Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Ahlbäck Olav Studier i nordisk filologi. Ekenäs 1977. SLS 475 (ur Runar Franzéns bibliotek).
Blomqvist Marianne Från tillnamn till släktnamn i österbottnisk allmogemiljö. Vasa 1988, 290 s
Brink Stefan Ortnamn i Hälsingland. Kristianstad 1984
Calissendorf Karin Ortnamn i Uppland. Kristianstad 1986
Fogde Lennart Släktnamn i Malax 1604 – 1921, sammanställt av Lennart Fogde. Malax 1971, 19 sidor.
Hallberg Göran Ortnamn på Öland. Kristianstad 1985
Holmberg Karl Axel Siibooan berettar
Karperö hembygdsinventerare Såje segävi! Ho segä ni? Samling av Dialektord från Karperö, Singsby, Jungsund och Koskö. Utgiven av hembygdsinventerarna i Karperö. Karperö 2007, 89 sidor. 
Karsten T.E Svensk bygd i Österbotten. Nu och fordom, en namnundersökning .  Kulturnamn. Förteckning på by- och hemmansnamn. Helsingfors 1923, 400 s.
Karsten T.E Svensk bygd i Österbotten. Nu och fordom. en namnundersökning. Av T. E. Karsten. I  Naturnamn. Förteckning på: Namn på älvar, åar, bäckar och forsar. Namn på Fjärdar, sund och vikar. Namn på sjöar och träsk. Namn på mossar, myrar och kärr. Namn på öar, holmar och grund. Namn på näs och uddar. Namn på hed, skog och slätt. Namn på höjder och höjdsträckningar. Namn på ägor. Namn på svenska naturnamn av finsk ursprung. Översikt av de svenska och finsk-svenska naturnamnen i Österbotten. Österbottniskt namnregister. Helsingfors 1921, 691 sidor.  
Kvevlax Hembygdsförening Dialektord och uttryck från Kvevlax. 
Linde Gunnar Ortnamn i Västergötland. Kristianstad 1982
Lövångerdialektord  Sammanställning av gamla ord och dess betydelse.  Lövånger 1800-tal.
Norrback Kurt Helge Dialektord från Pörtom     
Norrman Ralf, se Österbottniska fornforskningssällskapet Några Österbottniska vattennamn. – Ur innehållsförteckningen: Lipne, Viskosbacken, Maine, Ribäcken, Pedersöre, Tafsne, Molapne, Anikorp, Jöusnabben, Kalascha, Fallbäcken, Kaparkullen, Vimossen, Grävna, Leikarslot, Pölne, Pixne, Takane, Pippane, Korslom, Uxforsen, Svina, Lasma, Löykne, Slotte, Narne, Langerskogen, Stockmossen, Kolne, Helne, Nukune, Stavermossen, Vänesmossen, Unjärv, Pasklampotten, Skathagabäcken, Partane, Marjene, Vrängene, Kyro, Gevane, Kivene, Velkane, Vesine, Muskan, Kerkine, Svartsulan, Karvat, Havras, Värne, Närpes, Habram, Vörå och Mussor. Jakobstad 1988, 536 sidor.
Olovsson Olov Finska släktnamn i mellersta Sverige och Norge. Torsby 1979
Olsson Ingemar Ortnamn på Gotland. Kristianstad 1984
Ortnamnsforskning Forskningscentralen för de inhemska språken 1997.
Ortnamnsforskning Nimipohdintoja kaksikielisestä kunnista av Sirkka Paikkala.
Ortnamnsforskning Vägnamn på två språk, av Peter Slotte. 1995.
Rosell Erland Ortnamn i Dalsland. Kristianstad 1983
Stahre Nils-Gustaf Ortnamn i Stockholms skärgård. Kristianstad 1986
Ståhl Harry Ortnamn i Dalarna. Kristianstad 1982.
Ståhl Harry Ortnamn i Västmanland. Kristianstad 1985
Ståhl Harry Ortnamn och ortnamnsforskning. Uppsala 1976
Svenska ortnamn Svenska Ortnamn i Finland med finska motsvarigheter.  (Åke Granlund o. Kurt Zilliacus).  122 s. Utg: Svenska Folkpartiets ortnamnskommitté. Hfors 1973.
Svenska landsmål  Svenska Landsmål och Svenskt folkliv 2003. 224 s., ill. Utg: Kungl. Gustav Adolfs Akademien. Red. Maj Reinhammar. Uppsala 2003.
Sydsvenska ortnamnssällskapet Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 1989
Åland publ. Åländskt språk, mellan öst och väst. Utdrag ur Ålands högskola 1988:1. Nils Storå: Åland - kulturområde mellan väst och öst, s.13-25.