Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Månadsmöte

Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f kallas till månadsmöte måndagen 26 februari kl 18.00 i Berghemmet på adressen Berggatan 2-4.

Föreläsare är Christer Björkstén med rubriken "För 100 år sedan landade greve Eric von Rosen med sin flygmaskin i Vasa. Händelser före och efter med tyngdpunkten förlagd till Vasa med omnejd".

Före mötet kaffeservering. Välkomna!