Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f.

Vasanejdens släkt- och bygdeforskare r.f kallas till vårmöte måndagen 26 mars kl 18.00 i Berghemmet på adressen Berggatan 2-4.På mötet behandlas föreningens stadgeenliga vårmötes ärenden.

Henrik Fågelbärj föreläser om Statyer och minnesmärken i Vasa. Före mötet kaffeservering.

Välkomna!

Ordförande