Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Boucht Anders Förteckning över Sverre Bouchts fotografier. Förteckningen är uppgjord av Anders Boucht. Negativen till dessa fotogravier finns förvarade i Österbottens museum och får användas enligt föreskrifter som är bifogad till denna förteckning. Vasa 2003. 39 sidor 
Nybond Bjarne Bengts Ivar och Josef. 17 trappor upp. En ord- och bildberättelse om närpesfotograferna Ivar och Josef Bengts. Bjarne Nybond, förlag: Finby Byförening. Vasa 1993, 136 s. 
Olin Rafael En pressfotograf minns-Lehtikuvaaja muistelee. 1961-1971.  48 s., ill. Vasa 1996.
Svenska litteratursällskapet Blickfång, en tidsresa med vöråfotografen Erik Hägglund. Rubriker: Bygd och miljö. Handel. Vardag på gården. Yrkesliv och förvärvsarbete. Hem och härd. Livets gång. Årets fester. Klädedräkt och mode. På väg. Kristider. Lära för livet. Till nytta och nöje. Minnesvärt.