Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Bergqvist Lydia "Sanna historier".  147 s., ill.
Bonn Nils VOV Eko från byn. Kåserisamling från 1970-talet. Vasa 1981, 136 s., ill. Gåva av Malax kommun. 
Chelius Gustaf Illustrerad Födelsedagsbok. Praktupplaga med fyra akvarelltryck efter original af David Ljungdahl. Stockholm uå, up 
Fogde Uno Sagg-Matt. Vässjor å dikter från Malax. Andra upplagan. Vasa 1978, 147 s., ill. Gåva av Malax kommun. 
Gnistan Så ska du få höör!  Gnistan berättar vidare.  En bok ab Nelly Fågelbärj, Ester Huldén m fl.  Redigerad av Carita Nyström, illustrerad av Solveig Fågelbärj.  143 s., ill.
Gröhn Mary-Ann Det hände vid Kvarkens stränder.  199 s.
Hornborg Harald Förgätna öden. Tammerfors 1937. 227s
Huldén Lars Konkordans över J.L.Runebergs lyrik  (Dikter  I-III).239 s.
Häggblom Signelia I skuggan av Kastelholm. (ur Runar Franzéns bibliotek). Helsingfors 1945, 351 sidor. 
Linderholm Helmer Där Bergsman var kung.    185  s.,  ill.
Nyman Valdemar Sko, sko hästen . Roman. 2 uppl.  263 s.
Ojaharju Jorma Valkoinen kaupunki. Fjärde upplagan. (ur Runar Franzéns bibliotek) Helsingfors 1990, 387 sidor. 
Qvarnström Ingrid I Kumlinge Prästgård.  354 s.
Rabb Solveig Amerikahatten. (Roman)  314 s.
Rasmussen Knud Grönländska myter och sagor.  Med kulturhistorisk inledning.  206 s., ill.
Rundt Joel Jarl Hemmer lyriska och etiska diktning.  Särtryck ur Österbottnisk Årsbok 1953-1955.  15 s.
Tallqvist Knut På helig och ohelig mark. Reseskildringar från Orienten. (ur Runar Franzéns bibliotek). Helsingfors 1918, 323 sidor illustrerad.
Törnudd Arne Flickan från Kahra i Topelius´  liv och diktning. 228  s.
Unnerstad Edith Susann. Roman.  2.  Uppl. . 249  s.