Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Enberg Brita Carl Maria von Weber, den romantiska operans skapare.               224 s., ill.
Eriksson Tryggve, red. Spelmän och spelmansmusik i Närpes. (ur Runar Franzéns bibliotek). Närpes 1992. 77 sidor, rikt illustrerad.
Filmmönstring  Filmmönstring.  Red.: Dag Andersson, Marit Berndtson, Klas Fransberg. Utg. Till filmmönstringen 28-29 september 1991 i Vasa. 23  s.,  ill.Utg: Finlandssvenskt Filmcentrum, Folkets bildningsförbund
Finlands svenska folkmusikinstitut Allt under linden den gröna. Studier i folkmusik och folklore tillägnade Ann-Mari Häggman 19.9.2001. Festskrift med 29 författare. Vasa 2001, 370 sidor, illustrerad. 
Finlands svenska kyrkosångutskott Kyrkokörernas repertuar. Redigerat av Finlands svenska kyrkosångutskott.    19  s. Utg: Förb. för svenskt församlingsarbete i Finland rf
Heikel Yngvar Folkdans. B. Dansbeskrivningar. Sammanställd av---.    500  s., ill.  Finlands svenska folkdiktning. VI.
Koskenniemi W U Elämän päivät, kantaatti.  15 s. Kirj. W U Koskenniemi
Laukkonen Ilmari Vasa orkesterförenings sex årtionden 1930-1990. Ilmari Laukkonen. Vasa 1990, 62 s., ill. 
Lindholm Magnus ”MAO” Från Skandal till Musikal. Wasa teater 1919 – 1994. Historik över Wasa teater och dess verksamhet. Vasa 1994, 176 sidor, rikt illustrerad. 
Lund Erla Pensarpojkarna i Kronoby - Kronoby spelmän. Ur tidn. Samarbete. 
Segerstam Selim Vår sångbok. Sångsamling för skola och samhälle.  Ackompanjemangsupplaga.  352 s.
Sund Alf En spelman minns 70s.
Sururunot  Finska Sorgekväden.  14 s.  Översättning av Inger Seittu.
Torsteinson Sigmund Grieg Edvard,Troldhaugen. Biografi för Edvard Grieg. (ur Runar Franzéns bibliotek) Bergen uå, 24 sidor, illustrerad.