Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Finlands Författningssamling  Finlands Författningssamling för år 1985.    Hfors 1986
Finlands Författningssamling  Finlands Författningssamling för år 1986.    Hfors 1987
Finlands Författningssamling  Finlands Författningssamling för år 1987.    Hfors 1988
Medborgarens bok Medborgarens bok.      320  s.
Riksdagens kansli Finlands grundlag. (ur Runar Franzéns bibliotek) 
Sanningen om förbudslagen  Sanningen om förbudslagen. Uppgifter samlade av nykterhetsnämndernas svenska distriktsnämnd.  31 s.
Stadius Uno Efter fem års förbudslag.  139 s.
Suomen asetuskokoelma  Asiarekisteri Suomen Asetuskokoelmaan 1971-1980.  536 s.
Suomen asetuskokoelma  Suomen Asetuskokoelma 1910-1923
Työsuojeluhallitus Työpaikan lakikirja 1989.  562  s.