer och händelser efter 1815 inom och utom fäderneslandet, tredje delen, 1848. Stockholm 1871, 7+267+8+246 s.
Posthums synon. Mina samtida IX-X. Ur minnet och dagboken om mina samtida personer och händelser efter 1815 inom och utom fäderneslandet, nionde delen, 1857-1860. Stockholm 1873, 8+244+8+242 s.
Posthums synon. Mina samtida VII-VIII. Ur minnet och dagboken om mina samtida personer och händelser efter 1815 inom och utom fäderneslandet, sjunde delen, 1853-1856. Stockholm 1872, 8+251+8+244 s.
Posthums synon. Mina samtida V-VI. Ur minnet och dagboken om mina samtida personer och händelser efter 1815 inom och utom fäderneslandet, sjunde delen, 1850-1852. Stockholm 1871, 11+249+11+290 s. 
Posthums synon. Mina samtida XI-XII. Ur minnet och dagboken om mina samtida personer och händelser efter 1815 inom och utom fäderneslandet, elfte delen, 1863-1864. Personregister. Stockholm 1874, 8+245+8+305.
Ridderstad Anton Östergötland. Historiskt, geografiskt och statistiskt Lexikon öfver Östergötland af Anton Ridderstad. Första delen A-L och senare delen M-Ö. Norrköping 1875-1877, 416+8+451+11 sidor.
Rosén Jerker Den Svenska utrikespolitikens historia II:1 1697-1721. Stockholm 1952, 206 s. 
Rosengren Josef, Linnell Ludvig, Fischer J. Ny Smålands beskrivning under fleres medverkan utgifven af Josef Rosengren, teol.lektor, fil. doktor, Ludvig Linnell redaktör och J. Fischer redaktör. Västbo härad I. Växiö 1909, 784 s.
Roslagens fornminnes- och hembygdsförening Hundare och Skeppslag. Roslagens Hembygdsbok. VII. 1945, 1946. Norrtälje 1945, 146 s., ill. s.125-136 saknas. 
Rydh Hanna, red. Jämtland och Härjedalen. Hembygdsböckerna, läseböcker för skola och hem. Uppsala 1948, 574 s., ill. 
Sjöholm Sven Erik Öland. En kort beskrivning för turister 71 s., ill. Karta
Skellefteå Museum Industriminnen i Skelleftebygden. Västerbottens Norra Fornminnesförening. Medelande XLV 1983, 131 s., ill. 
Snöbohm Alfr. Theod. Gotlands land och folk. Hufvuddragen till en teckning af Gotland och dess öden från äldre till nuvarande tider. Visby 1900, 378 s. 
Solders Severin Älvdalens sockens historia del I. Nyköping 1936, 88+8+21 s., ill. 
Solders Severin Älvdalens sockens historia del II. Gamla porfyrverket. Nyköping 1939, 147+37+36 s., ill. 
Solders Severin Älvdalens sockens historia del III. Myrjärn, hemsmide - liebruk. Nyköping 1946, 75+20+24 s., ill. 
Solders Severin Älvdalens sockens historia del IV. Nyköping 1953, 157+50 s., ill. 
Solders Severin Älvdalens sockens historia del V. Nyköping 1958, 258+21 s., ill.
Sollerman Pelle Ringmuren runt.  En vandring bland ruiner och minnesmärken.  Med karta över Visby.  48 s., ill.
Statistiskt embetsverk Underdånigt betänkande och förslag rörande inrättandet af ett Statistiskt embetsverk, afgivet den 18 juni 1856 af den dertill i nåder förordnade komité. 214+63 s. 
Steckzen Birger & Wennerström Henrik  Luleå stads historia 1621-1921. Uppsala 1921. 
Ström Ernst Ture Hällefors och Grythytte bergslag, från år 1640 till omkring 1700. Lund 1965, 289 s., ill. 
Sundsvall Sundsvall. Bildkavalkad. Sundsvall 1978. 
Sundsvallsbygd Sundsvalsbygden. Organ för Sundsvallsforskningen nr 4 1987
Sundsvallsbygd Sundsvallsbygden. Organ för Sundsvallsforskningen nr 5 1988, årgång 5. -Daniel Lindmark: Folkundervisningen i Medelpad före folkskolan. -Lars Pettersson: Två Alnöfotografier berättar. -Erika Björk: Karl Lundegård sparkad från Sundsvalls Tidning för sin vassa penna. -Lars-Göran Tedebrand: Harald Söderholm 1902-1987. -Lars Eriksson: Hvardagsskolan, ett skolexempel från 1800-talet. -Tom Salén: Barnen i lokalhistorien. Fotografier ur Leif Öbergs samling.
