Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Numelin Ragnar Fältforskare och kammarlärde. Drag ur socialantropologins idéhistoria.