Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Boucht K. Bonderesningen i södra Österbotten år 1808.  Artikel ur Svenska Skyddskåristen
Gravelius Ernfred Berättelse om Kust-Arméns Expedition till Vesterbotten eller Resa från Gräddö till Ratan i aug. 1808. Nytryck Umeå 1980,74+8 s.+2 kartor.  
Hedberg Jonas Kungliga Finska Artilleri-Officerares Dagböcker 1808-1809.  204 s. Utg. Svenska Litteratrsällskapet i Finland
Hornborg Eirik Finska kriget 1808-1809. Helsingfors 1908. 
Korkikangas Onni Suomen sodasta vuonna 1809 kotiutetut Varsinais-Suomen sotilaat  Turun Sukututkijoiden julkaisuja 1    
Lindén K.E. Sjukvårdare och läkare under kriget 1808-1809.   230  s.,  ill.
Lövgren Sture I ofreden spår. Historieteckning och minnesmärken över finska kriget 1808-1809 i Västerbottens kustland.
Österhankmo byaforskare Landstigningen i Österhankmo 1808