Svenska Historien Den Svenska Historien  Del 9. Hattar och mössor, Ostindiska kompaniet.  220 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien. Del 14.  Från Storstrejken 1909 till folkhelmpolitik.  256 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien. Del 6. Drottning Kristina.  Vetenskap och kultur blomstrar.  209 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 1. Från Stenålder till Vikingatid. 229 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 10. Gustav III, en upplyst envåldshärskare.  242 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 11. Finland förloras.  Karl Johan och freden.  205 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 12. De första Bernadotterna.  Vårt moderna statsskick växer fram.  204 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 13. Emigrationen och det industriella genombrottet.        240 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 15.  Våra dagars Sverige.   254 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 2. Från Birger Jarl till Kalmarunionen.  206 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 3. Kyrka och riddarliv.  Karl Knutsson och Sturetiden.   216 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 4. Gustav Vasa.  Riket formas.  234 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 5. Sverige blir en stormakt.  218 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 7. Karl X Gustav, Karl XI.  Krig och reduktion.  225 s., ill.
Svenska Historien Den Svenska Historien.  Del 8. Karl XII, stormaktens fall.  Arvid Horn, fredens general.  218 s., ill.
Svenska män och kvinnor Hågkomster och livsintryck
Svenska turistföreningen Västmanland. Svenska turistföreningens årsskrift 1967. Ett samlingsverk med många författare. Stockholm 1967, 328 sidor, rikt illustrerad. 
Svensson Gunnar De finska nybyggena i Hogdal. Historisk redogörelse av Erik Modin. Tandsby 1958, 88 s.  
Tham Wilh. Beskrifning öfver Nyköpings län af Wilh. Tham. Stockholm 1852. Ortnamnregister. Facsimileupplaga Nyköping 1976, 359+7 s.
Tigerstedt Örnulf Det ekar under valven. Bilder och gestalter ur Hässelbyholms historia. Helsingfors 1949, 495 s, ill.
Umeå Sockens Historia Umeå Sockens Historia.  Utarbetad på uppdrag av socknens kommunalfullmäktige.  Red. Karl Fahlgren.  533 s., ill.
Wallensteen Johan Peter Ett bondbröllop i Danderyds socken 1786.   26  s.
Vebomarks by  Vebomarks by (Lövånger).  335 s., ill. Bokkommitté: Stig Karlsson, Haldo Robertsson m.fl
Weisander Henning Ett diplomatbesök i Halmstad 1683. Sidor 31-34. Separattryck ur Föreningen Gamla Halmstads årsbok 1963. 
Werner Carl  Beskrivning över Västerås.  41 s., ill.
Wikegård Gösta Rödöns socken, byar och gårdar av Gösta Wikegård, under redaktion av Lars Faxén. Personregister. Östersund 1968, 255 s., ill. 
Wolff Charlotta Vänskap och makt. Den svenska politiska eliten och upplysningstidens Frankrike. Doktorsavhandling. Helsingfors 2005, 405 sidor, ill. 
Vår jord Vår jord V.  440 s., ill.
Västerbottens läns hemb.fören. Västerbottens läns hembygdsförenings årsbok. 230 s., ill. Red. Gunnar Westin, Ernst Westerlund
Ångermanlands hembygdsförb. Ångermanands hembygdsförbunds årsbok 1940-41. 236 sid
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östergötlands Fornminnes- och Museiförening 1916. Linköping 1916, 109 s., ill.  
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östgötlands Fornminnes- och Museiförening 1917. - Carl M Kjellberg: Kung Sverkers och drottning Ulvildas östgötasaga. Linköping 1917, 52 s., ill.  
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östgötlands Fornminnes- och Museiförening 1919. - T. J. Arne: Ett par järnåldersgravfält i Östergötland. Linköping 1919, 83 s., ill. 
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östgötlands Fornminnes- och Museiförening 1925-26. -Östgötlands minnesmärken, upptecknade av Carl Fr. Nordenskiöld åren 1869-1882. Linköping 1926, 141 s., ill. 
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östgötlands Fornminnes- och Museiförening 1927-28. -Erik Lundberg: Östgötlands romanska landskyrkor. Försök till gruppering. Linköping 1927, 183 s., ill. 
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östgötlands Fornminnes- och Museiförening 1929-30. Några ord om ett östgötskt järnåldersgravfält vi Lilla Berga i Klockrike socken, Bobergs härad. Linköping 1929, 115 s., ill.  
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östgötlands Fornminnes- och Museiförening 1931-32. Sigurd Erixon: Östergötland och Västsverige, en etnografisk studie. - Thord Lindell: När vårdkasar brunno. Linköping 1931, 183 s., ill. 
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östgötlands Fornminnes- och Museiförening 1935-36. Linköpings slott. - Mats Åmark: Östgötlands medeltida kyrkklockor  Linköping 1936, 150 s., ill.  
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östgötlands Fornminnes- och Museiförening 1937-38. Axel Bagge: Stenåldersboplatsen vid Fagervik i Krokeks s:n. Linköping 1938, 200 s., ill.
Östergötlands Fornminnes- och museiförening Meddelanden från Östgötlands Fornminnes- och Museiförening 1945-47. -Johannes Öster: Ur Linköpingstraktens äldsta historia. Linköping 1947, 242 s., ill.