Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Almanach dit de liege 1980  Almanach dit de liege 1980
Annuaire agenda Catholique Annuare agenda Catholique 1949 livre dannonces paroissiales. Paris 1949. 
Finlands Socialdemokratiska partistyrelse Folk-kalender 1918, 1920, 1922-1924, 1926-1935, 1938-1943, 1945, 1947-1960.
Huldberg P.A. Adress-Kalender för Stockholms stad och Djursholms villastad, jemte uppgifter om Stockholms län. Stockholm 1896, 717 s. + Kalender-Afdelningen. 
Johanson, fru Carl Norrköpings adress- och annonskalender för år 1909. Norrköping 1909, 384+32 sidor.
Kalendrar Sveriges och Norges Calender för år 1842. Utgifven efter Kongl. Maj:ts nådigaste förordnande, af dess wetenskapsakademi. Stockholm 1842, 644 s. 
Norsk adresseliste Adresseliste over folkregistrene. Ajourfört pr 1 september 1973.
Norsk kalender For Alle, Norsk kalender 1899, 217 s., ill. 
Nyfors F. Edv. Adress-Kalender för Åbo stad 1892-1893. Utarbetad af F. Edv. Nyfors. I. allmänna adresser, II. bostads adresser, III. annonser. Åbo 1892, 114+97 s
Sarolainen Oy Turun osoitekirja 1947-1948. Åbo 1948, 232+308+352+48+32+12 s. 
Savon sukutoimisto Kallavesi. Kuopion kaupungin ja ymperistön tietokirja. I henkilökalenteri. Kuopio 1923, 416 sidor. 
Suomen kauppakalenteri Suomen kauppakalenteri 1934, 642 s. 
Vasa adressbok Vasa adressbok / Vaasan osoitekirja 1969-1970.   230 s.