Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bagge Nils-Gustav Kartor, gamla. Bl.a från 1657, 1734 och 1747 och gäller främst Wörå och Oravais.
Cajanus Jonas Grundritningen öfver Residence staden Wasa belägen uti Österbottens Höfdingedöme. Korsholms Södra Fögderi och Södra Härad. Enligt Hans Majest:s allernådigste år 1750 mätt. 1 s. 
Chartographia Ostrobothnica Chartographia Ostrobothnica.  Pohjanmaa vanhoisa kartoissa-Österbotten på gamla kartor. 224 s. Utg. Svenska Österbottens Hembygds- ochmuseiförbund rf. 2006.
Ehrensvärd Ulla Nordkalotten i historiskt perspektiv. En utställning av kartor från 1500- till 1800-talet
Hammarström G Kartskiss över Brändö - från åren 1920-1945. Vasa 1973, 1 s.
Härö Sakari A Map of Finland. Helsingfors 1969
Karta Charta öfver Veagarne uti Wässmanneland 1755. Bergman Gösta.
Karta Ekonomisk karta över Finland, Alahärmä. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1951.
Karta Ekonomisk karta över Finland, Isojoki. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1941.
Karta Ekonomisk karta över Finland, Jakobstad. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1951.
Karta Ekonomisk karta över Finland, Kauhajoki. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1938.
Karta AT Autoilijan tiekartta. Nimihakemisto. 2007.
Karta Ekonomisk karta över Finland, Kokkola. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1950.
Karta Ekonomisk karta över Finland, Kristiina. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1938.
Karta Ekonomisk karta över Finland, Siipyy. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1938.
Karta Finlands ekonomiska karta, Korsnäs (häradskarta). Tryckt 1940.
Karta Finlands ekonomiska karta, Laihia. Upprättad å Lantmäteristyrelsen 1913. Rättad 1921. Helsinki 1923
Karta Finlands ekonomiska karta, Replot. Upprättad 1913. Rättad 1923. Tryckt 1940.
Karta Finlands ekonomiska karta, Vasa. Upprättad 1913. Rättad 1941. Helsinki 1941.
Karta Första karta delen över Klemetsö bys egor uti Mustasaari sochen, Korsholms södra härad.
Karta Generalkarta över Finland D2. Vasa - Kokkola. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1940.
Karta Generalkarta över Finland D3. Inlandet från Jakobstad - Brahestad. Utgiven av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1941.
Karta Generalkarta över Finland E2. Pori - Solf. Upprättad av lantmäteristyrelsen. Tryckt 1952.
Karta Grundkarta, Kisksjön. Tryckt 1953.
Karta Karta över Böle, Korsholm.
Karta Karta över Kimo, Oravais. 2 st. Bergman Gösta.
Karta Karta över Klemetsö, Gerby skärgård, Staden
Karta Karta över Kronoby. Maanmittaushallitus, Ilmakuvatoimisto 1966
Karta Karta över Närpes socken upprättad 1933-1938 Tryckt 1944.
Karta Karta över Pörtom by 1760.
Karta Karta över Svecia, Dania et Norvegia.
Karta Karta över Syd-Österbotten. Tryckt 1962.
Karta Karta över Vasa. Tryckt 1960.
Karta Landhöjningen i Vasatrakten 100-500 e.Kr.
Karta Landhöjningen i Vasatrakten.
Karta Plan af Wasa stad utgiven 1839. (Publika byggnader)
Karta Plan till Läne Residens-Staden Nikolajstad 1855.
Karta Plankarta öfver Nikolajstad 1895.
Karta Sockenkarta, Esse. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1945-46.
Karta Sockenkarta, Jakobstad. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1945-46.
Karta Sockenkarta, Sundby. Utgiven av lantmäteristyrelsen 1945-47.
Karta Yleiskartan suurennus, Nykarleby - Kokkola.
Karta  Plankarta över Residens och Stabelstaden Wasa år 1783 af extra ordinarielandtmätaren Fredi Rönnholm.
Kartor  Alahärmä, Oravais,  Korsnäs,  Vasa,  Kantlax, Pensala, Jeppo,  Jussila,  Kimo.
Kartor  Diverse kartor över Pörtom.
Lantmäteriet Den gamla kartan. Kartvårdcentralen i Ånge. 1985. 
Romar G. Karta över gamla gravgården i Jeppo.
Turistföreningen i Finland  Kartbok över Finland 1897-1915
USA karta Road map över USA
Valitut Palat Atlas. Suuri maailman kartasto
Valitut Palat Autoilijan Suomi-kartasto
Vikar Henrik Jacob Karta över Henrik Jacob Wikars (f. 28.10.1752 i Gamlakarleby) irrfärder i Kapstaden